งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำไพพร ก่อตระกูล ภาคฯการพยาบาลกุมาร ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. FB: Ampaiporn Kautrakool m.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำไพพร ก่อตระกูล ภาคฯการพยาบาลกุมาร ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. FB: Ampaiporn Kautrakool m."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำไพพร ก่อตระกูล ภาคฯการพยาบาลกุมาร ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. FB: Ampaiporn Kautrakool Email: ampiporn.k@gmail.co m

2  รู้ เข้าใจ & ตระหนักถึง ความสำคัญ  รู้ & เข้าใจ หลักการและวิธีการ เบื้องต้น  สามารถช่วยเหลือเมื่อน้องสูด สำลักได้  สามารถช่วยเหลือเมื่อน้องไม่ หายใจและช่วยนวดหัวใจเมื่อ หัวใจหยุดเต้นได้

3

4 Chain of Survival

5 จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และ ป้องกันอุบัติเหตุ จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย และ ป้องกันอุบัติเหตุ เริ่ม CPR ให้เร็วที่สุด โดยเน้นการ กดหน้าอก เริ่ม CPR ให้เร็วที่สุด โดยเน้นการ กดหน้าอก ขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพ ฉุกเฉินให้เร็วที่สุด ** บันทึกเบอร์โทฯหน่วยที่ใกล้ ที่สุด ** ขอความช่วยเหลือจากศูนย์กู้ชีพ ฉุกเฉินให้เร็วที่สุด ** บันทึกเบอร์โทฯหน่วยที่ใกล้ ที่สุด ** นำส่งสถานพยาบาลที่มีความพร้อม เพื่อให้ได้รับ การกู้ชีพขั้นสูงให้เร็วที่สุด นำส่งสถานพยาบาลที่มีความพร้อม เพื่อให้ได้รับ การกู้ชีพขั้นสูงให้เร็วที่สุด ให้การดูแลหลังการกู้ชีพ ให้การดูแลหลังการกู้ชีพ

6 เราอยู่กับ “ เด็กปฐมวัย ”  เสี่ยงต่อการเกิด บาดเจ็บ  เล็กน้อย - ถึงชีวิต : ทางเดินหายใจอุด กั้น จากการสำลักสิ่ง แปลกปลอม ที่เด็กคว้าเข้าปาก  เสี่ยงต่อการเกิด บาดเจ็บ  เล็กน้อย - ถึงชีวิต : ทางเดินหายใจอุด กั้น จากการสำลักสิ่ง แปลกปลอม ที่เด็กคว้าเข้าปาก

7 1. สาเหตุจากตัวเด็ก  ธรรมชาติ ตามวัย :  ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่พร้อม สมบูรณ์  ร่างกายยังเจริญเติบโตไม่พร้อม สมบูรณ์  จิตใจ - อารมณ์ - พัฒนาการยังไม่ พร้อมสมบูรณ์  จิตใจ - อารมณ์ - พัฒนาการยังไม่ พร้อมสมบูรณ์  สัญชาติญาณ - อยากรู้อยากเห็น  สัญชาติญาณ - อยากรู้อยากเห็น  เพศ : ชาย > หญิง  เพศ : ชาย > หญิง

8 2. สาเหตุจากผู้ดูแล :  ขาดความเอาใจใส่  ไม่รอบคอบ / ระมัดระวัง / ประมาท - เลินเล่อ  สภาพร่างกาย / จิตใจ / อารมณ์ ไม่คงที่  ป่วย โกรธ เครียด เศร้าโศก ฯลฯ

9 3. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม  การใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ ถูกต้อง  ธรรมชาติ : ฝนตก น้ำท่วม  กายภาพ : สิ่งแวดล้อม ภายใน - ภายนอกฯ

10 การป้องกันอุบัติเหตุ - จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

11 1. ผู้ดูแลฯ - มีสติ - มีสติ - รู้เรื่องเกี่ยวกับเด็ก - รู้เรื่องเกี่ยวกับเด็ก - หมั่นตรวจความปลอดภัยของ วัสดุ / เครื่องใช้ - หมั่นตรวจความปลอดภัยของ วัสดุ / เครื่องใช้ 2. สอนเด็ก - สอนด้วยเหตุผล ไม่ขู่ / คาดโทษ - สอนด้วยเหตุผล ไม่ขู่ / คาดโทษ - เป็นแบบอย่างที่ดี - เป็นแบบอย่างที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุ - จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

12 เริ่ม CPR ให้เร็วที่สุด โดยเน้นการ กดหน้าอก

13

14 1. ไอแรงๆ ได้ - พูดได้ - หายใจปกติ  รีบนำส่ง รพ. ห้าม !! ใช้นิ้วล้วงคอ จะดันสิ่ง แปลกปลอมลึกจนอุดกั้น ทางเดินหายใจ 2. หายใจไม่ได้ หน้าเขียว เล็บเขียว ไอ ไม่ออก พูดไม่ออก  รีบให้ความช่วยเหลือ

