งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
ThaiLIS Digital Collection (TDC) จัดทำโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

2 ThaiLIS Digital Collection (TDC)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก ดูรายละเอียดห้องสมุดสมาชิก ได้จากทางเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบัน

3 การเข้าใช้ฐานข้อมูล http://library.npu.ac.th http://dcms.thailis.or.th
โดยเข้าได้ที่เว็บไซด์สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หรือเข้าโดยตรงได้ที่

4

5 เข้าสู่หน้าเว็บไซด์ TDC
เลือกเมนู

6 เลือก server ที่ต้องการ

7 กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ต้องสมัครเป็นสมาชิกเสียก่อน

8 การสมัครเป็นสมาชิกจะต้องกรอกเลขประตัวประชาชน
จริง เพื่อใช้สำหรับเป็นชื่อผู้ใช้และรอรับรหัสผ่านจาก ด้วย

9 เมื่อได้รับรหัสผ่านจาก e-mail ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้

10 หาก login สำเร็จ จะขึ้นชื่อผู้ใช้แสดงที่หน้าจอ

11 วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
มี 3 วิธี - Basic Search เป็นการสืบค้นอย่างง่าย - Advanced Search เป็นการสืบค้นแบบละเอียด - Browse เป็นการสืบค้นหรือการเรียกดูรายการแบบไล่เรียง

12 วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล
1 2 3

13 3.เลือกมหาวิทยาลัยสถาบัน
Basic Search 1.ใส่คำค้น 2.เลือกเขตข้อมูล 3.เลือกมหาวิทยาลัยสถาบัน 4.เลือกค้นหา

14 ทดลองค้นข้อมูลเช่น คำว่า “ ระบบฐานข้อมูล”
ค้นพบ 46 รายการ ชื่อเรื่อง ปี พ.ศ. ผลงาน ชนิดเอกสาร มหาวิทยาลัย สถาบัน

15 เลือกชื่อเรื่องตามต้องการ สมมุติเลือกรายการที่ 2
เลือกชื่อเรื่องตามต้องการ สมมุติเลือกรายการที่ 2 คลิกเลือก fulltext ข้อมูลบรรณานุกรม

16 แสดงรายการ fulltext โดย แยกเป็นบท
เลือกรายการที่ต้องการ ซึ่งเป็นไฟล์ pdf

17 เมื่อคลิกเลือกไฟล์จะขึ้นหน้าจอดังรูป
1.คลิกเลือก ยอมรับเงื่อนไข 2.คลิกเลือก แหล่งดาวน์โหลด

18 เมื่อคลิกเลือกดาวน์โหลด จะแสดงดังรูป
เลือกหากต้องการเปิดอ่านก่อนแล้วบักทึกภายหลัง เลือกเพื่อบันทึกทันที

19 Advanced Search

20

21

22 กรณีใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครพนม
สามารถเข้าสืบค้นข้อมูล และดาวน์โหลดได้ ไม่ต้องสมัครสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google