งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย
ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง นอ.ผศ.สรายุทธ กันหลง

2 1. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จากThaiLIS
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

3 1. สมัครสมาชิกThaiLIS

4 2. พิมพ์ “สมัครสมาชิกThailis

5 3. เลือก “สมัครสมาชิก ThaiLIS เพื่อการใช้งานรายบุคคล”

6 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้ว “คลิกบันทึก”

7 5. วิธีเข้าใช้งานโปรแกรมThaiLIS

8 6.เลือก Search ThaiLIS Digital Collection [Server number ]

9 7. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

10 8. เลือก “Basic Search Advanced Search”

11 9. เลือกค้นตามต้องการจาก “ชื่อเรื่อง คำต้องการสืบค้น หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

12 10. คลิก “ค้นหา” แล้วคลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ

13 11. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ

14 12. คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไข”และ ThaiLIS

15 13. คลิก “Open หรือ Save”

16 2. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 1. พิมพ์ “สืบค้นวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 2. เลือก “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - Academic Resource Center”

19 3. พิมพ์คำสำคัญที่สนใจลงช่อง “ชื่อเรื่อง” หรืออื่นๆ

20 4. เลือก “fulltext”

21 5. เลือกดูโดยคลิกช่องซ้ายมือในหัวข้อต่างๆ ตามต้องการ

22 3. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย

23 1. พิมพ์ “ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม มศว.”

24 2. เลือก “สำนักหอสมุดกลาง มศว”

25 3. เลือก “ปริญญานิพนธ์ฉบับเต็ม”

26 4. เลือกปริญญานิพนธ์ที่ต้องการ

27 5. เลือกชื่อเรื่องที่ต้องการสืบค้น

28 6. คลิก “ชื่อผู้แต่งในเรื่องที่ต้องการ”

29 7. คลิกเมนู File เพื่อพิมพ์ตามต้องการ

30 ฐานข้อมูลจากห้องสมุด มศว.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google