งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7

2 วิธีการสืบค้นโดย ใช้ฐานข้อมูล โครงการ เครือข่าย ห้องสมุดใน ประเทศไทย (ThaiLIS)

3 เรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน ในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี

4 คลิกที่นี่ : กรณีที่ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก Password จะ ส่งไปยัง E-mail ของคุณ

5 คลิกที่ สืบค้ น

6 คลิก ที่

7

8

9

10 สมาชิก กลุ่ม นางสาวภารตรีอุ่นเรือนรหัสประจำตัว 552101116 นางสาวมาริสาธรรมมารหัสประจำตัว 552101122 นางสาวรัชดาพรสงวนนามรหัสประจำตัว 552101132 นางสาวรัตติยาจันดาหารรหัสประจำตัว 552101134 นางสาวรัตนภรณ์จันทร์วงศ์รหัสประจำตัว 552101135 นางสาวสุกัญญามโนราชรหัสประจำตัว 552101179 นางสาวสุชาดาบังใบรหัสประจำตัว 552101180 นางสาวเสาวลักษณ์วงปะละรหัส ประจำตัว 552101203 นางสาวอภิญญาใจห้าวรหัสประจำตัว 552101214 นางสาวอภิญญาทิพฤาชารหัสประจำตัว 552101215 นางสาวเอมพรบัวทองจันทร์รหัสประจำตัว 552101231 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 21


ดาวน์โหลด ppt วิธีการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศ ทางการพยาบาล โดย : นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 2 ห้อง B รุ่น 21 กลุ่ม 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google