งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไม ? พลังงานทดแทนจึงเป็นธุรกิจ ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ? จากสถานการณ์น้ำมันของโลก ได้ขยับราคาขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เหตุผลคงหนีไม่ผล 2 ประการเท่านั้น 1 น้ำมันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไม ? พลังงานทดแทนจึงเป็นธุรกิจ ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ? จากสถานการณ์น้ำมันของโลก ได้ขยับราคาขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เหตุผลคงหนีไม่ผล 2 ประการเท่านั้น 1 น้ำมันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นทุกวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไม ? พลังงานทดแทนจึงเป็นธุรกิจ ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ? จากสถานการณ์น้ำมันของโลก ได้ขยับราคาขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เหตุผลคงหนีไม่ผล 2 ประการเท่านั้น 1 น้ำมันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นทุกวัน แน่นอน ที่สุดจำนวนย่อมลดลงเป็นธรรมดาจากความจำเป็นใช้ทุกวัน การ ขุดเจาะนำมาใช้อย่างไร้ขีดจำกัด และโอกาสที่จะเกิดน้ำมันใหม่ๆ ขึ้นมาอีกคงเป็นเรื่องที่ยากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นอีกเลย 2 จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต ยิ่งเพิ่มขีดความต้องการใช้ พลังงานมากขึ้นไปอีก เครื่องจักรกลของมนุษย์ ได้พัฒนาการ ผลิตที่เร็วมาก เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของคน จนกล่าว ได้ว่า 1 นาทีสามารถผลิตรถยนต์ได้ 1 คันเลยทีเดียว

2 “ โลกใบนี้ยังมีพืชน้ำมันอยู่อีกมากมาย หลายชนิดที่ยังคงรอการเสาะแสวงหา และ ค้นพบจากมนุษย์... นอกจากพืชน้ำมันที่เรา รู้จักกันโดยทั่วไป อาทิ ปาล์มน้ำมัน สบู่ดำ Reeo Seed ถั่วเหลือง งาและอื่นๆ ที่นำมา ทำเป็นพลังงานทดแทนได้โดยเฉพาะ ไบโอ ดีเซล (Bio Diesel)

3 มะเยาหิน (Candlenut) พืชพลังงานตัวใหม่ “ มะเยาหิน ” (Candlenut) Aleurites Montana เป็นไม้ป่ายืนต้น ขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร พบมาก ทางตอนเหนือของประเทศลาวและย่านเดียน เบียนฟูของเวียดนาม ชื่อเรียกตามภาษา ท้องถิ่นว่า หมากเก๋า หมากเยาหินและหมาก น้ำมัน ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ตอนบนและภาคอีสานในบางจังหวัด แต่พบใน ปริมาณน้อย มะเยาหินเป็นพืชพลังงานที่มี คุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง โดยเฉพาะการให้ น้ำมันในปริมาณที่สูง นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ เจริญเติบโตเร็ว ให้ร่มเงาได้ดี ลักษณะ สวยงามคือ

4 ต้น เป็นไม้ยืนต้นรูปทรงสวยคล้ายต้นหู กวาง มีกิ่งแตกจากลำต้นเป็นชั้นๆ แต่ละ ชั้นมี 5 กิ่งมีหลายชั้นตามอายุของต้น ใบ มีขนาดใหญ่ก้านใบยาวเป็นแฉก 4 แฉกสวยงามเมิ่ออายุต้นมากขึ้นใบจะเล็กลง สีจะเขียวเข้ม แฉกใบจะเล็กลงและหายไป ดอก ออกช่อที่ปลายกิ่ง สีขาวอมชมพู สวยงาม

5 ผล ขนาดเท่าลูกมะนาว มีลายเส้นนูนที่เปลือก ผล ออกพู 3-4 พู 1 พูมี 1 เมล็ดสีเขียว เมื่อแก่ จัดผิวจะออกนวล และเปลือกผลจะดำ และแห้ง ในที่สุด เมล็ด มีขนาดใหญ่เกือบเท่าหัวแม่มือลักษณะ กลมแบนมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็ง - บาง คล้าย กะลาทำให้รักษาเนื้อในเมล็ดได้ดีโดยที่ เปอร์เซนต์ของน้ำมันไม่หายไปนานรวม 2 ปี

6 วิธีการปลูก สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ดอนและมีน้ำหาก ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีหลังการปลูกจะให้ ผลผลิตได้ภายใน 2 ปี โดย ปลูกแบบธรรมชาติ ตามบริเวณบ้าน หน้าบ้าน ข้างบ้านหลังบ้านหรือตามที่ว่างทั่วไป ปลูกแบบกึ่งธรรมชาติ ตามที่ส่วนบุคคลที่ สาธาณะ ปลูกแบบพืชสวน เช่นพืชสวนอื่นๆ เช่น มะม่วง ลำใย ลิ้นจี่ ฯลฯมีการจัดการอย่างดี มีการจัด ระยะ - ตัดแต่งกิ่งฯลฯ ปลูกแบบปลูกป่า เช่นเดียวกับการปลูกป่าทั่วไป และจะได้ป่าเศรษฐกิจ ป่าช่วยแก้สภาวะโลกร้อน ป่าที่ให้ผลผลิตเป็นน้ำมัน

