งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

2 สรุปบทที่ 4/4 B.) การลดรูปของระบบของแรงและแรงคู่ควบให้อยู่ในรูปของประแจปากตาย 2. ทำการกำจัดองค์ประกอบที่ตั้งฉาก โดยการย้าย แรงลัพธ์จากจุด O ไปที่จุด P 1. แตกโมเมนต์แรงคู่ควบลัพธ์ออกเป็นองค์ประกอบ ที่ตั้งฉากและองค์ประกอบที่ขนานกับแนวกระทำ ของแรงลัพธ์ 3. ย้ายองค์ประกอบที่ขนานจากจุด O ไปที่จุด P เนื่องจากเป็น free vector

3 ขนาดของแรงลัพธ์ ตำแหน่งที่แรงลัพธ์กระทำ

4 สรุปบทที่ 5/1 เมื่อวัตถุแกร่งจะอยู่ใน สมดุล 1. ผลรวมของแรงกระทำ จะต้องเป็นศูนย์ 2. ผลรวมของโมเมนต์ที่ กระทำรอบจุด O ใดๆ หรือแกนใดๆ จะต้องเป็น ศูนย์

5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุ แกร่ง 1. ทำการแปลงโครงสร้างจริงให้อยู่ในรูป แบบจำลอง 2. ทำการเขียนแผนภาพ FBD ที่แสดงแรงกระทำ และแรงปฏิกิริยาในโครงสร้าง 3. ใช้สมการความสมดุลเพื่อหาแรงที่ไม่ทราบค่า

6 แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ ถ้าจุดรองรับป้องกันการเลื่อนในทิศทางใดแล้ว จุดรองรับดังกล่าวจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยากระทำ ต่อองค์อาคารในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการ เลื่อน ถ้าจุดรองรับป้องกันการหมุนในทิศทางใดแล้ว จุดรองรับดังกล่าวจะทำให้เกิด couple moment กระทำต่อองค์อาคารในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศ ทางการหมุน

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ตัวอย่างที่ 5-1

19 5.3 สมการความสมดุลในสองมิติ เมื่อวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลแล้ว x y F1F1 F2F2 F3F3 F4F4 O

20 APPLICATIONS ถ้า platform รองรับน้ำหนัก บรรทุกค่าหนึ่งแล้ว เราจะหาแรง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ จุดเชื่อมต่อ A และ แรงที่เกิดขึ้นใน ท่อไฮดรอลิค BC ได้อย่างไร ?

21 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาสมดุลในสองมิติ 1. เขียนแผนภาพ Free-body diagram 2. ประยุกต์ใช้สมการความสมดุลเพื่อหาตัวแปรที่ไม่ทราบค่า Note: 1. ในกรณีที่มีตัวแปรไม่ทราบค่ามากกว่าสมการ ความสมดุล ( โครงสร้างเป็นแบบ statically indeterminate) เราจะไม่สามารถวิเคราะห์ โครงสร้างได้โดยวิธี Statics 2. การใช้สมการความสมดุลโดยมีลำดับที่ เหมาะสมจะช่วยทำให้ได้คำตอบง่ายขึ้น 3. ถ้าคำตอบที่ได้มีค่าเป็นลบแล้ว แรงหรือ couple moment จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับที่ ได้สมมุติไว้

22 จงหาแรงปฏิกิริยาที่ จุดรองรับ A EXAMPLE

23 B A 0.75 m 30 o 90 Nm 1 m 0.5 m 60 N

24 B A 0.75 m 30 o 90 Nm 1 m 0.5 m AyAy AxAx NBNB x y 30 o 60 N 1. เขียน FBD

25 B A 0.75 m 30 o 90 Nm 1 m 0.5 m AyAy AxAx NBNB x y 30 o 60 N

26 B A 0.75 m 30 o 90 Nm 1 m 0.5 m AyAy AxAx 200 N x y 30 o 60 N

27 B A 0.75 m 30 o 90 Nm 1 m 0.5 m AyAy 100 N 200 N x y 30 o 60 N

28 ตัวอย่างที่ 5-3 จงหาค่าแรง T ต่ำสุดใน cable และมุม θ ที่ทำให้ รถบรรทุก ซึ่งมีมวล 4000 kg เริ่มเกิดการกระดก ขึ้น โดยให้รถบรรทุกถูกใส่เบรคมือและไม่มีการ เลื่อนเกิดขึ้นที่ล้อ B 1. เขียน FBD x y 2. สมการความสมดุล

29 หาค่าแรง T ต่ำสุด

30 5.4 Two- and Three- Force Members ถ้าเราทราบว่าชิ้นส่วนของโครงสร้างเป็นชิ้นส่วน แบบใดแล้ว แรงและ / หรือโมเมนต์ที่ไม่ทราบค่า จะถูกหาได้ง่ายขึ้น Two- Force Members - ชิ้นส่วนของ โครงสร้างที่ถูก กระทำโดยแรง สองแรงในแนว เดียวกัน และไม่มี couple moment กระทำ

31

32 Three-Force Members - ชิ้นส่วนของ โครงสร้างถูกกระทำโดยแรงสามแรงโดยจะอยู่ใน สมดุลเมื่อ O W F CB FAFA

33

34 ตัวอย่างที่ 5-2 ตุ้มน้ำหนัก 700 kg เคลื่อนที่ไปตามความยาวของ คานในช่วง d = 1.7 m ถึง 3.5 m จงหาขนาดของ แรงที่เกิดขึ้นในค้ำยัน BC และที่จุดรองรับ A 1. เขียน FBD x y 700(9.81) N AyAy AxAx F BC 4 3

35 2. สมการความสมดุล x y 700(9.81) N AyAy AxAx F BC 4 3

36 EXAMPLE คันโยก ABC ถูกยึดโดยหมุดที่จุด A และ เชื่อมต่อเข้ากับ link BD ดังแสดง จงหา แรงปฏิกิริยาที่จุด A และจุด D

37 400 N 1. เขียน FBD F 45 o 0.5 m 0.2 m 0.1 m θ FAFA 0.5 m x y

38 400 N F 45 o 0.5 m 0.2 m 0.1 m 60.3 o FAFA 2. สมการความสมดุล

39


ดาวน์โหลด ppt 430201 Engineering Statics ( สถิตยศาสตร์ วิศวกรรม )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google