งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตของหนังสือ แบบเรียนปลอม 1. ตัวหนัง สือ ปลอม เมื่อใช้แว่นขยายส่องดู จะพบว่าหนังสือ ปลอมตัวอักษรแตก ส่วนหนังสือจริงตัวอักษรจะคมชัด จริ ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตของหนังสือ แบบเรียนปลอม 1. ตัวหนัง สือ ปลอม เมื่อใช้แว่นขยายส่องดู จะพบว่าหนังสือ ปลอมตัวอักษรแตก ส่วนหนังสือจริงตัวอักษรจะคมชัด จริ ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตของหนังสือ แบบเรียนปลอม 1. ตัวหนัง สือ ปลอม เมื่อใช้แว่นขยายส่องดู จะพบว่าหนังสือ ปลอมตัวอักษรแตก ส่วนหนังสือจริงตัวอักษรจะคมชัด จริ ง

2 2. เส้น บาร์โค้ด เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูจะพบว่าหนังสือ ปลอมมีเส้นบาร์โค้ด ไม่เรียบตรง ส่วนหนังสือจริงมีเส้น บาร์โค้ดเรียบตรง ปลอ ม จริ ง

3 3. ขนาดกรอบของ บาร์โค้ด เมื่อวัดขนาดความยาวกรอบของ บาร์โค้ด หนังสือจริงจะมีขนาดความยาว 3.5 ซม. หนังสือปลอมจะมีขนาดความ ยาวมากกว่า 3.5 ซ ม. ปลอ ม จริ ง มีความยาวมากกว่า 3.5 ซม.

4 4. ปีที่พิมพ์หนังสือ ข้อสังเกตคือปีที่พิมพ์หนังสือไม่ควรนานเกิน 2 ปี เนื่องจากหนังสือไม่มีค้างในสต๊อคและไม่พอ ต่อการจำหน่าย ให้กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตของหนังสือ แบบเรียนปลอม 1. ตัวหนัง สือ ปลอม เมื่อใช้แว่นขยายส่องดู จะพบว่าหนังสือ ปลอมตัวอักษรแตก ส่วนหนังสือจริงตัวอักษรจะคมชัด จริ ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google