งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP

2 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
1.คลิกปุ่ม Start เลือก Control Panel

3 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
2.เลือก Switch to Classic View

4 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP

5 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าวันที่และเวลา

6 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าคียบอร์ดภาษาไทย

7 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าคียบอร์ดภาษาไทย

8 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าคียบอร์ดภาษาไทย

9 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรภาษาไทย

10 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรภาษาไทย TH- SarabunPSK ให้คมชัด

11 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรภาษาไทย TH- SarabunPSK ให้คมชัด

12 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าการแสดงผล

13 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าการแสดงผล

14 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าการแสดงผล

15 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งโปรแกรมและการถอนการติดตั้งโปรแกรม

16 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งโปรแกรมและการถอนการติดตั้งโปรแกรม

17 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบต่อตรง

18 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบต่อตรง

19 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบต่อตรง

20 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบต่อตรง

21 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบต่อตรง

22 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบต่อตรง (Sharing Printer)

23 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบผ่านเครือข่าย

24 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบผ่านเครือข่าย

25 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

26 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

27 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

28 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

29 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

30 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

31 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าระบบ

32 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าเครือข่าย

33 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าเครือข่าย

34 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าเครือข่าย

35 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าเครือข่าย

36 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าเครือข่าย

37 แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP
การตั้งค่าเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt แผงควบคุมการทำงาน (Control Panel)ในระบบปฏิบัติการ Windows XP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google