งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนแบบร่วมมือ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับ ครูและนักเรียน โดยใช้ edmodo Apps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนแบบร่วมมือ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับ ครูและนักเรียน โดยใช้ edmodo Apps."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนแบบร่วมมือ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับ ครูและนักเรียน โดยใช้ edmodo Apps

2 นางสาววราภรณ์ หงษ์ทอง รหัส 55080701918 จัดทำโดย

3 Edmodo คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน แบ่งปัน เนื้อหา สามารถเข้าถึง สมุดเกรด และ ประกาศข่าวสารได้

4 การสมัครสมาชิก Edmodo.com 1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.edmodo.com หรือ edmodo apps บน สมาร์ทโฟน

5 2. สร้างบัญชีผู้ใช้บน Edmodo โดยเลือก I’m a Teacher ดังรูป

6 3. กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนคลิก "Sign up" เพื่อเสร็จสิ้น กระบวนการ จะได้รับอีเมล์แจ้ง “Edmodo Classroom is Ready”

7 เมื่อคลิกไปดูอีเมล์ จะพบหน้าจอ ดังรูป

8 ที่หน้าจอ Edmodo จะพบการตั้งค่าบัญชี ที่หน้าแรก หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ดังรูป

9 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน Edmodo.com

10 1. ทำการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน ไปที่ เมนู Profile จำกนั้น ใส่ชื่อที่ต้องการร เช่น ใส่ kruwandee แล้วกดปุ่ม Claim ดังรูป ซึ่ง กรณีนี้ จะได้ชื่อ Profile เป็น http://www.edmodo.com/kruwandee ซึ่งจะง่ายต่อ การใช้งาน และง่ายต่อการจดจำ

11 2. ทำการปรับตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ไปที่เมนู Account >> เลือก Setting จากนั้นปรับค่าต่างๆ

12 การสร้างและจัดการกลุ่ม ( สำหรับครู ) 1. คลิก ที่ด้านซ้ายมือของหน้าหลัก เลือก Create a group

13 2. ป้อนข้อมูลลงแบบฟอร์มสร้างกลุ่ม (Create Group) ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก ปุ่ม Create

14 ตัวอย่างสร้าง กลุ่มชั้นเรียน ม.6/1

15 3. เมื่อสร้างกลุ่มชั้นเรียน โดยคลิกที่ Create แล้ว จะมี รหัสกลุ่ม ดังรูป จะเห็นว่า กลุ่มที่สร้างขึ้น จะมีรหัสขึ้นมาอัตโนมัติ คือ 5xt9yf นี่คือรหัสกลุ่ม เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมกลุ่มในฐานะ I’m a Student ของผู้เรียน 4. คลิกปุ่ม Close

16 หลังที่เราสร้างกลุ่มเรียบร้อยแล้ว แต่ละส่วนคืออะไร และมีหน้าที่

17 ข้อสังเกต จะพบว่า ใต้รูปภาพครูจะมีหัวข้อ Groups ซึ่งในการเรียนแต่ละครั้งที่มีการเรียนการสอน เรา ควร สร้าง group ขึ้นมา โดยแต่ละห้องจะมี Group Code แตกต่างกัน ซึ่งหานักเรียนคนใด ไม่ได้มา เรียนก็จะไม่ได้ Group Code นั้นๆ เพื่อเข้าไปทำ กิจกรรมต่างๆ

18 การสมัครสมาชิกในฐานะ นักเรียน

19 เมื่อคลิกปุ่ม I’m a Student จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป ด้านล่าง

20 สมัคร ในนาม Student โดยใช้ Group Code คือ ktjq79 กรอกข้อมูลต่างๆ จากนั้น คลิกปุ่ม Sign up ดังรูป

21 จะได้หน้าจอดังรูป

22 ปรับแต่งบัญชีผู้ใช้งาน มีวิธีการ ดังนี้

23 จะพบหน้าจอดังรูป ด้านล่าง ให้ทำการแก้ไข ข้อมูลต่างๆ

24 Post Quiz การโพสต์เพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ( สามารถจับ เวลาได้ ) แบ่งได้ดังนี้ 1. ชนิดแบบทดสอบ Multiple choice 2. ชนิดแบบทดสอบ True False 3. ชนิดแบบทดสอบ Short Answer 4. ชนิดแบบทดสอบ Fill in the blank

25 แหล่งข้อมูลอ้างอิง www.kruwandee.com www.kruthaionline.com/index.php/edmodo ‎ http://www.youtube.com/watch?v=PIBBG8Ny9Qo http://www.youtube.com/watch?feature=player_e mbedded&v=DZHB6FfRjnQ


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนแบบร่วมมือ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับ ครูและนักเรียน โดยใช้ edmodo Apps.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google