งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ISO 9001:2008 ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 28 มีนาคม 2557 การบำรุงรักษา (Preventive Maintenance)

2 การปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษา
หน่วยเครื่องกล - ช่างเครื่องยนต์ - ช่างลิฟต์ - ช่างเครื่องกำเนิดไอน้ำ หน่วยไฟฟ้า - ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ - ช่างสถานีไฟฟ้าย่อย หน่วยประปาและสุขาภิบาล - ช่างกรองน้ำ - ช่างผลิตน้ำดื่ม

3 การปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษา
ให้บริการในด้านการบำรุงรักษา การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในเชิงป้องกันให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จัดเก็บบันทึกข้อมูลประวัติของเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องปั๊มน้ำ ,เครื่องดับเพลิง ,ลิฟต์ , เครื่องกำเนิดไอน้ำ ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,เครื่องปรับอากาศ(Chiller), เครื่องผลิตน้ำดื่มและเครื่องจักรผลิตน้ำประปา

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมใช้งาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องจักรสูงสุด เพื่อลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

5 เครื่องจักรที่บำรุงรักษาในระบบ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องดับเพลิง เครื่องปั้มน้ำและมอเตอร์ เครื่องกำเนิดไอน้ำ(BOILER) ลิฟต์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องปรับอากาศ (CHILLER) เครื่องผลิตน้ำดื่มและเครื่องจักรผลิตน้ำประปา เครื่องจักรอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานซ่อมบำรุง

6 ปริมาณเครื่องจักร ปี 2553-2556

7 KPI BRECK DOWN ต.ค.55-ก.ย.56 เป้า Break down เครื่องจักร 2 %
จำนวนเครื่องจักร เครื่อง จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 3,892,956 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่หยุดใช้เครื่อง 504 ชั่วโมง KPI Break down %

8 KPI ความพร้อมใช้ ต.ค.55-ก.ย.56
เป้าความพร้อมใช้เครื่องจักร 100 % จำนวนเครื่องจักร เครื่อง จำนวนชั่วโมงการใช้งาน 329,003 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่หยุดใช้เครื่อง 1,368 ชั่วโมง รวมเวลาซ่อม 1,368 ชั่วโมง KPI ความพร้อมใช้เครื่องจักร   %

9 KPI การบำรุงรักษาตามแผน ต.ค.55-ก.ย.56
เป้าบำรุงรักษาตามแผน % จำนวนเครื่องจักร เครื่อง จำนวนครั้งที่บำรุงรักษาตามแผน 3,910 ครั้ง จำนวนครั้งที่บำรุงรักษาทำได้จริง 3,720 ครั้ง KPI ที่ทำได้ตามแผน %

10 สรุป BRECK DOWN งานซ่อมบำรุง ประจำปี 2556
KPI ( 2% ) รวม KPI / ปี = ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 0.153 0.263 0.008 2.101 0.664

11 สรุป ดัชนีความพร้อมใช้ งานซ่อมบำรุง ประจำปี 2556
KPI ( 100% ) รวม KPI / ปี = % ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 100 99.847 99.737

12 สรุป ผลการบำรุงรักษาตามแผน งานซ่อมบำรุง ประจำปี 2556
KPI ( 100% ) รวม KPI / ปี = % ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 90.78 87.18 80.78 98.37 97.72 97.95 98.09 98.05 97.60 97.97

13 สรุป Occurrence Report Form งานซ่อมบำรุง ประจำปี 2556

14 การบำรุงรักษาประจำปี
ตรวจเช็คเครื่องจ่ายน้ำยา(Anionic polymer) ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจ่ายคลอรีนแก๊ส

15 การบำรุงรักษาประจำปี

16 การบำรุงรักษาประจำปี

17 งานด้านการบำรุงรักษา

18 งานด้านการบำรุงรักษา

19 วิธีการลด Break Down มีการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน
บำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดให้ครบถ้วน สำรองวัสดุที่จะใช้ในการบำรุงรักษาให้เพียงพอ ทำเปลี่ยนอะไหล่ที่ไกล้หมดอายุการงานก่อนที่เครื่องจักรจะชำรุด

20 ปัญหาในการประชุมทบทวนครั้งที่ 6
ปัญหาในการประชุมทบทวนครั้งที่ 6 การลงบันทึกข้อมูลในระบบบำรุงรักษา (Pm) ไม่ครบถ้วน ไม่มีการบันทึกข้อมูลระยะเวลาการหยุดเครื่องจักรที่เสียหลังจากซ่อมเสร็จแล้ว

21 การแก้ไขปัญหาในการประชุมทบทวนครั้งที่ 6
การแก้ไขปัญหาในการประชุมทบทวนครั้งที่ 6 ได้มีการแนะให้ลงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความจริง ได้มีการจัดประชุมและชี้แจ้งให้ลงบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน(ระยะเวลาในการหยุเครื่องจักร)

22 ปัญหาจากการตรวจรับรองจาก URS
ให้ปรับแผนการบำรุงรักษาลิฟต์ให้สอดคล้องกับแผนของบริษัทที่จะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน แบบฟอร์การตรวจสอบเครื่องทำความเย็นChiller ควรมีการกำหนดค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้เพื่อความสะดวกของช่างผู้ควบคุมเครื่อง Chillerพิจารณาในการตรวจสอบ

23 การแก้ไขปัญหาจากการตรวจรับรองจาก URS
ได้เชิญบริษัท Carrier ที่ทำการบำรุงรักษาเครื่อง Chiller เอาค่า มารตฐานของเครื่องมาติดที่หน้าเครื่อง Chiller เพื่อให้ผู้ควบคุมได้รู้ค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิน้ำเข้า-น้ำออก และแรงดันน้ำเข้า-น้ำออกของเครื่อง

24 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google