งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2553 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2553 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2553 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 2 ความสนใจ ASEAN  ความสนใจเรื่อง ASEAN ต่อเนื่องถึง Asia Pacific  จากการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  Import Substitution vs. Export Oriented  จากการสอน การทำวิจัย และการเข้าสัมมนา 1974 – TU / M. Econ  จากการจัด courses ฝึกอบรม UN  จากการได้รับมอบหมายหน้าที่  เริ่มงาน PECC – APEC 1980  สมาชิก ASEAN Task Force กับคุณอานันท์ และ ทำงานที่ ADB  ผู้แทน นรม. อานันท์ 1991/1992  สมาชิก Eminent Person Group (EPG) ของ APEC  รมว. ก. พาณิชย์ 1996/97  สมาชิก ASEM Task Force 2003 / 2004  ประธานกรรมการกำกับ Mekong Institute (GMS) จากปี 1998

3 3 วิวัฒนาการ ASEAN (1)  วิวัฒนาการ ASEAN --- inclusive approach  ASEAN 5/  PTA1977  AFTA1992 / 93  AFAS1996  AIA1998  ASEAN 10  Vietnam1995  Lao PDR1997  Myanmar1997  Cambodia1999

4 4 วิวัฒนาการ ASEAN (2)  วิวัฒนาการ ASEAN ( ต่อ )  ASEAN – Bilateral  ASEAN + 3  ASEAN + 6  APEC1993  ASEM

5 5 ASEAN ASEAN ASEAN +3 /ASEAN APEC ASEM EAS 2005 EAC ? ACFTA effective Oct 03 AJCEP effective Jun 09 AKFTA effective Jan 10 CMI – May 00 ABMI – Aug 03 AANZFTA effective Jan 10 AIFTA signed Aug 09 APEC 2020 AEC in , PTA 2007 CEBU Concord (ASEAN Charter) ASEAN Community by , AFTA 1996, AFAS 1998, AIA 1997 ASEAN Vision Bali Concord Revive ASEAN Asian Crisis / FTAs’ Proliferation in ASEAN 2008 ASEAN Charter in effect 2009, Toward AEC ATICA, AFAS & ACIA ก้าวย่างของการรวมกลุ่มใน เอเชีย

6 6 ASEAN กับธุรกิจไทย 1990 กับตะวันตก + ญี่ปุ่น  จาก 1990+NIEs (esp. จาก 1988 / 89) +ASEAN  จาก 1992 เริ่ม +GMS + จีน + อินเดีย + ตะวันออกกลาง / อัฟริกา  2008 วิกฤติเศรษฐกิจโลก  จาก 2009Asian Era  ถึง 2015 เกิด specialization มากขึ้น - อาหาร / แปรรูปเกษตร - อุตสาหกรรมคุณภาพ / คุณค่า - พลังงานทดแทน - Hospitality + Wellness - Logistics + Supply Chain Hub

7 7 ASEAN NAFTA  FTAA? 16,4 52 EU15  EU27 16,1 91 GDP of ASEAN+3, +6 compared to NAFTA and EU in 2009 (Bn US$) +6 ASEAN 1,433 14,464 ASEAN +3 12,192 ASEAN +6 14,464 GDP (USD Bn) NAFTA16,45220,406 ASEAN +614,46420,231 (ASEAN +312,19217,068 ) EU16,19119,055 เอเชียในอนาคต


ดาวน์โหลด ppt เหลียวหลัง / แลหน้า ASEAN - AEC สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2553 ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google