งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group  การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 2/50  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจล่าสุด ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด ณ เดือนตุลาคม ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด ณ เดือนตุลาคม

3 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 4.2 ไตร มาส 2 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ต่อปี ครึ่งแรกของปีขยายตัวร้อย ละ 4.3 ต่อปี เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2550 เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2550 H1 = 4.3 %yoy 2006 = 5.0 %yoy

4 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group GDP by Sector (% Share on GDP) Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2H1 Agri. sector (10%) Non-agri. (90%)  Manufacturing (40%)  Wholesale and Retail (14%)  Transport (10%)  Real Estate (3.8%)  Hotel & restaurant (3.7%)  Financial (3.4%)  Education (2.5%)  Construction (2.4%) Real GDP ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการผลิต): 1988 Price ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการผลิต): 1988 Price  ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.7 ต่อปี ดีกว่าไตรมาสก่อน เนื่องจากมีผลผลิตออกมามาก  ส่วนภาคนอกเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.0 ต่อปี ชะลอลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจาก ภาคอุตสาหกรรม โรงแรมและภัตตาคาร และการศึกษา ชะลอลง

5 Ministry of Finance, Fiscal Policy Office Macroeconomic Analysis Group GDP by Expenditure (% Share on GDP) Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2H1 Total Consumption (62.2%) Private consumption (53.6%) Public consumption (9.0%) Total investment (23.3%) Private investment (17.4%) Public investment (5.9%) Export of goods and services (68.7%) Import of goods and services (54.3%) Real GDP  การบริโภครวมที่แท้จริงขยายตัวชะลอลง ตามการบริโภคภาคเอกชนที่แท้จริง ที่ยังคง ชะลอลงมาก  การลงทุนรวมที่แท้จริงกลับมาขยายตัว ตามการหดตัวที่น้อยลงของการลงทุนภาคเอกชน ที่แท้จริง และเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐที่แท้จริง  ส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการสุทธิ ชะลอตัวลง ตามการขยายตัวที่ชะลอลงของ ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ อีกทั้งปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการเร่งตัวขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการใช้จ่าย): 1988 Price ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 (ด้านการใช้จ่าย): 1988 Price (วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย) (วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย)


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ณ เดือนตุลาคม) และแนวโน้มไตรมาส 3/50 และ 4/50 กลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google