งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 1. สถานการณ์โรค 10 ลำดับ จังหวัดอุดรธานี 2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี 3. สถานการณ์อหิวาตกโรค จังหวัดอุดรธานี 4. การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2551

2 จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.อุดรธานี
จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม พฤษภาคม 2551 ที่มา:ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 ที่มา:สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 21

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน จ.อุดรธานี ปี เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) ,Base line ,Target line จำนวนผู้ป่วย

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 3 2 1 ที่มา:ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

6 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 – 28 พฤษภาคม 2551 1 2 3 ที่มา:ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

7 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแยกราย CUP อ.เมือง จ.อุดรธานี
ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม พฤษภาคม 2551

8 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแยกราย เทศบาล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม พฤษภาคม 2551

9 สถานการณ์อหิวาตกโรค

10 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2551
สถานการณ์อหิวาตกโรค ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2551 ที่มา:สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ที่ 21

11 อัตราป่วยด้วยอหิวาตกโรค รายอำเภอ จ.อุดรธานี
อัตราป่วยด้วยอหิวาตกโรค รายอำเภอ จ.อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 ม.5 ต.โคกสะอาด = 1 ราย ม.4 ต.กุดจับ = 2 ราย ที่มา:ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ.อุดรธานี

12 การรณรงค์ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2551
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. ขยายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากเดิม ให้เฉพาะบุคลากรกลุ่มเสี่ยง เพิ่ม กลุ่มประชาชนอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

13 ภายใน วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2551
กำหนดการรณรงค์ ให้วัคซีนทั้ง 2 กลุ่ม ภายใน วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2551

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google