งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว 552101120 นางสาวมาลิษา สีพิมสอ เลขที่ 9 รหัสประจำตัว 552101123 นางสาววรรณวลัย ปิดสายะสังข์ เลขที่ 29 รหัส ประจำตัว 552101144 นางสาววราภรณ์ นามราชเลขที่ 32 รหัส ประจำตัว 552101147 นางสาววราภรณ์ โพธิ์ศรีเลขที่ 34 รหัส ประจำตัว 552101149 นางสาววิชชุตา ป้อมเชียงพิณเลขที่ 37 รหัสประจำตัว 552101152 นางสาววิชุดา ยศวิบูลย์เลขที่ 38 รหัสประจำตัว 552101153 นางสาวศศิธร ฝ่ายแก้วเลขที่ 44 รหัสประจำตัว 552101159 นางสาวสุภาภรณ์ สอนชัยภูมิเลขที่ 75 รหัสประจำตัว 552101193 นางสาวอ้อมทิพย์ เบิกบานดีเลขที่ 103 รหัส ประจำตัว 552101223 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

3 1. เข้า www.google.co.th

4 2. พิมพ์ ThaiJo จากนั้นกดค้นหา

5 3. คลิกตามด้านล่าง

6 4. คลิก search

7 5. พิมพ์ คำที่ต้องการค้นหา เช่น ออกกำลังกาย

8 6. จากนั้น คลิก search

9 7. เลือกเรื่องที่ต้องการ แล้วคลิก PDF

10 8. จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด

11 9. เสร็จสิ้นการค้นหา


ดาวน์โหลด ppt ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google