งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง บริหาร ( การจัดการ ) บริหาร ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง บริหาร ( การจัดการ ) บริหาร ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง บริหาร ( การจัดการ ) บริหาร ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ) บริหาร ( การบัญชี ) ช่างสถาปัตย์ ช่างยนต์ หมวดสามัญ ( ภาษาอังกฤษ ) หมวดสามัญ ( สังคม ) หมวดสามัญ ( คณิต ) หมวดสามัญ ( วิทย์ ) หมวดสามัญ ( ไทย ) หมวดสามัญ ( พลานามัย ) อาจารย์พิเศษ รวมแผนก ผลการปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการ ศึกษ 2/2548

2 ช่างกล โรงงาน

3 ช่างก่อสร้าง

4 ช่างเทคนิค พื้นฐาน

5 ช่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

6 ช่างไฟฟ้า กำลัง

7 ช่างยนต์

8 ช่างสถาปัตย์

9 ช่าง อิเล็กทรอนิกส์

10 บริหาร ( การ จัดการ )

11 บริหาร ( การ บัญชี )

12 บริหาร ( คอมพิวเต อร์ธุรกิจ )

13 หมวดสามัญ ( อังกฤษ )

14 หมวดสามัญ ( ไทย )

15 หมวดสามัญ ( วิทย์ )

16 หมวดสามัญ ( คณิต )

17 หมวดสามัญ ( สังคม )

18 หมวดสามัญ ( พลานามัย )

19 อาจารย์พิเศษ

20 รวมแผนก


ดาวน์โหลด ppt ช่างกลโรงงาน ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคพื้นฐาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ากำลัง บริหาร ( การจัดการ ) บริหาร ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google