งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สุดยอดมะพร้าว จัดทำโดย น. ส กานต์ดา ทำไร่ เลขที่ 43 ม.6/4 น. ส จิติมา คุ้มแก้ว เลขที่ 46 ม.6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สุดยอดมะพร้าว จัดทำโดย น. ส กานต์ดา ทำไร่ เลขที่ 43 ม.6/4 น. ส จิติมา คุ้มแก้ว เลขที่ 46 ม.6/4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สุดยอดมะพร้าว จัดทำโดย น. ส กานต์ดา ทำไร่ เลขที่ 43 ม.6/4 น. ส จิติมา คุ้มแก้ว เลขที่ 46 ม.6/4

2 มะพร้าว เป็นพืชยืนต้นชนิด หนึ่ง อยู่ในตระกูล ปาล์ม เป็นพืชซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน หลายทาง เช่น น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้ รับประทาน เนื้อในผลแก่นำไปขูดและคั้นทำ กะทิ กะลานำไปประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ เช่น กระบวย โคมไฟ ฯลฯ นอกจากนี้มะพร้าว จัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง ตามตำราพรหม ชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าว ไว้ทางทิศตะวันออกของบ้าน เพื่อความเป็น สิริมงคลพืชยืนต้น กะทิ

3 ลักษณะของมะพร้าวแต่ละสายพันธุ์ 1. มะพร้าวกระทิ

4 2. มะพร้าวน้ำหอม

5 3. มะพร้าวทะเล

6 4. มะพร้าวต้นเตี้ยสีเหลือง

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากมะพร้าว - เปลือกต้นสด แก้เจ็บปวดฟัน และใช้ทาแก้หิด - เนื้อมะพร้าว รับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง ขับ ปัสสาวะ ขับพยาธิ แก้ไข้ กระหายน้ำ - น้ำมะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยาระบาย แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้พิษ แก้กระหายน้ำ แก้ นิ่ว แก้อาเจียนเป็นโลหิตและบวมน้ำ นอกจากนี้ยัง ทำเป็นน้ำส้มสายชูใช้ประโยชน์อื่น ๆ อีกมาก - น้ำมันมะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยา บำรุงกำลัง หรือทาเป็นยาแก้กลากเกลื้อน บำรุง หัวใจ แก้โรคผิวหนังต่างๆ ทาแผลน้ำร้อนลวก ทา ผิวหนังแตกแห้ง และใช้ทาผม - กะลา เป็นยาแก้ท้องเสีย แก้ปวดกระดูกและเอ็น - ดอก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้เจ็บปากเจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ กล่อม เสมหะ บำรุงโลหิต แก้ปากเปื่อย - ราก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้ท้องเสีย ขับ ปัสสาวะ หรืออมบ้วนปากแก้เจ็บคอ

8 ความเป็นมาของมะพร้าว ต้นมะพร้าว จะผลิตรากใหญ่ออกมาเรื่อยๆเพื่อทดแทนรากเดิมที่ ตายไปต้นมะพร้าวแต่ละต้นจะมี รากใหญ่อยู่ถึง 2,500 ถึง 3,000 รากหน้าที่ของรากใหญ่นี้มีหน้าที่ลำเลียง อาหารเข้าสู่ลำต้นมากกว่าดูดอาหารโดยตรง เพราะ รากใหญ่ห่อหุ้มด้วยเส้นใยซึ่งน้ำซึมผ่านเข้าไปภายใน รากไม่ได้ มีเฉพาะส่วนซึ่งอยู่ติดกับปลอก

9 มะพร้าวทำอะไรได้บ้าง คนไทยคุ้นเคยกับมะพร้าวมาเป็นเวลานาน และ ใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของมะพร้าว เช่น ผล อ่อนใช้รับประทานสด ( น้ำและเนื้อ ) เนื้อมะพร้า วจากผลแก่นำไปปรุงอาหารและขนมหลายชนิด และใช้สกัดน้ำมัน กากที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์ น้ำมัน มะพร้าวใช้ประกอบอาหาร เนยเทียม แล ะสบู่ เปลือกมะพร้าวนำไปแยกเอาเส้นใยใช้ทำเชือก วัสดุทำเบาะและที่นอน ขุยมะพร้าวใช้ทำวัสดุเพาะ ชำต้นไม้ กะลาใช้ทำภาชนะ ตักตวงของเหลว ( กระจ่า กระบวย ฯลฯ ) ทำกระดุม เครื่องประดับ เครื่องดนตรี ( ซออู้ ) ทำเชื้อเพลิง และถ่านกัมมันต์ ( มีคุณสมบัติในการด ูดซับสูง ) ใบมะพร้าวทั้งอ่อน และแก่ ตลอดจนก้านใบใช้มุงหลังคา เครื่องจัก สาร ไม้กวาดทางมะพร้าว ใช้ทำรั้วและเชื้อเพลิง ลำต้นแก่ใช้ในการก่อสร้างประดิษฐ์เครื่องเรือน ยอดอ่อนใช้เป็นอาหาร จั่น ( ช่อดอก ) มีน้ำหวาน รองมาดื่มเป็นน้ำผลไม้หรือทำน้ำตาล หมักท ำ เหล้าและน้ำส้น รากใช้ทำยา สีย้อมผ้า และ เชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามการปลูกมะพร้าว โดยทั่วไปก็เพื่อนำเอาเนื้อมะพร้า วไปประกอบ อาหารและสกัดเอาน้ำมันเช่นเดียวกับปาล์ม

10 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1% E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3 %E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1% E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3 %E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สุดยอดมะพร้าว จัดทำโดย น. ส กานต์ดา ทำไร่ เลขที่ 43 ม.6/4 น. ส จิติมา คุ้มแก้ว เลขที่ 46 ม.6/4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google