งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่ 3 ป. บัณฑิตวิชาชีพครู นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่ 3 ป. บัณฑิตวิชาชีพครู นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่ 3 ป. บัณฑิตวิชาชีพครู นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่ 3 ป. บัณฑิตวิชาชีพครู

3 2 จัดข้อความที่พิมพ์ใน เอกสาร จัดข้อความที่พิมพ์ใน เอกสาร การแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์ วิธีใส่สัญลักษณ์แปลก ๆ การเปลี่ยนรูปแบบอักษร – ข้อความ การแทรกรูป การสร้างตาราง

4 เปลี่ยนฟอนต์ ขนาดตัวอักษร เปลี่ยนฟอนต์ ขนาดตัวอักษร ฟอนต์ คือ รูปแบบของตัวอักษรต่างๆ ฟอนต์มีหลายแบบด้วยกัน ให้ดูที่ชื่อฟอนต์ ถ้า ลงท้ายด้วย New, UPC ( มาพร้อม Office) หรือ ขึ้นต้นด้วย PSL, JS, DB ใช้ได้กับภาษไทยและ อังกฤษ ส่วนฟอนต์อื่น ๆ ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ เท่านั้น 3 เมนู หลัก เปลี่ยน ฟอนต์ เปลี่ยนขนาด ตัวอักษร ตัวเข้มตัวเอียง ตัวขีดเส้น ใต้ ถัดไป

5 4 วิธีแทรกสัญลักษณ์ 1) คลิกตรงตำแหน่งที่จะแทรก สัญลักษณ์พิเศษ 2) เลือกคำสั่ง Insert ( แทรก )  Symbol ( สัญลักษณ์ ) 3) บนแทบ Symbols ( สัญลักษณ์ ) คลิก เลือก Font ( แบบอักษร ) เพื่อแสดงรายชื่อฟอนต์ คลิกเลือก ฟอนต์ที่ต้องการ 4) คลิกเลือกสัญลักษณ์ที่จะใช้ 5) คลิกปุ่ม Insert ( แทรก ) เพื่อแทรก สัญลักษณ์ที่เลือกไว้ 6) คลิก Close ( ปิด ) “ คลิก 1 ครั้งเพื่อดูหน้าตาของ แบบอักษร ” เมนู หลัก ถัดไป

6 1. คลิกปุ่ม Print Layout View ( มุมมองเค้าโครง เหมือนพิมพ์ ) 2. เลือกย่อหน้าที่จะจัดเป็นคอลัมน์ ถ้าไม่เลือกจะ แบ่งคอลัมน์ทั้งเอกสาร 3. เลือกเมนู Format ( รูปแบบ )  Columns ( คอลัมน์ ) หรือคลิกที่ปุ่ม 4. คลิกเมาส์ให้ได้จำนานคอลัมน์ที่ต้องการ 5 คลิกปุ่มคอลัมน์ เมนู หลัก ถัดไป

7 6 เมนู หลัก ถัดไป “ คลิก 1 ครั้งเพื่อดูหน้าตาของ แบบอักษร ”

8 7 เมนู หลัก ถัดไป

9 8 1. Insert ( แทรก )  Picture ( รูปภาพ )  Clip Art ( ภาพตัดปะ ) 2. ใส่ ข้อความที่ ต้องการ เกี่ยวกับ ภาพ คลิก ปุ่ม Go ( ไป ) เพื่อ หาภาพที่ ต้องการ 1. หรือ คลิกปุ่ม Insert Clip Art 3. คลิก เลื่อน เพื่อ เลือก รูปภาพ และคลิก เลือก รูปภาพ เมนู หลัก ถัดไป

10 9 เมนู หลัก ถัดไป

11 10 เมนู หลัก 1. คลิก 2. คลิกกลุ่ม Office Collections และเลือก คอเลกชันที่ต้องการ 3. คลิกลาก ไปวางที่ เอกสาร Word หรือ เลือกคำสั่ง Copy ( คัดลอก ) ถัดไป

12 11 เมนู หลัก ถัดไป 1) คลิกเลือก Clip art on Office Online ( ภาพตัดปะบน Office Online ) 2) จะเปิดเว็บเพจที่ไมโครซอฟท์เตรียมไว้ให้ คลิกเลือกประเภทของรูปที่ต้องการ 3) คลิกเลือกรูปให้ครบตามต้องการ 4) คลิกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่อง หลังจากนั้นโปรแกรมจะติดตั้งรูปไว้ที่ Clip Organizer ในโฟล์เดอร์ชื่อ “ คลิปที่ดาวน์โหลดมา ” คลิก ตรงนี้

13 12 การสร้างตารางด้วยคำสั่ง 1) คลิกในตำแหน่งที่จะสร้างตาราง 2) เลือกเมนู Table ( ตาราง )  Insert ( แทรก )  Table ( ตาราง ) เมนู หลัก ถัดไป

14 13 การสร้างตารางด้วยคำสั่ง 3) ระบุจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number of Columns ( จำนวนคอลัมน์ ) 4) ระบุจำนวนแถวในช่อง Number of rows ( จำนวนแถว ) 5) กำหนดความกว้างของคอลัมน์ โดย Fix column width ( ความกว้างคอลัมน์คงที่ ) AutoFit to contents ( ปรับพอดีอัตโนมัติกับ เนื้อหา ) AutoFit to window ( ปรับพอดีอัตโนมัติกับ หน้าต่าง ) 6) คลิก OK ( ตกลง ) เมนู หลัก ถัดไป

15 14 เมนู หลัก ถัดไป

16 สวัสดีค่ะ 15


ดาวน์โหลด ppt 1 นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่ 3 ป. บัณฑิตวิชาชีพครู นางสาวศิริกัลยา อุดม รัตน์ เลขที่ 25 รหัสนักศึกษา 75276128 หมู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google