งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วงจรจ่ายพลังงาน แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วงจรจ่ายพลังงาน แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วงจรจ่ายพลังงาน แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ
รีเลย์ควบคุมแบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่เซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ไฟสัญญาณ [ไฟเลี้ยว,ไฟเบรค,แตร]

2 แบตเตอร์รี่พร้อมใช้งานยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์
รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุมแบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่เซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ไฟสัญญาณ [ไฟเลี้ยว,ไฟเบรค,แตร]

3 แบตเตอร์รี่พร้อมใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์
รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุมแบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่เซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ไฟสัญญาณ [ไฟเลี้ยว,ไฟเบรค,แตร]

4 แบตเตอร์รี่ไม่พร้อมใช้งานยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์
รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุมแบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่เซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ไฟสัญญาณ [ไฟเลี้ยว,ไฟเบรค,แตร]

5 แบตเตอร์รี่ไม่พร้อมใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์
รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุมแบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่เซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ไฟสัญญาณ [ไฟเลี้ยว,ไฟเบรค,แตร]

6 เมื่อเครื่องยนต์ไฟฟ้าได้มากพอ
แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุมแบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่เซนเซอร์ตรวจจับการเอียงของรถ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง รีเลย์ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลัก ฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ไฟสัญญาณ [ไฟเลี้ยว,ไฟเบรค,แตร]

7 แบตเตอรี่พร้อมใช้งานยังไม่สตาร์เครื่องยนต์

8 แบตเตอรี่พร้อมใช้งานเครื่องยนต์ติด

9 แบตเตอรี่ไม่พร้อมใช้งานยังไม่สตาร์เครื่องยนต์

10 แบตเตอรี่ไม่พร้อมใช้งานขณะสตาร์ทเครื่องยนต์

11 เครื่องยนต์ติด

12 วงจรควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
ไดโอด รีเลย์หลัก ไฟเลี้ยงกล่อง ECM ตัวตรวจจับการเอียงของรถ สวิทช์จุดระเบิด ลงกราวด์ที่กล่อง ECM รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบตเตอรี่

13 วงจรควบคุมหัวฉีด

14 รีเลย์สตาร์ท R1 R/W2 Y/R2 รีเลย์หลัก R/Y R R/B B/L2 ไดโอด ไฟเลี้ยงกล่อง ECM R/L สวิทช์จุดระเบิด R G1 Y/R2 G1 สวิทช์สตาร์ท G1 ตัวตรวจจับการเอียงของรถ

15

16

17

18 G1 R R/B R/L B/L2 R/Y ไฟเลี้ยงเรือนไมล์ ไฟเลี้ยงกล่อง ECM SP METER รีเลย์หลัก ตัวตรวจจับการเอียงของรถ สวิทช์จุดระเบิด ไดโอด

19 การทดสอบประกายไฟหัวเทียน
แบบใช้หัวเทียนหัวเดียว ขั้นตอน 1. ถอดหัวเทียนออกมาเตรียมการทดสอบ 2. เปิดสวิทช์จุดระเบิดไปที่ “ON” 3. ถอดขั้วต่อสายไฟหัวฉีด ( เพื่อความปลอดภัย ) 4. สตาร์ทเครื่องทดสอบประกายไฟหัวเทียนตามปกติ หมายเหตุ. ถ้าผิดขั้นตอนจะไม่มีประกายไฟ


ดาวน์โหลด ppt วงจรจ่ายพลังงาน แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ไฟสัญญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google