งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หุ่นยนต์สุดฮิต 35 แบบ สร้างเองได้ทันที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หุ่นยนต์สุดฮิต 35 แบบ สร้างเองได้ทันที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หุ่นยนต์สุดฮิต 35 แบบ สร้างเองได้ทันที

2 แนะนำชุด Robot 35 in 1 อบรมครั้งนี้ได้อะไรบ้าง - เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของหุ่นยนต์ - เข้าใจหลักการทำงานของตัวตรวจจับของหุ่นยนต์ - เข้าใจการต่อวงจรของหุ่นยนต์รูปแบบต่างๆ - สามารถต่อวงจรที่นอกเหนือจากหนังสือได้ -สามารถประยุกต์วงจรในหนังสือเพื่อทำโครงงานได้ - สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ เช่น นำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม

3 ภายในหนังสือ Robot 35 in 1 จะมีเนื้อหาหลัก คือ
- ความรู้พื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ - โครงสร้าง พลังงาน และการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ - การควบคุมหุ่นยนต์ - เซนเซอร์(อุปกรณ์ตรวจจับ) สำหรับหุ่นยนต์ - โครงงานหุ่นยนต์มากถึง 35 แบบ

4 ตัวอย่างในหนังสือ

5 ตัวอย่างในหนังสือ

6 ตัวอย่างในหนังสือ

7 ตัวอย่างในหนังสือ

8 ตัวอย่างในหนังสือ

9 ตัวอย่างในหนังสือ

10 ตัวอย่างในหนังสือ

11 ตัวอย่างในหนังสือ

12 มาดูการประกอบของจริงกันดีกว่า
การประกอบหุ่นยนต์ ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะในหนังสือจะบอกทุกขั้นตอน การประกอบไว้หมดแล้ว มาดูการประกอบของจริงกันดีกว่า

13 การประกอบชุด Robot 35 in 1

14 ชุดอุปกรณ์และชุดตรวจจับ
การประกอบชุด Robot 35 in 1 ชุดอุปกรณ์และชุดตรวจจับ

15 การประกอบชุด Robot 35 in 1 ชุดบอร์ดควบคุม

16 ชุดตรวจจับ (เซนเซอร์)
การประกอบชุด Robot 35 in 1 ชุดตรวจจับ (เซนเซอร์)

17 การประกอบชุด Robot 35 in 1 ชุดอุปกรณ์

18 ชุดแบตเตอรี่ และ บอร์ดสำหรับต่อวงจร
การประกอบชุด Robot 35 in 1 ชุดแบตเตอรี่ และ บอร์ดสำหรับต่อวงจร

19 การประกอบชุด Robot 35 in 1 ชุดโครงรถ Robot

20 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
1. ประกอบฐานหุ่นยนต์ กับ โครงด้านซ้าย ขวา

21 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
1. ประกอบฐานหุ่นยนต์ กับ โครงด้านซ้าย ขวา

22 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบมอเตอร์กับโครงรถทั้งซ้ายและขวา

23 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบมอเตอร์กับโครงรถทั้งซ้ายและขวา

24 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบมอเตอร์กับโครงรถทั้งซ้ายและขวา

25 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบมอเตอร์กับโครงรถทั้งซ้ายและขวา

26 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ

27 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ

28 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ

29 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
2. ประกอบล้อเข้ากับโครงรถ

30 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
3. ประกอบล้อเข้ากับมอเตอร์โดยใช้ยาง

31 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
3. ประกอบล้อเข้ากับมอเตอร์โดยใช้ยาง

32 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
4. ติดตั้งลังถ่าน และ บอร์ดสำหรับต่อวงจร

33 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
4. ติดตั้งลังถ่าน และ บอร์ดสำหรับต่อวงจร

34 การสร้างแมคคานิคของหุ่นยนต์
โครงรถ สมบูรณ์พร้อมทำการทดสอบ และ ต่อวงจรโครงงาน

35 การต่อบอร์ดทดลอง

36 การต่อบอร์ดทดลอง

37 กลุ่มโครงงานทั้ง 35 แบบ หุ่นยนต์ทั้ง 35 แบบ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ - กลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่มีการใช้ตัวตรวจจับ - กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับความสว่าง - กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับอินฟาเรท - กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับความดัง - กลุ่มหุ่นยนต์ที่อาศัยการทำงานต่อครบวงจร

38 กลุ่มหุ่นยนต์ที่ไม่มีการใช้ตัวตรวจจับ
เช่น หุ่นยนต์เปลี่ยนทิศ หุ่นยนต์เต้นรำ หุ่นยนต์ ท.ทหาร ซ้ายขวาซ้าย หุ่นยนต์ขี้เมา

39 กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับความสว่าง
เช่น หุ่นยนต์ดาราเต้นตามแสง หุ่นยนต์สำรวจยามค่ำคืน หุ่นยนต์หลบหลีกเงมืด หุ่นยนต์รีโมทไฟฉาย

40 กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับอินฟาเรท
เช่น หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวาง หุ่นยนต์กลัวความสูง หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามผนัง หุ่นยนต์ติดตามเป้าหมาย

41 กลุ่มหุ่นยนต์ที่ใช้ตัวตรวจจับความดัง
เช่น หุ่นยนต์เต้นตามเสียง หุ่นยนต์ปลีกวิเวก หุ่นยนต์นักเลิงหงุดหงิด หุ่นยนต์กลัวเสียงนกหวีด

42 กลุ่มหุ่นยนต์ที่อาศัยการทำงานต่อครบวงจร
เช่น หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ หุ่นยนต์สำหรวจแหล่งน้ำ


ดาวน์โหลด ppt หุ่นยนต์สุดฮิต 35 แบบ สร้างเองได้ทันที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google