งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing) 1. ตรวจสอบแบตเตอรี่อีกครั้ง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 2. ทำความสะอาดที่ขั้วสายไฟก่อนการติดตั้ง 3. ติดตั้งขั้วบวกก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing) 1. ตรวจสอบแบตเตอรี่อีกครั้ง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 2. ทำความสะอาดที่ขั้วสายไฟก่อนการติดตั้ง 3. ติดตั้งขั้วบวกก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing) 1. ตรวจสอบแบตเตอรี่อีกครั้ง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 2. ทำความสะอาดที่ขั้วสายไฟก่อนการติดตั้ง 3. ติดตั้งขั้วบวกก่อน แล้วจึงต่อขั้วลบ 4. ตรวจสอบสายไฟที่ขั้วทั้งสอง ว่าหนีบแน่นจริงๆ 5. ตรวจดูระดับน้ำกรดอีกครั้ง ให้อยู่พอดีในระดับ UPPER

4 แบตเตอรี่ไม่สามารถทำงานได้ หลัง การติดตั้ง อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ …” ฟิวส์ขาด เจนเนอเรเตอร์บกพร่อง ไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้า ความจุแบตเตอรี่ไม่เพียงพอกับขนาดรถ ขั้วแบตเตอรี่ขาด หรือต่อไม่แน่น แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จไฟเพียงพอ หรือปล่อยทิ้งไว้นาน

5 สอบถามเพิ่มเติม …. ฝ่ายประกันคุณภาพ ( โรงงาน ) โทร : (662) 389- 4686-7 389- 3411-5 389- 3411-5 โทรสาร : 389- 4377 Yuasa@yuasathai.com www.yuasathai.com


ดาวน์โหลด ppt การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing) 1. ตรวจสอบแบตเตอรี่อีกครั้ง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 2. ทำความสะอาดที่ขั้วสายไฟก่อนการติดตั้ง 3. ติดตั้งขั้วบวกก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google