งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.ridth.com ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ

2 http://www.ridth.com Home บริการแฟ้มเอกสาร สถานการณ์แผ่นดินไหว
ระบบสารบัญ : สืบค้นข้อมูลแผนที่ และติดตามงาน Download : โปรแกรม Smart Survey XI เชื่อมโยง web link กับหน่วยงานอื่นๆ ติดตามข่าวสารทันโลก

3 บริการแฟ้มเอกสาร ส่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลแผนที่ ภายในและภายนอกสำนัก

4 Download : โปรแกรม Smart Survey XI
- การประมวลผลสำรวจวงรอบ และ Side shot - การพล็อตเส้นวงรอบ พล็อตแผนที่ข้อมูล Side shot แผนที่รูปตัดตามขวาง แผนที่รูปตัดตามยาว แผนที่งานสำรวจกันเขตชลประทาน - การประกอบระวางแผนที่ นำระวางแผนที่ไปเปิดใช้งาน - การกำหนดรายละเอียดโค้ง การวางโค้งราบในสนาม - การกำหนดระยะทางบนเส้นสำรวจ

5 สถานการณ์แผ่นดินไหว ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหว แบบ real time

6 ระบบสารบัญ : ระบบสืบค้นข้อมูลแผนที่ ระบบติดตามงาน
ระบบสารบัญ : ระบบสืบค้นข้อมูลแผนที่ ระบบติดตามงาน

7 ระบบติดตามงาน ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน

8 สืบค้นรายการแผนที่ประเภทต่างๆ ในแต่ละโครงการ

9 แสดงรายละเอียดข้อมูลแผนที่

10 แสดงรายละเอียดข้อมูลชนิดของแผนที่

11 ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน
เป็นช่องทางรับ-ส่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลแผนที่ ที่มีขนาดความจุมาก ผ่านระบบสารสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลแผนที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลแผนที่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้ ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์พิบัติภัยทางน้ำและอื่นๆได้ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ให้องค์กรอื่นได้ โดยผ่านการทำ Web link

12 ผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น RID INNOVATION 2011
รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนาระบบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google