งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียนแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียนแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียนแบบ
งานขีดเขียนได้เกิดขึ้นมาบนโลกเป็นเวลา 50,000 ปี

2 ลักษณะของงานเขียนแบบ
แบบภาพสามมิติ แบบภาพฉาย แบบภาพสัญลักษณ์ แบบเทคนิคการประกอบ แบบการเขียนภาพลายเส้นแบบทางศิลปะ

3 การแบ่งวิชาชีพเขียนแบบ
การเขียนแบบสำหรับการผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม การเขียนโครงสร้าง การเขียนแบบเครื่องมือ การเขียนแบบทางไฟฟ้า การเขียนแบบงานท่อ การเขียนแบบทางกำลังของไหล การเขียนแบบแผนที่ การเขียนสิทธิบัตร

4 การเขียนแบบเทคนิคแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ
เขียนแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบไฟฟ้า-วิทยุ

5 งานเขียนแบบทางวิศวกรรม
การเขียนแบบเครื่องกล การเขียนแบบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า การเขียนแบบเครื่องยนต์ การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสำรวจ การเขียนแบบงานช่างกลและโลหะแผ่น

6 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม
การเขียนแบบโครงสร้าง การเขียนแบบสัดส่วนของรูปต่าง ๆ การเขียนแบบภาพตัด การเขียนภาพหวัด

7 เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบเครื่องกลทั่วไป เขียนแบบเครื่องมือและอุปกรณ์
เขียนแบบงานท่อ เขียนแบบโครงสร้างเหล็ก เขียนแบบงานเชื่อม เขียนแบบโลหะแผ่น เขียนแบบกลไกและกลไกของของเหลว เขียนแบบสิทธิบัตร เขียนแบบช่างยนต์

8 เขียนแบบไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
การเขียนแบบวงจรไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเป็นพื้นฐานการเรียนมาจากสาขาอาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นสาขาเฉพาะ มีรูปแบบของแบบงานเขียนที่แตกต่างกับสาขา อื่นโดยสิ้นเชิง ได้แก่ การเขียนวงจรไฟฟ้า การเขียนแบบทางอุปกรณ์ทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง

9 เขียนแบบลายเส้น รูปแบบของงานทางวิจิตรศิลป์ งานเขียนแบบลายเส้น
ความรู้สึกและอารมณ์ จะเกิดผลงานทางความคิดออกมาสู้ตลาดได้เรียกว่า “ศิลปิน”

10 บทสรุป งานเขียนแบบมีบทบาทสำคัญมาแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน อาชีพงานเขียนแบบได้แตกแขนงออกไปอย่างมากมาย จนสามารถกำหนดเป็นลักษณะวิชาชีพงานเขียนแบบได้เช่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ช่างเขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt งานเขียนแบบ การวิวัฒนาการของงานเขียนแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google