งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ 2. คุณธรรมนำหน้า วิจัย สร้างสรรค์ 1. ค้นหาความจริง 2. พัฒนาสิ่งใหม่ บริการ เป็นเยี่ยม 1. อำนวยความสะดวก 2. เข้าถึงท้องถิ่น รวม หน่วยงาน

2 (ตัวอย่าง) คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ23450, คุณธรรมนำหน้า1370, วิจัย สร้างสรรค์ 1. ค้นหาความจริง พัฒนาสิ่งใหม่23 100, บริการ เป็นเยี่ยม 1. อำนวยความสะดวก35200, เข้าถึงท้องถิ่น14380, รวม9181,200, คณะ ก.

3 รูปแบบการนำเสนอ งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ คณะ………………………………………… แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. เงินนอกงบประมาณ 2.1 เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 2.2 เงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสิ้น

4 (ตัวอย่าง) งบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ คณะ ก. แหล่งงบประมาณ งบพัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร์ คิดเป็น ร้อยละ 1. งบประมาณแผ่นดิน220, เงินนอกงบประมาณ447, เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - ภาคปกติ - ภาคพิเศษ 447, ,000 50, เงินรายได้จากการดำเนินธุรกิจ-- รวมทั้งสิ้น667,000100


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการนำเสนอ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ จำนวน งบประมาณร้อยละ โครงการกิจกรรม วิชาการ เป็นเลิศ 1. บุคลากรชั้นนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google