งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biosensor (Multimedia Input)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biosensor (Multimedia Input)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biosensor (Multimedia Input)
ไบโอเซนเซอร์ ส่วนประกอบ หลักการทำงาน ประโยชน์ของไบโอเซนเซอร์ Summary ที่มาของข้อมูล

2 ไบโอเซนเซอร์ Biosensor คือ อุปกรณ์ตรวจวัดทางชีวภาพ ถูกผลิตขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างได้อย่างเฉพาะเจาะจง Biosensor มีหน่วยทางชีวภาพ เช่น เอนไซม์ สารปฏิชีวนะ จุลินทรีย์ หรือ ดีเอนเอ ซึ่ง Biosensor จะให้ข้อมูลทางด้านชนิด และปริมาณของสารตัวอย่างที่ได้ทำการตรวจวัด

3 ประวัติของ Biosensor แพทยศาสตร์เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนา biosensor มาจนถึงปัจจุบันนี้ biosensor ทางการค้าเครื่องแรก คือ เครื่องวิเคราะห์กลูโคสสำหรับห้องปฏิบัติการ ที่ผลิตโดย Yellow Springs Instrument (USA.) ในปี ค.ศ หลังจากนั้นในปี ค.ศ Medisense (USA.) ได้วางจำหน่าย biosensor ขนาดพกกระเป๋าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้น ซึ่งเป็นต้นกำเนิดให้มีการพัฒนาต่อมาอย่างมากมาย อาทิเช่น Boehringer (Manuheim, Germany” เป็นต้น

4 ส่วนประกอบ 1. ตัวแปลงสัญญาณ(transducer)เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงสัญญาณ
เฉพาะต่างๆ เช่น อิเลกตรอน แสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อเป็น ดัชนีระบุถึงปริมาณสารที่ ต้องการวิเคราะห์ 2. สารชีวภาพ(BiologicalSubstance)เป็นสารที่มีความสามารถทำ ปฏิกิริยากับสารที่ต้องการวิเคราะห์อย่างจำเพาะเจาะจง

5 ภาพส่วนประกอบของ Biosensor

6 หลักการทำงาน 1. ทำการตรึงสารชีวภาพเข้ากับตัวแปลงสัญญาณเพื่อสร้างไบโอเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์สารที่ต้องการ 2. ในขั้นตอนนี้สารที่ต้องการวิเคราะห์จะจับกับไบโอเซนเซอร์ที่ตำแหน่ง จำเพาะเจาะจง เรียกกลไกการจดจำทางชีวภาพเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีและมีการถ่ายทอดสัญญาณเฉพาะ อาจเป็นอิเลกตรอน แสง สู่ตัวแปลงสัญญาณ 3. ตัวแปลงสัญญาณรับและเปลี่ยนสัญาณเฉพาะเป็นสัญาณไฟฟ้าผ่านเครื่องอ่านสัญญาณออกมา ทำให้เราสามารถอ่านค่าได้ เรียกขั้นตอนนี้ว่าเทคนิคของการรับและแปลงสัญญาณทางกายภาพ

7 ภาพหลักการทำงานของ Biosensor

8 ประโยชน์ของไบโอเซนเซอร์
ด้านการแพทย์ ใช้ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดกลูโคสในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เชื้อโรคต่างๆ(รวมไปถึงเชื้อไวรัสไข้เลือดออก) ฮอร์โมน และสารเสพติดในปัสสาวะอีกด้วย ด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ใช้ไบเซนเซอร์ตรวจวัดสารพิษ เชื้อโรคปนเปื้อนในอาหาร สารปลอมปนในอาหารส่งออก และสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักระดับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม มีการพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดบีโอดีเท่านั้นที่

9 ประโยชน์ของไบโอเซนเซอร์
ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดสารพิษ สารฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารก่อมลพิษ ด้านการทหาร ใช้ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดอาวุธชีวภาพ หรืออาวุธเชื้อโรค ตลอดจนสารพิษในยาม สงคราม ด้านการทหาร ใช้ไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดอาวุธชีวภาพ หรืออาวุธเชื้อโรค ตลอดจนสารพิษในยามสงคราม

10 Summary ปัจจุบัน นักวิจัยในต่างประเทศได้วิจัยและพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์จนถึงขั้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในท้องตลาด และมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย กลุ่มนักวิจัยไทยได้ค้นคว้าและวิจัยไบโอเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว จนปัจจุบันมีการพัฒนาไบโอเซ็นเซอร์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งกำลังผลักดันให้มีการผลิตเพื่อวางจำหน่ายในอนาคตอันใกล้

11 ที่มาของข้อมูล

12 ผู้จัดทำ : นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม รหัส 51230406
END ผู้จัดทำ : นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม รหัส


ดาวน์โหลด ppt Biosensor (Multimedia Input)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google