งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการประหยัดพลังงาน และเครื่องมือวัดการใช้พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการประหยัดพลังงาน และเครื่องมือวัดการใช้พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการประหยัดพลังงาน และเครื่องมือวัดการใช้พลังงาน
หน่วยที่ 2 หลักการประหยัดพลังงาน และเครื่องมือวัดการใช้พลังงาน

2 สมาชิกกลุ่ม 1.อาจารย์สมเกียรติ ปานศิริ ร.ร.เทคโนโลยีกรุงเทพ
1.อาจารย์สมเกียรติ ปานศิริ ร.ร.เทคโนโลยีกรุงเทพ 2.อาจารย์มนัสวี เพ็ชร์สีใส ร.ร.วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 3.อาจารย์ปรัชญ์ คณะใน ร.ร.ชำนิเทคโนโลยี 4.อาจารย์เทิดศักดิ์ วิชาชัย ร.ร.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิค

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.บอกแนวทางการประหยัดพลังงานได้ 2.บอกขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการประหยัดพลังงานได้ 3.บอกชื่อและอธิบายการนำไปใช้งานของเครื่องมือวัดแบบต่างๆได้ถูกต้อง

4 ความหมายของการประหยัดพลังงาน

5

6 เทคนิคการประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ : อุปกรณ์หรือเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ระบบ : ระบบการใช้พลังงาน วิธีการ : วิธีการใช้อุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

7 กระบวนการประหยัดพลังงาน

8 การพิจารณาการประหยัดพลังงาน
การเลือกใช้พลังงาน การป้องกันการสูญเปล่า การนำพลังงานที่เหลืออยู่กลับมาใช้

9 การตรวจวัดระบบที่ใช้พลังงาน

10 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง เครื่องสูบน้ำ

11 ระบบที่ใช้พลังงานความร้อน
1. หม้อไอน้ำและหม้อน้ำมันร้อน 2. ระบบจ่ายไอน้ำและน้ำมันร้อน 3. อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อน

12 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
1. เครื่องมือตรวจวัดระบบส่งจ่ายไฟฟ้า เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด มิเตอร์วัดค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

13 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่าที่ตรวจวัด เครื่องวัดและบันทึกค่า ทางไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

14 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
2. ระบบปรับอากาศ หัววัดความเร็วลมแบบ Pilot Tube เพาเวอร์มิเตอร์แบบคล้องวัด

15 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
หัววัดความเร็วลม แบบใบพัดความเร็วลมคงที่ เครื่องมือวัดความเร็วลม

16 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่าที่ตรวจวัด เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์

17 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
3. ระบบแสงสว่าง ค่าที่ตรวจวัด เครื่องมือวัดค่าความส่องสว่าง (Lux Tester)

18 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
4. เครื่องสูบน้ำ เครื่องวัดความเร็วรอบมิเตอร์

19 ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ค่าที่ตรวจวัด - ค่าทางไฟฟ้าของปั้ม - ความเร็วรอบมอเตอร์ - ความดันด้านส่งและด้านดูดของปั้ม เกจวัดความดันที่ติดอยู่กับ เครื่องสูบน้ำ

20 ระบบที่ใช้พลังงานความร้อน
1. หม้อไอน้ำ เครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การเผาไหม้ เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ำ

21 ระบบที่ใช้พลังงานความร้อน
เครื่องวัดอุณหภูมิผิวด้วยหัวสัมผัสผิว เครื่องวัดอุณหภูมิผิวด้วยรังสีใต้แสงที่แผ่จากวัตถุ

22 ระบบที่ใช้พลังงานความร้อน
ค่าที่ตรวจวัด ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ค่า TDS ของน้ำโบลว์ดาวน์ อัตราการไหลและอุณหภูมิของน้ำป้อน

23 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt หลักการประหยัดพลังงาน และเครื่องมือวัดการใช้พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google