งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7

2 วิธีการสืบค้นโดย ใช้ฐานข้อมูล โครงการ เครือข่าย ห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS)

3 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี

4 คลิกที่นี่ : กรณีที่ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก Password จะ ส่งไปยัง ของคุณ

5 คลิกที่ สืบค้ น

6 คลิก ที่

7

8

9

10 สมาชิก กลุ่ม นางสาวภารตรีอุ่นเรือนรหัสประจำตัว นางสาวมาริสาธรรมมารหัสประจำตัว นางสาวรัชดาพรสงวนนามรหัสประจำตัว นางสาวรัตติยาจันดาหารรหัสประจำตัว นางสาวรัตนภรณ์จันทร์วงศ์รหัสประจำตัว นางสาวสุกัญญามโนราชรหัสประจำตัว นางสาวสุชาดาบังใบรหัสประจำตัว นางสาวเสาวลักษณ์วงปะละรหัส ประจำตัว นางสาวอภิญญาใจห้าวรหัสประจำตัว นางสาวอภิญญาทิพฤาชารหัสประจำตัว นางสาวเอมพรบัวทองจันทร์รหัสประจำตัว นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 21


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google