งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ เป็นผล หัวใจการ “ เขียนเรื่องงานวิจัย ” ให้ “ สำเร็จ ” กมล สุ กิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ เป็นผล หัวใจการ “ เขียนเรื่องงานวิจัย ” ให้ “ สำเร็จ ” กมล สุ กิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ เป็นผล หัวใจการ “ เขียนเรื่องงานวิจัย ” ให้ “ สำเร็จ ” กมล สุ กิน

2 คิด เป็น คิดถูก เขียนเป็น เขียนถูก ทำเป็น ทำถูก

3 1. คิดเป็น / คิดถูก สิ่งที่ต้องคิดเบื้องต้น ต้องตอบให้ได้

4 คิดเป็น WHO ใครเขียนคุณ

5 คิดเป็น WHAT เขียนอะไรเรื่อง “ งานวิจัย ”

6 คิดเป็น WHERE เขียนที่ ไหน เรื่องของคุณ เขียน เผยแพร่ ที่ไหน หนังสื่อพิมพ์ วิทยุ ทีวี มือ ถือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

7 คิดเป็น WHEN เขียน เมื่อไร หวังผลเมื่อไร : เดี๋ยวนี้ หรือ ระยะยาว

8 คิดเป็น WHY เขียน ทำไม เขียนเอามันส์ เขียนเอาเท่ห์ เขียนเอาเงิน ( เดือน ) เขียนเอาขั้น ( ตำแหน่ง ) ฯลฯ เขียนเพื่อ ใคร คนรัก เพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมเครือข่าย แหล่งทุน สาธารณชนฯลฯ

9 คิดเป็น HOW เขียน อย่างไร...... เริ่มต้นด้วยการฟังจน จบ ( อย่างง่วงน้อยที่สุด )

10 WHO ใครเขียนคุณ WHAT เขียนอะไรเรื่อง “ งานวิจัย ” WHERE เขียนที่ไหนเรื่องของคุณ เขียนเผยแพร่ที่ไหนหนังสื่อพิมพ์ วิทยุ ทีวี มือถือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ WHEN เขียนเมื่อไรหวังผลเมื่อไร : เดี๋ยวนี้ หรือ ระยะยาว WHY เขียนทำไมเขียนเอามันส์ เขียนเอาเท่ห์ เขียนเอาเงิน ( เดือน ) เขียนเอาขั้น ( ตำแหน่ง ) ฯลฯ เขียนเพื่อใครคนรัก เพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วม เครือข่าย แหล่งทุน สาธารณชนฯลฯ HOW เขียนอย่างไร...... เริ่มต้นด้วยการฟังจนจบ ( อย่างง่วงน้อยที่สุด ) คิดเป็น

11 คิดถูก คิดอย่าง “ เป็น จริง ”

12 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง คือ... เราไม่เหมาะกับ การเขียน เราแค่ไม่เคย เขียน Who?

13 คิดถูก งานวิจัยเราไม่ น่าสนใจ เราไม่เคยทำมันให้น่าสน คงไม่มีคนสนใจ งานวิจัยเรา เราไม่เคยสนใจทำให้ใคร รู้จักงานวิจัยเรา งานวิจัยเราไม่สำคัญ เท่าไรกับสาธารณะ เราประเมินความสำคัญ งานวิจัยเราต่ำไป / แคบไป What? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง

14 คิดถูก เขียนลงที่ไหนก็ เหมือนกัน ลงที่ไหน จะบอกว่าควร เขียนที่ไหน เขียนลงที่ไหน คน อ่านก็เหมือนกัน ลงที่ไหน จะบอกว่าคน อ่านคือใคร Where? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง

15 คิดถูก จริงหรือ ที่... หรือที่จริง คือ... เขียนลงเมื่อไรก็ เหมือนกัน ลงเมื่อไร จะบอกว่า เราควรเขียนอย่างไร When?

16 คิดถูก เราไม่เขียน คนอื่นก็ เขียนอยู่ดี เราไม่เขียน ก็จะไม่มีใคร เขียนเลย เราไม่มีหน้าที่เขียนการเขียนเป็นหน้าที่ของ ทุกคน เราไม่เขียน ก็ไม่มี ใครตาย เราไม่เขียน โลกก็ไม่ แตกวันนี้ อาจมีใครตาย หากเราไม่ เขียน เราไม่เขียน โลกอาจจะ แตกวันพรุ่งนี้ Why? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง

17 คิดถูก เราเขียนไม่ได้เราไม่ได้เขียน ไม่ใช่ทุกคนที่เขียน ได้ ไม่มีใคร เขียนไม่ได้ คนเขียนได้ดีเพราะมี พรสวรรค์ ทุกคนที่เขียนได้ดี เพราะ มีพรแสวง และประสบ ความสำเร็จในการที่จะ คิด / เขียน / ทำ อย่าง เป็น / ถูก How? จริงหรือ ที่... หรือที่จริง

18 จะเขียนเรื่องมด ให้ได้ดี ต้องเห็นป่าทั้งป่า


ดาวน์โหลด ppt เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ เป็นผล หัวใจการ “ เขียนเรื่องงานวิจัย ” ให้ “ สำเร็จ ” กมล สุ กิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google