งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชั่น digital ทำหน้าที่อ่านค่าลอจิกจากเซนเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชั่น digital ทำหน้าที่อ่านค่าลอจิกจากเซนเซอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชั่น digital สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์ชนิดให้ค่าผลลัพธ์แบบดิจิตอล

2 ฟังก์ชั่น digital ทำหน้าที่อ่านค่าลอจิกจากเซนเซอร์
รูปแบบฟังก์ชั่น: int digital(int p) พารามิเตอร์: p คือช่องสัญญาณดิจิตอลที่ต้องการ อ่านค่า ได้แก่ช่อง 7 ถึง 15 คืนค่า: คืนค่าเป็น “1” หรือ “0” คืนค่าเป็น “1” เมื่ออินพุตต่อลงกราวด์ หรือถ้าเป็นต่อกับสวิตช์จะได้เป็น “1” เมื่อถูกกด คืนค่าเป็น “0” เมื่อไม่มีการต่ออินพุตลงกราวด์ หรือถ้าเป็นต่อกับสวิตช์จะได้เป็น “0” เมื่อสวิตช์ยังไม่ได้ถูกกด

3 เซนเซอร์สวิตช์ สำหรับตรวจจับการชน

4 เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบอินฟราเรด

5 โปรแกรมทดสอบที่21 ทดสอบฟังก์ชั่น digital โดยการต่อเซนเซอร์สวิตช์เข้ากับช่อง DI-12
void main() { while(1) printf(“DI-12 = %d \n”,digital(12)); sleep(0.1); }

6 โปรแกรมทดสอบที่22 ทดสอบฟังก์ชั่น digital โดยการต่อเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง ZX-08 โดยต่อช่อง RX เข้ากับช่อง DI-10 void main() { while(1) printf(“DI-10 = %d \n”,digital(10)); sleep(0.1); }

7 void main() { while(1) if(digital(10)==1) beep(); }
โปรแกรมทดสอบที่23 ทดสอบตรวจจับสิ่งกีดขวางด้วย ZX-08 โดยต่อช่อง RX เข้ากับช่อง DI-10 void main() { while(1) if(digital(10)==1) beep(); }

8 ฟังก์ชั่น analog สำหรับการติดต่อกับเซนเซอร์แบบให้ค่าผลลัพธ์ อะนาลอก

9 ฟังก์ชั่น analog ทำหน้าที่อ่านค่าจากเซนเซอร์ชนิดอะนาลอก
รูปแบบฟังก์ชั่น: int analog(int p) พารามิเตอร์: p คือช่องสัญญาณดิจิตอลที่ต้องการ อ่านค่า ได้แก่ช่อง 2-6 และ 16-31 คืนค่า: คืนค่าเป็น ตั้งแต่ 0 ถึง 255 เนื่องจากโม ดูลแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ของบอร์ด AX-11มีความละเอียด 8 บิต

10 เซนเซอร์ตรวจจับการสะท้อนอินฟราเรด

11 โปรแกรมทดสอบที่24 ทดสอบฟังก์ชั่น analog โดยการต่อเซนเซอร์ตัวตรวจจับการสะท้อนแบบอินฟราเรดเข้ากับช่อง AI-17 void main() { while(1) printf(“Sensor = %d \n”,analog(17)); sleep(0.1); }


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชั่น digital ทำหน้าที่อ่านค่าลอจิกจากเซนเซอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google