งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประหยัดน้ำในอุตสาหกรรมยาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประหยัดน้ำในอุตสาหกรรมยาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประหยัดน้ำในอุตสาหกรรมยาง
นายสมชาย เพียรพิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน

2 หัวข้อการบรรยาย น้ำใช้ในกระบวนการผลิต ผลการสำรวจโรงงาน
เทคนิคการประหยัดน้ำ การลดมลพิษในน้ำเสีย

3 1. น้ำใช้ในกระบวนการผลิต
Water for washing of reception facilities, tankers and floor. Field Latex Centrifuge Centrifuge Latex Skim Latex Acid Coagulation Skim Serum Skim Rubber Washings from bowls, floor, etc. Wastewater Treatment Washings (effluent) Washings from creping batteries

4 2. ผลการสำรวจโรงงาน น้ำใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการน้ำใช้ ( House Keeping)

5 เตรียมน้ำยางสดก่อนเข้าเครื่องแยกปั่น
กระบวนการผลิต ถังพักน้ำยางสด เตรียมน้ำยางสดก่อนเข้าเครื่องแยกปั่น เครื่องแยกปั่น ถังพักน้ำยางข้น ปรับคุณภาพน้ำยางข้น บรรจุส่งลูกค้า ถังพักหางน้ำยาง ยางสกิม น้ำสกิม (Serum) บ่อดักเศษยาง ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำยางสด Field Latex สารเคมี น้ำล้างเครื่อง น้ำ

6 การใช้น้ำในหน่วยการผลิต

7 ตัวอย่างการใช้น้ำในจุดรับน้ำยางสด

8 การใช้น้ำในหน่วยการผลิต

9 การใช้น้ำในหน่วยการผลิต

10 การกวนผสมยางสกิม

11 การใช้น้ำในหน่วยการผลิต

12 ตัวอย่างการล้างเครื่อง บนโต๊ะ โดยใช้สายยาง

13 การล้างเครื่องบนโต๊ะโดยใช้สายยาง

14 ตัวอย่างการใช้น้ำ

15 ตัวอย่างการล้างเครื่องโดยใช้สายยาง

16 ตัวอย่างการล้างในอ่างแบบน้ำไหลล้นตลอดเวลา

17 ตัวอย่างการล้างในอ่างแบบน้ำไหลล้นตลอดเวลา

18 การใช้น้ำในหน่วยการผลิต

19 ตัวอย่างการล้างถัง ณ จุดรับน้ำยาง

20 3. เทคนิคการประหยัดน้ำ 3.1 การติดตั้ง มาตรวัดน้ำ

21 3.2 การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ
Hand Control Valve High Pressure Pump

22 ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดน้ำ Hand control valve

23 ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

24 ตัวอย่างการใช้น้ำ

25 ตัวอย่างการจัดการด้านน้ำใช้

26 ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดน้ำ High Pressure Pump

27 3.3 การนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ในการล้างพื้น

28 4. การลดมลพิษในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตในหน่วยการล้างเครื่องแยกปั่น
หน่วยการทำยางสกิม การเติมอากาศในบ่อดักเศษยาง ในการลดมลพิษในน้ำเสีย ควรมีการแยกประเภทน้ำเสียและทำการบำบัดเบื้องต้นก่อน โดยการ จับเศษยางจากน้ำล้าง น้ำเสียจากสกิม ก่อนลงสู่บ่อดักเศษยาง

29 ตัวอย่างการแยกน้ำเสีย

30 การใช้น้ำ


ดาวน์โหลด ppt การประหยัดน้ำในอุตสาหกรรมยาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google