งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล

3 ฟังก์ชั่น digital ทำหน้าที่อ่านค่าลอจิกจากเซนเซอร์ รูปแบบฟังก์ชั่น : int digital(int p) พารามิเตอร์ : p คือช่องสัญญาณ ดิจิตอลที่ต้องการอ่านค่า ได้แก่ช่อง 7 ถึง 15 คืนค่า : คืนค่าเป็น “1” หรือ “0” คืนค่าเป็น “1” เมื่ออินพุตต่อลงกราวด์ หรือถ้าเป็นต่อกับสวิตช์จะได้เป็น “1” เมื่อถูกกด คืนค่าเป็น “0” เมื่อไม่มีการต่ออินพุต ลงกราวด์ หรือถ้าเป็นต่อกับสวิตช์จะได้เป็น “0” เมื่อสวิตช์ยังไม่ได้ถูกกด

4 เซนเซอร์สวิตช์ สำหรับ ตรวจจับการชน

5 เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง แบบอินฟราเรด

6 โปรแกรมทดสอบที่ 21 ทดสอบฟังก์ชั่น digital โดยการต่อเซนเซอร์สวิตช์เข้ากับช่อง DI-12 void main() { while(1) { printf(“DI-12 = %d \n”,digital(12)); sleep(0.1); }

7 โปรแกรมทดสอบที่ 22 ทดสอบฟังก์ชั่น digital โดยการต่อเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีด ขวาง ZX-08 โดยต่อช่อง RX เข้ากับช่อง DI-10 void main() { while(1) { printf(“DI-10 = %d \n”,digital(10)); sleep(0.1); }

8 โปรแกรมทดสอบที่ 23 ทดสอบตรวจจับสิ่ง กีดขวางด้วย ZX-08 โดยต่อช่อง RX เข้ากับช่อง DI-10 void main() { while(1) { if(digital(10)==1) { beep(); }

9 ฟังก์ชั่น analog สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์แบบ ให้ค่าผลลัพธ์ อะนาลอก

10 ฟังก์ชั่น analog ทำหน้าที่อ่านค่าจากเซนเซอร์ ชนิดอะนาลอก รูปแบบฟังก์ชั่น : int analog(int p) พารามิเตอร์ : p คือช่องสัญญาณ ดิจิตอลที่ต้องการอ่านค่า ได้แก่ช่อง 2-6 และ 16-31 คืนค่า : คืนค่าเป็น ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เนื่องจากโมดูลแปลง สัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ของบอร์ด AX-11 มีความละเอียด 8 บิต

11 เซนเซอร์ตรวจจับการสะท้อน อินฟราเรด

12 โปรแกรมทดสอบที่ 24 ทดสอบฟังก์ชั่น analog โดยการต่อเซนเซอร์ตัวตรวจจับการ สะท้อนแบบอินฟราเรดเข้ากับช่อง AI-17 void main() { while(1) { printf(“Sensor = %d \n”,analog(17)); sleep(0.1); }


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google