งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Getting Started.  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงใบ งาน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the left?  (The moderator,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Getting Started.  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงใบ งาน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the left?  (The moderator,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Getting Started

2  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงใบ งาน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the left?  (The moderator, The speaker, The announcer.)  What’s his job?  (Interview)  ตั้งคำถามของคำตอบของชายด้านขวามือ (Exercise 1)  ……………………………………….  (What are your hobbies?)  (What is your hobby?)

3  ฟังบทสนทนา (Exercise 2)  อ่านตาม  จับคู่อ่าน  ตอบคำถามต่อไปนี้  How many speakers are there?  What’s their relationship?  What information does Lina give?  Memo : มองหน้าผู้ที่เราสนทนาด้วย อย่าก้ม มองแต่บทสนทนาอย่างเดียว

4  ดูภาพใน Exercise 3 แล้วบอกว่าพวก เขากำลังทำอะไรกัน...  ตรวจสอบ.......!!!!!!  swimming  hiking  playing golf  playing badminton/tennis  Fishing  งาน P1.1 เขียนงานอดิเรกเพิ่มคนละ 10 อย่าง ลงสมุด

5  งาน P1.2 ให้นักเรียนอ่าน Language focus แล้วเลือกใช้คำ หรือประโยค เพื่อแต่งบทสนทนาส่ง  จาก Language focus จะได้บท สนทนา อย่างน้อย 9 ประโยค ( ถาม – ตอบ )  เขียนลงสมุด  งานพิเศษ 1.....


ดาวน์โหลด ppt Getting Started.  เดาคำตอบจากภาพแล้วเขียนลงใบ งาน (Exercise 1)  Where are they?  (In studio, In TV...)  Who’s the man on the left?  (The moderator,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google