งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซ้อมแผนไข้หวัด ๒๐๐๙ ในโรงเรียน. เป้าหมายของการประชุมกับ โรงเรียน คุณครู..... ได้รับความรู้และเกิดความตระหนักต่อ ปัญหาของไข้หวัด 2009 จากการบรรยาย (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซ้อมแผนไข้หวัด ๒๐๐๙ ในโรงเรียน. เป้าหมายของการประชุมกับ โรงเรียน คุณครู..... ได้รับความรู้และเกิดความตระหนักต่อ ปัญหาของไข้หวัด 2009 จากการบรรยาย ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซ้อมแผนไข้หวัด ๒๐๐๙ ในโรงเรียน

2 เป้าหมายของการประชุมกับ โรงเรียน คุณครู..... ได้รับความรู้และเกิดความตระหนักต่อ ปัญหาของไข้หวัด 2009 จากการบรรยาย ( ดูหนัง ?) ร่วมคิด รับทราบมาตรการและร่วมคิดแนวทาง ที่ทำจริงได้ในโรงเรียนเพิ่มเติม การ ประชุมอย่างมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี กับศูนย์ กระบวนการประชุม การฟังการถาม

3 ทำไมเราต้องซ้อมแผน แผนถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วหรือยัง ได้บอกเล่าให้โรงเรียนทราบ ชัดเจนแล้วหรือไม่ โรงเรียนสามารถทำตามได้จริง หรือไม่ ( จะประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนนี้ได้อย่างไร )

4 แนวคิดในการซ้อมแผน ต้องเสริมความรู้ด้านโรค มีการประชุมทีมย่อย ที่จะเรียนรู้จากกัน และกัน ให้โรงเรียนได้ทราบและทบทวน มาตรการ ต่างๆ ให้โรงเรียนสามารถปรับแนวทางต่างๆ ลง สู่การทำได้จริงในโรงเรียน ขอนำแนวทางที่เหมาะสมที่ได้ปรับแล้วไป ถ่ายทอดให้รร. อื่นๆ

5 มาตรการที่อยากให้โรงเรียน ช่วยวางแผน คือ 1. ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ 2. เฝ้าระวังโรค 3. ควบคุม ป้องกันการแพร่เชื้อ 4. การดูแลกลุ่มเสี่ยง 5. การบริหารจัดการ

6 1. ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ อยากให้รู้เรื่องอะไร เช่น ลักษณะของ โรค การปฏิบัติตัวเมื่อป่วย สุขนิสัย ให้ความรู้ใคร เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง ครูท่านอื่นๆที่ไม่ได้ร่วมการ ซ้อมแผนวันนี้ ด้วยวิธีอะไร เสียงตามสาย แผ่นพับ เชิญประชุม เข้าใจ ปฏิบัติถูกต้อง ร่วมมือ ไม่ ตระหนกเกินเหตุ

7 โรงเรียน ก เวลา ทอง 2. เฝ้าระวังโรค ทำอย่างไรให้รู้เร็ว ว่าเริ่มมีการระบาด ของโรคแล้ว

8 จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 (2009) ในการระบาด ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง เดือนมิถุนายน 2552 ราย อัตราป่วย ประมาณร้อยละ 40 วันเริ่มป่วย เวลา ทอง

9 3. ควบคุม ป้องกันการ แพร่เชื้อ มีผู้ป่วยแล้วจะควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่ ไปสู่คนอื่นอย่างไร ต้องทำความสะอาดอะไร อย่างไร จึง ประหยัดทำได้ง่ายและป้องกันโรคได้ จะแยกผู้ป่วยหรือนักเรียนที่สงสัยว่า ป่วยได้อย่างไร ถ้าเขาหยุดเรียน จะมาเรียนเสริมหรือ สอบเสริมได้ไหม

10 4. การดูแลกลุ่มเสี่ยง ใครคือ กลุ่มเสี่ยง ในแต่ละช่วง เราควรดูแลเขาเป็น พิเศษหรือไม่อย่างไร No

11 5. การบริหารจัดการ เพื่อให้ทำได้ตามแผนที่วางไว้ ต้อง มอบหมาย ให้ใคร ทำอะไร ควรมีแผนบางอย่างไว้ล่วงหน้าหรือไม่ ใครควรเป็น มิสเตอร์หวัด 2009 ต้องประชุมติดตามแผนอย่างไรให้ไม่ รบกวนการทำงานปกติ

12 การประชุมทีมย่อยเพื่อร่วมกัน ปรับแผน ทุกทีม คิดปรับแผนการทำงานทั้ง 5 ด้าน ไปตามสถานการณ์ ตั้งแต่ไกลตัวจนใกล้ ตัว และมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น แต่ละทีมอาจเน้นหนักในบางด้านตาม ความเหมาะสม มีการปรับแผนลงสู่การปฏิบัติ ที่ทาง โรงเรียนคิดว่าทำได้จริง ส่งตัวแทนนำเสนอผลในช่วงหลังของการ ประชุม

13 ตารางปรับมาตรฐานสู่การทำ จริง สิ่งที่ กำหนดให้ทำ ปัญหาที่พบใน การทำ ( เพื่อให้ทำได้ จริง ) ปรับเปลี่ยน เป็น วัดปรอทที่หน้า โรงเรียนทุกวัน ก่อนเข้าเรียน เสียเวลา โทร ตามนักเรียน ที่ขาดเรียน - ไม่มีค่า โทรศัพท์มือถือ - ถ้าขาดเรียน มากๆโทรไม่ไหว ใช้โทร เบอร์บ้าน ก่อน ในรายมือ ถือใช้ของกลาง โทร ล้างทำความ สะอาดจุดที่มี โอกาสแพร่เชื้อ ทุก 2 ชม. ไม่ได้ระบุว่าแต่ละ แห่งทำอย่างไร

14 เชิญแบ่งทีมย่อยเพื่อ ทำกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt การซ้อมแผนไข้หวัด ๒๐๐๙ ในโรงเรียน. เป้าหมายของการประชุมกับ โรงเรียน คุณครู..... ได้รับความรู้และเกิดความตระหนักต่อ ปัญหาของไข้หวัด 2009 จากการบรรยาย (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google