งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Engineering Department Chiang Mai University เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Engineering Department Chiang Mai University เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Engineering Department Chiang Mai University เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2 โจทย์ปัญหา มีทั้งหมด 8 ข้อ กลุ่มละ 3 คน ตัดสินจากจำนวนข้อที่ ถูกต้อง และทีมที่ทำเวลาได้น้อยมี่ สุด

3 โจทย์ปัญหา

4 ก่อนการเดินทาง

5 ฟังกติกาการแข่งขัน

6 การแข่งขัน OS: Linux ( Ubuntu ) Languages/Compiler/Library: C/C++ : GCC version 4.2+ / Standard GNU C library, GNU C++ Library Java: Java 1.6 / Java Standard Edition 6 IDE: Java - Eclipse 3.3.1 C/C++ - CDT 4.0.1 under Eclipse 3.3.1 Editor: vi/vim, gvim, gedit, kate, xemacs Programming Contest Control: PC2 v 9.1

7 Practice Session

8 ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง

9 ก่อนแข่งขันจริง

10 บรรยากาศการแข่งขันจริง

11

12 ผลการแข่งขัน

13 หลังการแข่งขัน

14

15

16

17

18

19 กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 มกราคม 2553 สมัครได้ที่ http://spreadsheets.google.com/viewform?fo rmkey=dGtPcEVkUHhEdWEzMEtBMUdaeW5C ZGc6MA http://spreadsheets.google.com/viewform?fo rmkey=dGtPcEVkUHhEdWEzMEtBMUdaeW5C ZGc6MA หรือ www.cpe.eng.cmu.ac.thwww.cpe.eng.cmu.ac.th

20


ดาวน์โหลด ppt Computer Engineering Department Chiang Mai University เปิดรับสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google