7 ข้อมูลทางด้านผลผลิต พืชน้ำมัน ( มะเยาหิน พืชมหัศจรรย์บ่อ น้ำมันบนดินของไทยตัวใหม่ ) มะเยาหิน หรือภาษาจีนเรียกว่า มะ เย้า ลาวเรียกว่า มะเก๋า ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Tung Oil Tree มีชื่อทาง วิทยาศาสตร์ว่า Botaniei สายพันธุ์ Montana นำเข้าจากซัมเหนือของลาว โดยทีมงาน อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ม. สารคาม มหาวิทยาลัยกลางแดด อ. สัมฤทธิ์ อัครปะ ชะ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ กำลังทำวิจัยพืช นิดนี้อยู่

8 เปรียบเทียบปริมาณน้ำมันใน 1 เมล็ด สบู่ดำ มีปริมาณ น้ำมัน 25 % ปาล์ม มีปริมาณ น้ำมัน 30 % มะเยาหิน มีปริมาณ น้ำมัน 65 % 2 กก. ให้น้ำมัน 1 ลิตร

9 การปลูก ชอบดินร่วนซุย ไม่ชอบน้ำซึมน้ำซับ แต่ให้น้ำ สม่ำเสมอจึงได้ผลดี 1 ไร่ ปลูกได้ 40 ต้น ระยะห่าง 7 x 8 เมตร 1 ต้นเมื่อปลูกได้ 3 ปี จะให้ผลผลิตต้นละ 50 กก. 1 ไร่ 40 ต้น ก็จะได้ผลผลิต 40 x 50 = 2,000 กก. ถ้า 5 ปีจะให้ผลผลิตต้นละ 100 กก. ถ้า 1 ไร่ มี 40 ต้น จะได้ 40 x 100 = 4,000 กก. ถ้า 7 ปีจะให้ผลผลิตต้นละ 300 กก. ถ้า 1 ไร่ มี 40 ต้น จะได้ 40 x 300 = 12,000 กก. ถ้า 10 ปีจะได้ผลผลิตต้นละ 500 กก. ถ้า 1 ไร่ มี 40 ต้น จะได้ 40 x 500 = 20,000 กก.

10 “ ปัจจุบันเรานำเข้า จากเมืองจีน 80 x 10,000= 800,000 บ.” ตังอี้ว ตังออยก็คือ ตัวเดียวกัน “ ถ้านำไปหีบเป็นน้ำมันจะ ได้ 10,000 ลิตร ที่เชียงใหม่ขายลิตรละ 80 บาท ( น้ำมันตังอี้ว )”

11 บายโปรดัก ผลิตภัณฑ์จากมะเยาหิน 1. ใช้ทำหมึกคอมพิวเตอร์ 2. ใช้ทำหมึกปากกาลูกลื่นทั่วไป (โมนามิ) 3. ใช้ทำหมึกพิมพ์ธนบัตร 4. ใช้ทำสีน้ำมันทาไม้ทั่วไป 5. ใช้ทำน้ำมันเงา (ยูรีเทน) 6. ใช้ทำน้ำมันหล่อลื่น (ทนแรงกดได้ถึง 20 ตัน) 7. ทำน้ำมันตังอิ้วบริสุทธิ์ (ลิตรละ 80 บาท) 8. ใช้ทำน้ำมันไบโอดีเซล 9. เปลือกใช้ทำถ่านอัดแท่ง (เหมือนถ่านหิน) 10. กิ่งก้าน และใบใช้ทำเชื้อเพลิงเขียว 11. กากที่หีบน้ำมันแล้วใช้ทำปุ๋ยหมักตรึงธาตุ N ได้เยี่ยม

12 “ มะเยาหิน เป็นพืชพลังงานที่มี ศักยภาพสูง สามารถปลูกได้ในที่ที่มีน้ำในทุก พื้นที่ หากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง ดีหลังการปลูก สามารถให้ผลผลิตได้ภายใน 2 ปี และให้ผลผลิตปีละครั้งเป็นอย่าง ต่ำ ตลอดอายุต้น 60-70 ปี ”


ดาวน์โหลด ppt ทำไม ? พลังงานทดแทนจึงเป็นธุรกิจ ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ? จากสถานการณ์น้ำมันของโลก ได้ขยับราคาขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เหตุผลคงหนีไม่ผล 2 ประการเท่านั้น 1 น้ำมันที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นทุกวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google