งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗

2 ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ ๒๐๐ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๘๓๘๓๓๒

3

4 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ นายสมเดช สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ นายปราโมทย์ โสภาพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน สร. ผด. ๑ / ๑๑ นายภูริพัฒน์ ช่วยความดี. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน สร. ผด. ๒ / ๑๑ นางน้ำทิพย์ เฉลิมกิจ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานธุรการ ชำนาญงาน นายดนัย ดาวรัตน์ ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๔ / หน. นายธีระ ชมบุญ ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๓ นางอารีย์ สนธิ ตำแหน่ง ช่างเขียน ช. ๓ นางสมบูรณ์ ทัพศิลา ตำแหน่ง พนักงานบริการ ทั่วไป บ ๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

5 โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ นายสมเดช สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส หัวหน้าฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ นายยุทธศักดิ์ วงษ์เฉลิม ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๔ / หน. นายสุทัศน์ อุ่นแท่น ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๓ นายชัยภูมิ จิตต์จำนงค์ ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช ๓ นางอารีย์ บุตรอากาศ ตำแหน่ง ช่างเขียน ช. ๔ ลูกจ้างประจำ

6 ความต้องการอัตรากำลังเพิ่ม/เหตุผล อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ตำแหน่ง ช่างสำรวจ จำนวน 3 คน เนื่องจากการปฏิบัติงานสำรวจภูมิประเทศ ใน สชป. ๑๑ ยังมีปริมาณงานจำนวน มาก และสนับสนุนงานนโยบายของระดับจังหวัด และตามนโยบายของกรม ชลประทาน ตำแหน่ง หนักงานธุรการ จำนวน 1 คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการที่ปฏิบัติงานอยู่จะมีการเกษียณอายุราชการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

7 อื่นๆ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุน ต้องการรถกระบะตอนครึ่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้กับหน่วยงานสำรวจภูมิประเทศ ในการสำรวจภาคสนาม, บรรทุกช่าง สำรวจ, คนงาน พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด ( พร้อมปริ้นเตอร์ ) เพื่อใช้กับงานประมวลผลด้านข้อมูลสำรวจ และใช้กับสำนักงาน

8 บัญชีครุภัณฑ์สำรวจ/สภาพการใช้งาน รายการครุภัณฑ์ที่ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ครอบครองอยู่ ลำดับ รายการ รวมจำนวน ชำรุด ที่ ( อัน / เครื่อง / ชุด ) ๑กล้องระดับ๕ เครื่อง - ๒กล้องวัดมุม๔ เครื่อง๒ เครื่อง ๓เข็มทิศ๒ ชุด ๔ไม้สต๊าฟ๒๑ อัน ๕เครื่องปรับอากาศ๓ เครื่อง - ๖โทรศัพท์๔ เครื่อง ๗ เป้าสะท้อนแสงพร้อมหลัก ขาว - แดง๑ ชุด - ๘รถยนต์บรรทุกน้ำหนัก 1 ตัน๑ คัน - ๙เครื่องคอมพิวเตอร์๑ เครื่อง - ๑๐เครื่องพิมพ์เลเซอร์๑ เครื่อง - ๑๑เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ๒ ชุด - ๑๒เครื่องวัดพิกัด๑ ชุด - ๑๓เครื่องบันทึกและประมวลผล๑ ชุด - ๑๔เครื่องพิมพ์ชนิดสีแบบ ink jet ๑ เครื่อง - ๑๕เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า๑ ชุด


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน ๑๑ ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒ ๕ ๕ ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google