งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบตเตอร์ รี่ รีเลย์ควบคุม อุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ ตรวจจับการ เอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบตเตอร์ รี่ รีเลย์ควบคุม อุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ ตรวจจับการ เอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบตเตอร์ รี่ รีเลย์ควบคุม อุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ ตรวจจับการ เอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลักฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ [ ไฟเลี้ยว, ไฟ เบรค, แตร ]

3 แบตเตอร์ รี่ รีเลย์ควบคุม อุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ ตรวจจับการ เอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลักฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ [ ไฟเลี้ยว, ไฟ เบรค, แตร ]

4 แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ตรวจจับ การเอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลักฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ [ ไฟเลี้ยว, ไฟ เบรค, แตร ]

5 แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ตรวจจับ การเอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลักฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ [ ไฟเลี้ยว, ไฟ เบรค, แตร ]

6 แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ตรวจจับ การเอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลักฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ [ ไฟเลี้ยว, ไฟ เบรค, แตร ]

7 แบตเตอร์รี่ รีเลย์ควบคุมอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ตรวจจับ การเอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง ฟิวส์หลักฟิวส์รอง ไปอุปกรณ์ ไฟสัญญาณ [ ไฟเลี้ยว, ไฟ เบรค, แตร ]

8

9

10

11

12

13 ไดโอด รีเลย์หลัก ไฟเลี้ยงกล่อง ECM ตัวตรวจจับการเอียงของรถ สวิทช์จุดระเบิด ลงกราวด์ที่กล่อง ECM รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง แบตเต อรี่

14

15 R/W2 G1 R R/Y R R/B Y/R2 R/L B/L2 รีเลย์สตาร์ท R1 Y/R2 รีเลย์หลัก ไฟเลี้ยงกล่อง ECM ตัวตรวจจับการเอียงของรถ สวิทช์จุดระเบิด สวิทช์สตาร์ท ไดโอด

16

17

18

19 G1 R R R/B R/L B/L2 R/Y ไฟเลี้ยงเรือนไมล์ G1 ไฟเลี้ยงกล่อง ECM SP METER รีเลย์หลัก ตัวตรวจจับการเอียงของรถ สวิทช์จุดระเบิด ไดโอด

20 แบบใช้หัวเทียน หัวเดียว ขั้นตอน 1. ถอดหัวเทียนออกมาเตรียมการ ทดสอบ 2. เปิดสวิทช์จุดระเบิดไปที่ “ON” 3. ถอดขั้วต่อสายไฟหัวฉีด ( เพื่อ ความปลอดภัย ) 4. สตาร์ทเครื่องทดสอบประกายไฟ หัวเทียนตามปกติ หมายเหตุ. ถ้าผิดขั้นตอนจะไม่มี ประกายไฟ


ดาวน์โหลด ppt แบตเตอร์ รี่ รีเลย์ควบคุม อุปกรณ์ ไฟสัญญาณ รีเลย์ควบคุม แบตเตอร์รี่ รีเลย์หลัก ไปลงกราวด์ที่ เซนเซอร์ ตรวจจับการ เอียงของรถ ปั๊มน้ำมัน เชื้อเพลิง รีเลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google