งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทางการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทางการพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทางการพยาบาล
โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7

2 วิธีการสืบค้นโดยใช้ฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)

3 ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี

4 1. เข้าไปที่ http://tdc. thailis. or
1. เข้าไปที่ ทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ : กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก Password จะส่งไปยัง ของคุณ

5 2. เมื่อเข้าสู่ระบบ เริ่มการค้นหาโดยคลิกไปที่ Basic Search และพิมพ์คำสำคัญที่ต้องการสืบค้นลงไปช่องต้องการสืบค้น ว่า “ยาเสพติด” คลิกที่ สืบค้น

6 3. เลือกบทความ ผลงานวิจัยที่ต้องการ
คลิกที่

7 4. ศึกษารายละเอียด และคลิกไปที่ชื่อแฟ้มข้อมูลเพื่อทำการ Download ข้อมูล
คลิกที่ คลิกที่

8 5. อ่านรายละเอียดข้อตกลง กดยอมรับเงื่อนไขก่อนการ Download และทำการ Download โดยสามารถเลือกได้ 2 ฐานข้อมูล คือ ThaiLIS และ Local ของข้อมูล คลิกที่ คลิกที่ คลิกที่

9 6. ทำการ Save File ลงเครื่องและเปิดเอกสารจะปรากฏเอกสาร ตามที่ต้องการ

10 สมาชิกกลุ่ม นางสาวภารตรี อุ่นเรือน รหัสประจำตัว 552101116
นางสาวภารตรี อุ่นเรือน รหัสประจำตัว นางสาวมาริสา ธรรมมา รหัสประจำตัว นางสาวรัชดาพร สงวนนาม รหัสประจำตัว นางสาวรัตติยา จันดาหาร รหัสประจำตัว นางสาวรัตนภรณ์ จันทร์วงศ์ รหัสประจำตัว นางสาวสุกัญญา มโนราช รหัสประจำตัว นางสาวสุชาดา บังใบ รหัสประจำตัว นางสาวเสาวลักษณ์ วงปะละ รหัสประจำตัว นางสาวอภิญญา ใจห้าว รหัสประจำตัว นางสาวอภิญญา ทิพฤาชา รหัสประจำตัว นางสาวเอมพร บัวทองจันทร์ รหัสประจำตัว นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 21


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ทางการพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google