งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 TE-Department. โครงสร้างการบริหารภาควิชา ปี พ. ศ. 2553 2 TE-Department - คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประชุม 1 ครั้ง / เดือน - คณะกรรมการวิชาการภาควิชา ประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 TE-Department. โครงสร้างการบริหารภาควิชา ปี พ. ศ. 2553 2 TE-Department - คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประชุม 1 ครั้ง / เดือน - คณะกรรมการวิชาการภาควิชา ประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 TE-Department

2 โครงสร้างการบริหารภาควิชา ปี พ. ศ. 2553 2 TE-Department - คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประชุม 1 ครั้ง / เดือน - คณะกรรมการวิชาการภาควิชา ประชุม 1 ครั้ง / 2 เดือน

3 บุคลากรภาควิชา ปี พ. ศ. 2552 3 TE-Department

4 อาจารย์ภาควิชา ปี พ. ศ. 2552 4 TE-Department

5 อาจารย์ภาควิชา ปี พ. ศ. 2552 5 TE-Department

6 อาจารย์ภาควิชา ปี พ. ศ. 2552 6 TE-Department

7 จำนวนนักศึกษาในภาควิชา 7 TE-Department

8 งานวิจัยของบุคลากรภาควิชา 2001-14 July 2010 8 TE-Department

9 งานวิจัยของบุคลากรภาควิชา 2001-14 July 2010 9 TE-Department

10 งานวิจัยของบุคลากรภาควิชา พ. ศ. 2552 10 TE-Department KMUTNB STAFFs TE STAFFs

11 ผลการจัดอันดับ Rating ภาควิชากลุ่มสาขา Electrical Engineering 11 TE-Department

12 ผลการจัดอันดับ Rating ภาควิชากลุ่มสาขา Electrical Engineering 12 TE-Department

13 13 TE-Department

14 บรรยากาศห้องปฏิบัติการ Feedback Control System ของภาควิชา 14 TE-Department

15 บรรยากาศห้องปฏิบัติการ Electrical Machines ของภาควิชา 15 TE-Department

16 บรรยากาศห้องปฏิบัติการ Engineering Practice ของภาควิชา 16 TE-Department

17 บรรยากาศห้องปฏิบัติการ Microprocessors ของภาควิชา 17 TE-Department

18 บรรยากาศการทำ Special Project 18 TE-Department

19 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Renewable Energy Research Centre 19 TE-Department

20 กิจกรรมนักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า 20 TE-Department

21 กิจกรรมนักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า 21 TE-Department

22 22 TE-Department กิจกรรมนักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt 1 TE-Department. โครงสร้างการบริหารภาควิชา ปี พ. ศ. 2553 2 TE-Department - คณะกรรมการบริหารภาควิชา ประชุม 1 ครั้ง / เดือน - คณะกรรมการวิชาการภาควิชา ประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google