งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 1. สถานการณ์โรค 10 ลำดับ จังหวัดอุดรธานี 1. สถานการณ์โรค 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 1. สถานการณ์โรค 10 ลำดับ จังหวัดอุดรธานี 1. สถานการณ์โรค 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 1. สถานการณ์โรค 10 ลำดับ จังหวัดอุดรธานี 1. สถานการณ์โรค 10 ลำดับ จังหวัดอุดรธานี 2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี 2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดอุดรธานี 3. สถานการณ์อหิวาตกโรค จังหวัดอุดรธานี 3. สถานการณ์อหิวาตกโรค จังหวัดอุดรธานี 4. การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ปี 2551 4. การรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัด ใหญ่ ปี 2551

2 จำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา จ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม - 28 พฤษภาคม 2551 ที่มา : ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี

3 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ ที่ 21

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกราย เดือน จ. อุดรธานี ปี 2551 เปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี (2546-2550),Base line,Target line จำนวน ผู้ป่วย

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ราย อำเภอ จ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 ที่มา : ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี 123

6 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ราย อำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 – 28 พฤษภาคม 2551 1 2 3

7 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแยกราย CUP อ. เมือง จ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม - 28 พฤษภาคม 2551

8 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแยกราย เทศบาล อ. เมือง จ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม - 28 พฤษภาคม 2551

9 สถานการณ์ อหิวาตกโรค

10 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2551 ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2551 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา รายงานประจำสัปดาห์ ที่ 21

11 อัตราป่วยด้วยอหิวาตกโรค รายอำเภอ จ. อุดรธานี ที่มา : ทางด่วนระบาดวิทยา สสจ. อุดรธานี ข้อมูล วันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2551 ม.5 ต. โคกสะอาด = 1 ราย ม.4 ต. กุดจับ = 2 ราย

12 การรณรงค์ให้บริการวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี 2551 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. ขยายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากเดิม ให้เฉพาะบุคลากรกลุ่ม เสี่ยง เพิ่ม กลุ่มประชาชนอายุ 65 ปีขึ้น ไปที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

13 กำหนดการรณรงค์ ให้วัคซีนทั้ง 2 กลุ่ม ภายใน วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2551

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา กลุ่มงาน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 1. สถานการณ์โรค 10 ลำดับ จังหวัดอุดรธานี 1. สถานการณ์โรค 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google