งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing)
1. ตรวจสอบแบตเตอรี่อีกครั้ง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมติดตั้ง 2. ทำความสะอาดที่ขั้วสายไฟก่อนการติดตั้ง 3. ติดตั้งขั้วบวกก่อน แล้วจึงต่อขั้วลบ 4. ตรวจสอบสายไฟที่ขั้วทั้งสอง ว่าหนีบแน่นจริงๆ 5. ตรวจดูระดับน้ำกรดอีกครั้ง ให้อยู่พอดีในระดับ UPPER

3 แบตเตอรี่ไม่สามารถทำงานได้ หลังการติดตั้ง อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้…”
ฟิวส์ขาด เจนเนอเรเตอร์บกพร่อง ไฟฟ้าลัดวงจรในระบบไฟฟ้า ขั้วแบตเตอรี่ขาด หรือต่อไม่แน่น ความจุแบตเตอรี่ไม่เพียงพอกับขนาดรถ แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จไฟเพียงพอ หรือปล่อยทิ้งไว้นาน

4 ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) 389-4686-7 389-3411-5
สอบถามเพิ่มเติม…. ฝ่ายประกันคุณภาพ (โรงงาน) โทร : (662) โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt การบริการติดตั้งแบตเตอรี่ (Servicing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google