งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตของหนังสือแบบเรียนปลอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตของหนังสือแบบเรียนปลอม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตของหนังสือแบบเรียนปลอม
1. ตัวหนังสือ เมื่อใช้แว่นขยายส่องดู จะพบว่าหนังสือปลอมตัวอักษรแตก ส่วนหนังสือจริงตัวอักษรจะคมชัด ปลอม จริง

2 2. เส้นบาร์โค้ด เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูจะพบว่าหนังสือปลอมมีเส้นบาร์โค้ด ไม่เรียบตรง ส่วนหนังสือจริงมีเส้นบาร์โค้ดเรียบตรง ปลอม จริง

3 3. ขนาดกรอบของบาร์โค้ด เมื่อวัดขนาดความยาวกรอบของบาร์โค้ด
หนังสือจริงจะมีขนาดความยาว 3.5 ซม. หนังสือปลอมจะมีขนาดความยาวมากกว่า 3.5 ซม. มีความยาวมากกว่า 3.5 ซม. จริง ปลอม

4 4. ปีที่พิมพ์หนังสือ ข้อสังเกตคือปีที่พิมพ์หนังสือไม่ควรนานเกิน 2 ปี
เนื่องจากหนังสือไม่มีค้างในสต๊อคและไม่พอต่อการจำหน่าย ให้กับลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตของหนังสือแบบเรียนปลอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google