15 1. กรณีที่เด็กยังรู้สึกตัวดี ใช้วิธี " รัดท้องอัดยอดอก " หรือ " รัดอัดท้อง ” ใช้วิธี " รัดท้องอัดยอดอก " หรือ " รัดอัดท้อง ”  ผู้ช่วยเหลือยืนข้างหลังเด็ก ใช้แขน 2 ข้างโอบรอบเอว เด็ก  ผู้ช่วยเหลือยืนข้างหลังเด็ก ใช้แขน 2 ข้างโอบรอบเอว เด็ก  ผู้ช่วยเหลือกำหมัดข้างหนึ่ง วางบริเวณเหนือสะดือเด็ก เล็กน้อย ใต้ต่อกระดูกอ่อน " ลิ้นปี่ ”  ผู้ช่วยเหลือกำหมัดข้างหนึ่ง วางบริเวณเหนือสะดือเด็ก เล็กน้อย ใต้ต่อกระดูกอ่อน " ลิ้นปี่ ”

16 วิธี " รัดท้องอัดยอดอก " หรือ " รัดอัด ท้อง ” ( ต่อ )  ใช้มืออีกข้างจับมือข้างที่ กำหมัดไว้แล้ว อัดเข้าท้อง แรงๆ เร็วๆ ขึ้นไปข้างบน คล้ายกับพยายามยกเด็กขึ้น  ใช้มืออีกข้างจับมือข้างที่ กำหมัดไว้แล้ว อัดเข้าท้อง แรงๆ เร็วๆ ขึ้นไปข้างบน คล้ายกับพยายามยกเด็กขึ้น ทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง จนกว่าสิ่งแปลกปลอม จะหลุดออกมา หรือจนกว่า เด็กจะหมดสติ

17 2. กรณีที่เด็กหมดสติ  จับเด็กนอน หงายบนพื้น  จับเด็กนอน หงายบนพื้น

18

19 2. กรณีที่เด็กหมด สติ ( ต่อ )  ตรวจในช่อง ปาก

20 2. กรณีที่เด็กหมดสติ ( ต่อ )  ถ้ามองเห็นสิ่ง แปลกปลอม ชัดเจน ให้ใช้นิ้วชี้ ค่อยๆ เขี่ยและเกี่ยวออกมา ระวัง !!! อย่าดันแรง เกินไป  หลุดเข้าไปลึกยิ่งขึ้น

21 2. กรณีที่เด็กหมดสติ ( ต่อ )  ช่วยหายใจ : เป่าปาก 2 ครั้ง  หน้าอกยกขึ้น เป่าลม หายใจให้ต่อไป เด็กโต ~ 12-20 ครั้ง / นาที เด็กเล็ก ~ 20-24 ครั้ง / นาที ถ้าหน้าอกไม่ยกขึ้นให้ทำข้อ 5!!

22 2. กรณีที่เด็กหมดสติ ( ต่อ )  อัดท้อง 6-10 ครั้ง ในท่านอนหงาย ทำจนสิ่ง แปลกปลอมหลุด หรือผู้ป่วยหายใจ เองได้

23 2. กรณีที่เด็กหมดสติ ( ต่อ )  ตรวจดูช่องปากอีก ครั้ง เขี่ย & เกี่ยวสิ่ง แปลกปลอม ที่เห็นออก

24 2. กรณีที่เด็กหมดสติ ( ต่อ )  ถ้าสิ่งแปลกปลอมยัง ไม่หลุด ออกมาหรือเด็กยังหายใจ เองไม่ได้ ให้ทำตามข้อ 4-6 ไป เรื่อยๆ จนกว่า จะถึงโรงพยาบาล

25 2. กรณีที่เด็กหมดสติ ( ต่อ )  ถ้าเด็กไม่หายใจ & ไม่ ขยับเลย ให้เป่า ปากและนวดหัวใจแทน จนกว่าจะถึง โรงพยาบาล ** การนวดหัวใจ อาจ ช่วยให้ สิ่งแปลกปลอมหลุด ออกมาได้ อย่าลืม !! หมั่นตรวจเช็ค ช่องปาก ตามข้อ 3 เป็นระยะ เป่า ปากนวดหัวใจเป่า ปากนวดหัวใจ

26 ปฏิบัติการ ช่วยชีวิตคนที่ หัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจ กะทันหัน

27  การช่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) เป็นการช่วยชีวิตคนที่หัวใจ หยุดเต้นหรือเต้นอ่อนแรง โดยมุ่งการ ช่วยเหลือฉุกเฉินให้มีอากาศและเลือด ไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกาย  การช่วยกู้ชีพขั้นสูง (Pediatric Advanced Life Support: PALS) เป็นการ กระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานโดยอาศัย เครื่องมือและยา

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 (http://uminntilt.wordpress.com/2012/04/)

38 3-C’s for CPR  CHECK  CALL  CARE

39


ดาวน์โหลด ppt อำไพพร ก่อตระกูล ภาคฯการพยาบาลกุมาร ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. FB: Ampaiporn Kautrakool m.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google