งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

4 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

5 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อ้างอิงสไลด์จากสำนักระบาด งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

6 สถานการณ์ ประเทศไทย *อ้างอิงสำนักระบาด วันที่ 1 มค – 18 กพ 56
สถานการณ์ ประเทศไทย *อ้างอิงสำนักระบาด วันที่ 1 มค – 18 กพ 56 ผู้ป่วย ,398 ราย อัตราป่วย/แสน เสียชีวิต ราย งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ป่วย 234 ราย อัตรา/แสน 16.91 ตาย 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.43% 1 มค -19 กพ56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

8 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จำนวนผู้ป่วยแยกตามกลุ่มอายุ วันที่ 1 มค – 19 กพ 56 1.13: 1 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

10 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อัตราป่วย/แสน จำแนกตามพื้นที่ 1มค – 19 กพ 56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

11 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
1-5มค56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

12 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
6-12มค56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

13 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
13-19 มค56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

14 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
20-26 มค56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

15 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
27มค- 2 กพ56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

16 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
3- 9 กพ56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

17 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กพ56 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

18 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
จบการนำเสนอ งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google