งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล เพื่อการวิจัย ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง นอ. ผศ. สรายุทธ กัน หลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล เพื่อการวิจัย ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง นอ. ผศ. สรายุทธ กัน หลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล เพื่อการวิจัย ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง นอ. ผศ. สรายุทธ กัน หลง

2 1. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จาก ThaiLIS ฐานข้อมูลที่รวบรวม วิทยานิพนธ์จาก มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ทั่วประเทศ

3 1. สมัครสมาชิก ThaiLIS

4 2. พิมพ์ “ สมัครสมาชิก Thailis

5 3. เลือก “ สมัครสมาชิก ThaiLIS เพื่อการใช้ งานรายบุคคล ” สมัครสมาชิก ThaiLIS เพื่อการใช้ งานรายบุคคล สมัครสมาชิก ThaiLIS เพื่อการใช้ งานรายบุคคล

6 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จ แล้ว “ คลิกบันทึก ”

7 5. วิธีเข้าใช้งาน โปรแกรม ThaiLIS

8 6. เลือก Search ThaiLIS Digital Collection [Server number ] Search ThaiLIS Digital Collection [Server number ]Search ThaiLIS Digital Collection [Server number ]

9 7. กรอกชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่าน

10 8. เลือก “Basic Search Advanced Search”

11 9. เลือกค้นตามต้องการจาก “ ชื่อ เรื่อง คำต้องการสืบค้น หรือ มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

12 10. คลิก “ ค้นหา ” แล้วคลิกเลือก เรื่องที่ต้องการ

13 11. คลิกเลือกไฟล์ที่ ต้องการ

14 12. คลิกเลือก “ ยอมรับเงื่อนไข ” และ ThaiLIS

15 13. คลิก “Open หรือ Save”

16 2. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฐานข้อมูลที่รวบรวม วิทยานิพนธ์จาก มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

17 1. พิมพ์ “ สืบค้นวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 2. เลือก “ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Academic Resource Center” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Academic Resource Center มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Academic Resource Center

19 3. พิมพ์คำสำคัญที่สนใจลงช่อง “ ชื่อ เรื่อง ” หรืออื่นๆ

20 4. เลือก “fulltext”

21 5. เลือกดูโดยคลิกช่องซ้ายมือใน หัวข้อต่างๆ ตามต้องการ

22 3. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ฐานข้อมูลที่รวบรวม วิทยานิพนธ์ใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย

23 1. พิมพ์ “ ปริญญานิพนธ์ฉบับ เต็ม มศว.”

24 2. เลือก “ สำนัก หอสมุดกลาง มศว ” สำนัก หอสมุดกลาง มศว สำนัก หอสมุดกลาง มศว

25 3. เลือก “ ปริญญานิพนธ์ ฉบับเต็ม ”

26 4. เลือกปริญญานิพนธ์ที่ ต้องการ

27 5. เลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ สืบค้น

28 6. คลิก “ ชื่อผู้แต่งใน เรื่องที่ต้องการ ”

29 7. คลิกเมนู File เพื่อพิมพ์ ตามต้องการ

30 ฐานข้อมูล จากห้องสมุด มศว.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล เพื่อการวิจัย ดร. สัมฤทธิ์ กางเพ็ง นอ. ผศ. สรายุทธ กัน หลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google