งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง อาหาร/อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง อาหาร/อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง อาหาร/อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ
การสืบค้นข้อมูล เรื่อง อาหาร/อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ

2 สมาชิกกลุ่ม 10 1. นางสาวรัตนา ดีพรม เลขที่ 21 รหัส 552101136
1. นางสาวรัตนา ดีพรม เลขที่ 21 รหัส 2. นางสาวรุจิรา ณรงค์ชัย เลขที่ 25 รหัส 3. นางสาววนิดา ทิพโชติ เลขที่ 27 รหัส 4. นางสาวศิริพร วงค์วัฒนเวศย์ เลขที่ 47 รหัส นางสาวสมฤดี บรรพต เลขที่ รหัส 6. นางสาวสุภาพร สังข์ทอง เลขที่ รหัส นางสาวสุภาวิไล พนาพนม เลขที่ 78 รหัส นางสาวหนึ่งฤทัย นนท์ขุนทด เลขที่ 87 รหัส นางสาวหฤทัย วิไรเลิศ เลขที่ รหัส นางสาวอภัชรา ศรีรังปะ เลขที่ 93 รหัส 11. นางสาวอมรรัตน์ เลาหวิโรจน์ เลขที่ 97 รหัส สมาชิกกลุ่ม 10

3 วิธีการสืบค้นข้อมูลจาก www.bing.com

4 ค้นหาข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูล www.bing.com

5 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาข้อมูล เช่น “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ”

6 เมื่อใส่เรื่องที่ต้องการค้นหา สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูเนื้อหาที่น่าสนใจ คลิกที่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

7 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “เส้นทางสุขภาพ” ในฐานข้อมูล

8 เมื่อใส่เรื่องที่ต้องการค้นหา สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูเนื้อหาที่น่าสนใจ คลิกที่โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ” ในฐานข้อมูล

10 เมื่อใส่เรื่องที่ต้องการค้นหา สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูเนื้อหาที่น่าสนใจ คลิกที่โภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

11 เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เรื่อง “โภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ” ในฐานข้อมูล

12 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง อาหาร/อาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google