งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : อาจารย์พงศกร ละฟู่ สังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : อาจารย์พงศกร ละฟู่ สังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย : อาจารย์พงศกร ละฟู่ สังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5

3 สร้างขึ้นเพื่อให้ตอบคำถามสมการ ประเภทที่ไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริง เช่น x 2 +1 = 0 บทนิยาม จำนวนเชิงซ้อน คือ จำนวนที่อยู่ในรูปของคู่อันดับ (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ มี การเท่ากัน การบวกและการคูณของ จำนวนเชิงซ้อนเป็นดังนี้ 1. การเท่ากัน (a, b) = (c, d) ก็ ต่อเมื่อ a = c และ b = d 2. การบวก (a, b) + (c, d) = (a+c, b+d) 3. การคูณ (a, b)(c, d) = (, ) adad acac - bcbc + bdbd

4 แทนจำนวนจริง x ด้วยจำนวนเชิงซ้อน (x, 0) ดังนั้นจะได้ว่า เซตจำนวนของจำนวนจริงเป็นสับเซตของจำนวนเชิงซ้อน และจำนวนเชิงซ้อน (a, b) เมื่อ b = 0 ก็คือ จำนวนจริง a นั่นเอง จำนวนเชิงซ้อน (a, b) เมื่อ b ไม่เท่ากับ 0 เรียกว่าจำนวน จินตภาพ จำนวนเชิงซ้อน (0, b) เมื่อ b ไม่เท่ากับ 0 เรียกว่าจำนวน จินตภาพแท้ จำนวนเชิงซ้อน (1, 0) แทนด้วย i จะได้ i 2 = (1, 0)(1, 0) = (, 0 ) =

5 เนื่องจาก (a, b) = (a, 0) + (0, b) และ (0, b) = (b, 0)(0, 1) = bi ดังนั้น (a, b) = a + bi โดยเรียก a ว่า ส่วนจริง และเรียก b ว่า ส่วนจินตภาพ การบวก (a + bi) + (c + di) = + i การคูณ (a + bi)(c + di) = + i (a + c)(b + d) (ac - bd)(ad + bc)

6 จงหาผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ 1. (1, 2) และ (-5, 1) 2. (7, 5) และ (-7, -5) 3. (12, 8) และ (-6, -8) จงหาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ 1. (1, 3) และ (-2, 3) 2. (2, -3) และ (4, 5) 3. (3, 0) และ (0, 1)

7 จงหาผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ 1. 2 + i และ -5 + 2i 2. 3 - 9i และ -3 + 12i 3. 6 - 8i และ 8i จงหาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้ 1. 1 + 3i และ -2 + i 2. 3 + i และ -2 + i 3. -2 + 3i และ 4 - 2i

8 นายพงศกร ละฟู่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศศ. บ. ( คณิตศาสตร์ ) เกียรติ นิยมอันดับ 1


ดาวน์โหลด ppt โดย : อาจารย์พงศกร ละฟู่ สังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google