งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group  การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 2/50  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจล่าสุด ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด ณ เดือนตุลาคม ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด ณ เดือนตุลาคม

3 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 4.2 ไตร มาส 2 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ต่อปี ครึ่งแรกของปีขยายตัวร้อย ละ 4.3 ต่อปี เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2550 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2550 H1 = 4.3 %yoy 2006 = 5.0 %yoy

4 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group GDP by Sector (% Share on GDP) 20052006200520062007 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2H1 Agri. sector (10%) -3.24.4-8.7-4.71.9-0.87.67.14.01.93.39.76.5 Non-agri. (90%) 5.35.04.85.55.85.06.04.94.74.64.34.04.2  Manufacturing (40%) 5.26.13.06.26.55.27.65.75.55.74.64.44.5  Wholesale and Retail (14%) 4.22.74.64.23.84.33.72.3 2.42.32.4  Transport (10%) 4.85.84.24.54.45.96.14.75.86.4 6.26.3  Real Estate (3.8%) 4.82.06.64.73.84.12.71.91.42.02.43.53.0  Hotel & restaurant (3.7%) 2.110.5-2.22.83.14.515.811.07.98.16.13.64.9  Financial (3.4%) 7.52.915.04.76.04.94.03.42.41.71.54.83.2  Education (2.5%) 8.42.916.8-0.110.47.2-3.86.5 2.921.87.714.8  Construction (2.4%) 6.04.99.87.83.43.95.05.35.14.00.43.72.1 Real GDP4.55.03.54.75.54.36.15.04.74.34.24.44.3 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการผลิต): 1988 Price ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการผลิต): 1988 Price  ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.7 ต่อปี ดีกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจากมีผลผลิตออกมามาก  ส่วนภาคนอกเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อปี ชะลอลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจาก ภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร และการศึกษา ชะลอลง

5 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group GDP by Expenditure (% Share on GDP) 20052006200520062007 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2H1 Total Consumption (62.2%)5.53.25.35.96.44.64.43.73.11.62.61.82.2 - Private consumption (53.6%)4.33.14.14.74.63.73.93.32.82.51.30.91.1 - Public consumption (9.0%)13.73.413.313.916.710.47.45.74.3-4.211.17.49.2 Total investment (23.3%)11.14.015.014.18.17.56.64.03.22.4-1.50.2-0.7 - Private investment (17.4%)10.93.912.213.010.68.17.03.32.92.3-2.3-0.8-1.5 - Public investment (5.9%)11.34.525.418.02.85.25.36.43.82.51.13.12.1 Export of goods and services (68.7%)4.38.5-0.52.410.64.614.49.04.77.06.96.76.8 Import of goods and services (54.3%)9.31.69.713.15.78.71.9-1.75.21.00.23.71.9 Real GDP 4.55.03.54.75.54.36.15.04.74.34.24.44.3  การบริโภครวมที่แท้จริงขยายตัวชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง ที่ยังคง ชะลอลงมาก  การลงทุนรวมที่แท้จริงกลับมาขยายตัว ตามการหดตัวที่น้อยลงของการลงทุนภาคเอกชน ที่แท้จริง และเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐที่แท้จริง  ส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ ชะลอตัวลง ตามการขยายตัวที่ชะลอลงของ ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ อีกทั้งปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการเร่งตัวขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการใช้จ่าย): 1988 Price ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการใช้จ่าย): 1988 Price (วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย) (วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย)


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google