งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection). ประเภทรถในโลกนี้ (ต้องสวยงามและเป็นเงามัน)(ไม่ต้องสวยงามและไม่ต้องเงามัน) รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection). ประเภทรถในโลกนี้ (ต้องสวยงามและเป็นเงามัน)(ไม่ต้องสวยงามและไม่ต้องเงามัน) รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection)

2 ประเภทรถในโลกนี้ (ต้องสวยงามและเป็นเงามัน)(ไม่ต้องสวยงามและไม่ต้องเงามัน) รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม

3 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) (ต้องการให้คนเห็นจะได้ปลอดภัย) (ไม่ต้องการให้คนเห็นจะได้ปลอดภัย) ประเภทรถในโลกนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม

4 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) ประเภทรถในโลกนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม (มีลวดลายไม่ช่วยให้ปลอดภัย) (มีลวดลายช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น) X

5 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) ประเภทรถในโลกนี้ รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม X (ไม่ต้องเลียนแบบ เพราะไม่ใช่รถทหาร)

6 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) การตรวจรถเพื่อ เตรียมความพร้อม ก่อนใช้งานกำหนด คำนิยามง่ายๆ คือ BEWAGON

7 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) B (Break : เบรก) ตรวจน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ เบรกมือ • ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ อยู่ระหว่าง min-max • สภาพสายอ่อนและแป๊บน้ำมันเบรก • รอยรั่วซึมของน้ำมันเบรกตามจุดต่างๆ • การทำงานของเบรกมือ • ระยะฟรีแป้นเบรก ทั่วไปประมาณ ½ นิ้ว E (Electronic : ไฟฟ้า) ตรวจระบบไฟฟ้า • ระดับน้ำในแบตเตอรี • สายขั้วแบตเตอรีต้องแน่น • ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ได้แก่ ไฟส่องสว่าง ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟเบรก ไฟถอย ไฟป้ายทะเบียน และความสะอาดของโคมไฟ • แตร • สายไฟต่อหางพ่วง

8 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) W (Water : น้ำ ) ตรวจระบบน้ำหล่อเย็น • ระดับน้ำในหม้อน้ำ • ระดับน้ำในถังน้ำฉีดกระจก • ฝาปิดหม้อน้ำ ท่อยางหม้อน้ำ • สายพานขับปั๊มน้ำ ไดชาร์จ • ที่ปัดและใบปัดน้ำฝน A (Air : ลม ) ตรวจลมยาง สภาพยาง และกระทะล้อ • แรงดันลมยาง • สภาพแก้มยาง ร่องและดอกยาง • มีฝาปิดจุ๊บเติมลม • สายลมเบรก สายลมต่อหางพ่วง

9 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) G (Gasoline : น้ำมันเชื้อเพลิง ) ตรวจระบบน้ำมันเชื้อเพลิง • ระดับเชื้อแพลิง • หม้อกรองดักน้ำ • หม้อกรองอากาศ O (Oil : น้ำมันหล่อลื่น ) ตรวจน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ • ระดับน้ำมันเครื่อง อยู่ระหว่าง min-max • รอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่นตามจุดต่างๆ N (Noise : เสียง ) ตรวจเสียงดังต่างๆ และอื่น • เสียงดังผิดปกติต่างๆ เช่น เสียงวาล์ว เสียงลูกปืน • ท่อไอเสีย • ความพร้อมใช้งานของชุดข้อต่อหางพ่วง • ความเสียหายทั่วไปและความสมดุลย์ของตัวรถ

10 เทคนิคการตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) 9 1 2 3 5 6 7 8 4 10 - ล้อ / ยาง - แบตเตอรี/ไฟสัญญาณ - ความเสียหายทั่วไป - ล้อ / ยาง - ไฟสัญญาน / ความสมดุลย์ของรถ - ล้อ / ยาง - ไฟสัญญาน และ ความเสียหายทั่วไป - ล้อ / ยาง - ไฟสัญญาน / ที่ปัดน้ำฝน / กระจก - ความเรียบร้อยในห้องโดยสาร / สัญญานเตือนต่างๆ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดนให้เริ่มจากหมายเลข 1 จนถึง หมายเลข 9

11 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) แบบฟอร์มรายงานการตรวจรถก่อนใช้งาน • เป็นการยืนยันว่าได้ทำการตรวจสอบจริง • เป็นกระบวนการของระบบตรวจสอบรถ • ใช้ระบุเมื่อพบสิ่งผิดปกติ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ ทำการแก้ไข

12 การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection) X X


ดาวน์โหลด ppt การตรวจรถก่อนใช้งาน (Truck Inspection). ประเภทรถในโลกนี้ (ต้องสวยงามและเป็นเงามัน)(ไม่ต้องสวยงามและไม่ต้องเงามัน) รถเพื่อการพาณิชย์ รถเพื่อการสงคราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google