งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1.1 คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

2 ความหมายของคณิตศาสตร์
ความหมายตามรากศัพท์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คณิต (คะนิด) น. การนับ, การคำนวณ , วิชาคำนวณ มักใช้เป็นคำหลังของวิชาบางประเภท เช่น พีชคณิต เรขาคณิต คณิตศาสตร์    2. ความหมายตามลักษณะการเรียนรู้ในปัจจุบัน 2.1 คณิตศาสตร์ เป็นวิชาเกี่ยวกับความคิด

3 ความหมายของคณิตศาสตร์
2.2 คณิตศาสตร์เป็น ภาษาอย่างหนึ่ง 2.3 คณิตศาสตร์มีลักษณะ เป็นวิทยาศาสตร์

4 ความหมายของคณิตศาสตร์(ต่อ)
2.4 คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็น ตรรกวิทยา 2.5 คณิตศาสตร์เป็น ศิลปะอย่างหนึ่ง  

5 ง่วงแล้วให้ดูหนังก่อน
เรื่อง บทเรียนจากที่ราบสูง

6 งานหมายเลข 1 (4%) ในภาพยนตร์เรื่อง บทเรียนจากที่ราบสูง นักศึกษาคิดว่ามีการใช้คณิตศาสตร์เรื่องใดบ้าง? และแทรกอยู่ในตอนใด? จงบอกมาอย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมให้เหตุผล (กลุ่มละ 15 คน นำเสนอวันที่ 7มิ.ย.54) ส่งงานในห้องเรียน หรือ ที่

7 1.2 คณิตศาสตร์กับ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ (เอกสาร บทที่ 2)

8 งานหมายเลข 2 (4%) ในเอกสาร หัวข้อ คำถามเหมือน งานหมายเลข 1 ให้แต่ละกลุ่ม ทำรายงานส่ง ภายใน 24 มิ.ย.54 ที่หน้าห้อง SC.7315

9 หัวข้อ 1.1-1.2 สอบ Midterm 2% รวมเก็บ 10%


ดาวน์โหลด ppt 1.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google