งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(สถิตยศาสตร์วิศวกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(สถิตยศาสตร์วิศวกรรม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (สถิตยศาสตร์วิศวกรรม)
Engineering Statics (สถิตยศาสตร์วิศวกรรม)

2 สรุปบทที่ 4/4 B.) การลดรูปของระบบของแรงและแรงคู่ควบให้อยู่ในรูปของประแจปากตาย แตกโมเมนต์แรงคู่ควบลัพธ์ออกเป็นองค์ประกอบที่ตั้งฉากและองค์ประกอบที่ขนานกับแนวกระทำของแรงลัพธ์ 2. ทำการกำจัดองค์ประกอบที่ตั้งฉาก โดยการย้ายแรงลัพธ์จากจุด O ไปที่จุด P 3. ย้ายองค์ประกอบที่ขนานจากจุด O ไปที่จุด P เนื่องจากเป็น free vector

3 ขนาดของแรงลัพธ์ ตำแหน่งที่แรงลัพธ์กระทำ

4 สรุปบทที่ 5/1 เมื่อวัตถุแกร่งจะอยู่ในสมดุล
ผลรวมของแรงกระทำจะต้องเป็นศูนย์ ผลรวมของโมเมนต์ที่กระทำรอบจุด O ใดๆ หรือแกนใดๆ จะต้องเป็นศูนย์

5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาสมดุลของวัตถุแกร่ง
1. ทำการแปลงโครงสร้างจริงให้อยู่ในรูปแบบจำลอง 2. ทำการเขียนแผนภาพ FBD ที่แสดงแรงกระทำและแรงปฏิกิริยาในโครงสร้าง 3. ใช้สมการความสมดุลเพื่อหาแรงที่ไม่ทราบค่า

6 แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ
ถ้าจุดรองรับป้องกันการเลื่อนในทิศทางใดแล้ว จุดรองรับดังกล่าวจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยากระทำต่อองค์อาคารในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเลื่อน ถ้าจุดรองรับป้องกันการหมุนในทิศทางใดแล้ว จุดรองรับดังกล่าวจะทำให้เกิด couple moment กระทำต่อองค์อาคารในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการหมุน

7

8

9

10 Start of the Lecture 10

11

12

13

14

15

16

17

18 ตัวอย่างที่ 5-1

19 5.3 สมการความสมดุลในสองมิติ
x y F1 F2 F3 F4 O เมื่อวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลแล้ว

20 APPLICATIONS ถ้า platform รองรับน้ำหนักบรรทุกค่าหนึ่งแล้ว เราจะหาแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่จุดเชื่อมต่อ A และแรงที่เกิดขึ้นในท่อไฮดรอลิค BC ได้อย่างไร?

21 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาสมดุลในสองมิติ
1. เขียนแผนภาพ Free-body diagram 2. ประยุกต์ใช้สมการความสมดุลเพื่อหาตัวแปรที่ไม่ทราบค่า Note: 1. ในกรณีที่มีตัวแปรไม่ทราบค่ามากกว่าสมการความสมดุล (โครงสร้างเป็นแบบ statically indeterminate) เราจะไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้โดยวิธี Statics 2. การใช้สมการความสมดุลโดยมีลำดับที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ได้คำตอบง่ายขึ้น 3. ถ้าคำตอบที่ได้มีค่าเป็นลบแล้ว แรงหรือ couple moment จะมีทิศทางตรงกันข้ามกับที่ได้สมมุติไว้

22 จงหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ A
EXAMPLE จงหาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ A

23 B 90 N•m A 30o 0.75 m 1 m 0.5 m 60 N

24 1. เขียน FBD 30o NB y B 90 N•m A 30o Ax x 0.75 m 1 m 0.5 m 60 N Ay

25 B A 0.75 m 30o 90 N•m 1 m 0.5 m Ay Ax NB x y 60 N

26 B A 0.75 m 30o 90 N•m 1 m 0.5 m Ay Ax 200 N x y 60 N

27 B A 0.75 m 30o 90 N•m 1 m 0.5 m Ay 100 N 200 N x y 60 N

28 ตัวอย่างที่ 5-3 จงหาค่าแรง T ต่ำสุดใน cable และมุม θ ที่ทำให้รถบรรทุก ซึ่งมีมวล 4000 kg เริ่มเกิดการกระดกขึ้น โดยให้รถบรรทุกถูกใส่เบรคมือและไม่มีการเลื่อนเกิดขึ้นที่ล้อ B 1. เขียน FBD y x 2. สมการความสมดุล

29 หาค่าแรง T ต่ำสุด

30 5.4 Two- and Three- Force Members
ถ้าเราทราบว่าชิ้นส่วนของโครงสร้างเป็นชิ้นส่วนแบบใดแล้ว แรงและ/หรือโมเมนต์ที่ไม่ทราบค่าจะถูกหาได้ง่ายขึ้น Two- Force Members - ชิ้นส่วนของโครงสร้างที่ถูกกระทำโดยแรงสองแรงในแนวเดียวกัน และไม่มี couple moment กระทำ

31

32 Three-Force Members - ชิ้นส่วนของโครงสร้างถูกกระทำโดยแรงสามแรงโดยจะอยู่ในสมดุลเมื่อ
FA W FCB

33

34 ตัวอย่างที่ 5-2 ตุ้มน้ำหนัก 700 kg เคลื่อนที่ไปตามความยาวของคานในช่วง d = 1.7 m ถึง 3.5 m จงหาขนาดของแรงที่เกิดขึ้นในค้ำยัน BC และที่จุดรองรับ A 1. เขียน FBD y Ax x Ay 4 700(9.81) N FBC 3

35 2. สมการความสมดุล x y 700(9.81) N Ay Ax FBC 4 3

36 EXAMPLE คันโยก ABC ถูกยึดโดยหมุดที่จุด A และเชื่อมต่อเข้ากับ link BD ดังแสดง จงหาแรงปฏิกิริยาที่จุด A และจุด D

37 1. เขียน FBD 400 N 0.5 m 0.5 m 45o 0.2 m 0.1 m θ F FA x y

38 2. สมการความสมดุล 400 N F 45o 0.5 m 0.2 m 0.1 m 60.3o FA 60.3o

39 End of the Lecture 10


ดาวน์โหลด ppt (สถิตยศาสตร์วิศวกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google