งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 สถานการณ์โรคไข้เลือกออก สำนักระบาด 56 ประเทศ เสียชีวิต ราย อัตราป่วยต่อแสน เขต 14 จำนวน 3067 เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยต่อแสน – สุรินทร์ 950 ราย อัตราต่อแสน – นครราชฯ 1194 ราย อัตราต่อ แสน – บุรีรัมย์ 600 ราย อัตราต่อแสน – ชัยภูมิ 323 ราย อัตราต่อแสน

3 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งาน ระบาด สสจ. สุรินทร์ ไข้เลือดออก จำนวน 1137 ราย อัตราป่วย ต่อ ประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย กลุ่มอายุ ปี จำนวน 411 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 785 ราย มีนาคม จำนวน 279 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วยเท่ากับ ต่อประชากรแสนคน

4 1 มค -28 พค 56

5 1 เมย – 28 พค 56

6

7


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google