งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

3

4

5 อ้างอิงสไลด์จาก สำนักระบาด

6 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ ประเทศไทย * อ้างอิงสำนัก ระบาด วันที่ 1 มค – 18 กพ 56 ผู้ป่วย 8,398 ราย อัตราป่วย / แสน 13.22 เสียชีวิต 10 ราย

7 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 1 มค -19 กพ 56 ป่วย 234 ราย อัตรา / แสน 16.91 ตาย 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.43%

8 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

9 จำนวนผู้ป่วยแยกตามกลุ่มอายุ วันที่ 1 มค – 19 กพ 56 1.13: 1

10 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วย / แสน จำแนกตามพื้นที่ 1 มค – 19 กพ 56

11 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 1-5 มค 56

12 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 6-12 มค 56

13 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 13-19 มค 56

14 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 20-26 มค 56

15 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 27 มค - 2 กพ 56

16 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 3- 9 กพ 56

17 งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 10- 16 กพ 56

18 งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt งานระบาดวิทยา สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google