งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว นางสาวมาลิษา สีพิมสอ เลขที่ 9 รหัสประจำตัว นางสาววรรณวลัย ปิดสายะสังข์ เลขที่ 29 รหัส ประจำตัว นางสาววราภรณ์ นามราชเลขที่ 32 รหัส ประจำตัว นางสาววราภรณ์ โพธิ์ศรีเลขที่ 34 รหัส ประจำตัว นางสาววิชชุตา ป้อมเชียงพิณเลขที่ 37 รหัสประจำตัว นางสาววิชุดา ยศวิบูลย์เลขที่ 38 รหัสประจำตัว นางสาวศศิธร ฝ่ายแก้วเลขที่ 44 รหัสประจำตัว นางสาวสุภาภรณ์ สอนชัยภูมิเลขที่ 75 รหัสประจำตัว นางสาวอ้อมทิพย์ เบิกบานดีเลขที่ 103 รหัส ประจำตัว นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

3 1. เข้า

4 2. พิมพ์ ThaiJo จากนั้นกดค้นหา

5 3. คลิกตามด้านล่าง

6 4. คลิก search

7 5. พิมพ์ คำที่ต้องการค้นหา เช่น ออกกำลังกาย

8 6. จากนั้น คลิก search

9 7. เลือกเรื่องที่ต้องการ แล้วคลิก PDF

10 8. จากนั้นคลิก ดาวน์โหลด

11 9. เสร็จสิ้นการค้นหา


ดาวน์โหลด ppt ThaiJo วิธีสืบค้นข้อมูล โดย ThaiJo. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม นางสาวมณีประภา สนั่นเอื้อเลขที่ 4 รหัสประจำตัว 552101119 นางสาวมอญ ไชยสุระ เลขที่ 5 รหัสประจำตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google