งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประหยัดน้ำใน อุตสาหกรรมยาง นายสมชาย เพียรพิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีน้ำ อุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประหยัดน้ำใน อุตสาหกรรมยาง นายสมชาย เพียรพิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีน้ำ อุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประหยัดน้ำใน อุตสาหกรรมยาง นายสมชาย เพียรพิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีน้ำ อุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน

2 หัวข้อการบรรยาย น้ำใช้ในกระบวนการผลิต ผลการสำรวจโรงงาน เทคนิคการประหยัดน้ำ การลดมลพิษในน้ำเสีย

3 1. น้ำใช้ใน กระบวนการผลิต Water for washing of reception facilities, tankers and floor. Field Latex Centrifu ge Centrifug e Latex Skim Latex Acid Coagulati on Skim Serum Skim Rubber Washings from bowls, floor, etc. Wastewater Treatment Washings (effluent) Washings from creping batteries

4 2. ผลการสำรวจโรงงาน น้ำใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการน้ำใช้ ( House Keeping)

5 กระบวนการ ผลิต ถังพักน้ำ ยางสด เตรียมน้ำยางสดก่อนเข้า เครื่องแยกปั่น เครื่องแยก ปั่น ถังพักน้ำ ยางข้น ปรับคุณภาพ น้ำยางข้น บรรจุส่ง ลูกค้า ถังพักหาง น้ำยาง ยางสกิม น้ำสกิม (Serum) บ่อดักเศษ ยาง ระบบบำบัด น้ำเสีย น้ำยางสด Field Latex สารเค มี น้ำล้าง เครื่อง น้ำ

6 การใช้น้ำใน หน่วยการผลิต

7 ตัวอย่างการใช้น้ำในจุดรับน้ำยาง สด

8 การใช้น้ำใน หน่วยการผลิต

9

10 การกวนผสมยางสกิม

11 การใช้น้ำใน หน่วยการผลิต

12 ตัวอย่างการล้างเครื่อง บนโต๊ะ โดยใช้สายยาง

13 การล้างเครื่องบนโต๊ะโดยใช้สาย ยาง

14 ตัวอย่างการใช้น้ำ

15 ตัวอย่างการล้างเครื่องโดยใช้สาย ยาง

16 ตัวอย่างการล้างในอ่างแบบน้ำ ไหลล้นตลอดเวลา

17

18 การใช้น้ำในหน่วย การผลิต

19 ตัวอย่างการล้างถัง ณ จุดรับน้ำ ยาง

20 3. เทคนิคการประหยัดน้ำ 3.1 การติดตั้ง มาตรวัดน้ำ

21 3.2 การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ Hand Control Valve High Pressure Pump

22 ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดน้ำ Hand control valve

23 ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

24 ตัวอย่างการใช้น้ำ

25 ตัวอย่างการจัดการด้านน้ำใช้

26 ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดน้ำ High Pressure Pump

27 3.3 การนำน้ำหมุนเวียนกลับมา ใช้ใหม่ ในการล้างพื้น

28 4. การลดมลพิษในน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตในหน่วยการล้าง เครื่องแยกปั่น หน่วยการทำยางสกิม การเติมอากาศในบ่อดักเศษยาง ในการลดมลพิษในน้ำเสีย ควรมีการแยก ประเภทน้ำเสียและทำการบำบัดเบื้องต้นก่อน โดยการ จับเศษยางจากน้ำล้าง น้ำเสียจากสกิม ก่อนลงสู่บ่อดักเศษยาง

29 ตัวอย่างการแยกน้ำเสีย

30 การใช้น้ำ


ดาวน์โหลด ppt การประหยัดน้ำใน อุตสาหกรรมยาง นายสมชาย เพียรพิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีน้ำ อุตสาหกรรม สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google