งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 ( ) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน บูตกา เขต ตาลิตสกี เมือง สเวียร์ดลอฟ ( เยคาทีรีนเบิร์ก ) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม โยธา สถาบันโพลีเทคนิคอูราล เมืองสเวียร์ดลอฟ ตำแหน่งการทำงาน หัวหน้างานก่อสร้างเมืองสเวียร์ดลอฟ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองสเวียร์ดลอฟ ผู้แทนในสภาโซเวียตสูงสุด สมาชิกสภาโซเวียตสูงสุด แห่งสหภาพ โซเวียต เลขาธิการเอกพรรคคคอมมิวนิสต์กรุงมอสโก สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค คอมมิวนิสต์โซเวียต ประธานสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐสังคม นิยมโซเวียตรัสเซีย ประธานาธิบดีสมัยที่ ประธานาธิบดีสมัยที่ ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี ถึงแก่กรรม

2 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 3 ( ปัจจุบัน ) ดมิตรี อนาโตลีเยวิช มิดเวียดิฟ Dmitry Anatolyevich Medvedev วัน เดือนปี สถานที่เกิด 14 กันยายน 1965 ที เมืองเลนินกราด ( เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม. เลนินกราด ต่อมาสำเร็จปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ตำแหน่งการทำงาน อาจารย์ ม. เลนินกราด ที่ปรึกษาสำนักวิเทศ สัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก รองหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐมนตรี รองหัวหน้าสำนัก ประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมการ บริหารรัฐวิสาหกิจ “ ก๊าซโปรม ” หัวหน้าสำนักประธานาธิบดี รองนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี

3 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 2 ( ) วลาดีมิร์ วลาดีมิโรวิช ปูติน Vladimir Vladimirovich Putin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 7 ตุลาคม 1952 ที เมืองเลนินกราด ( เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ) การศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม. เลนินกราด ต่อมาสำเร็จปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งการทำงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าว กรองแห่งชาติ ( เคจีบี ) ผู้ช่วยอธิการบดี ม. เลนินกราด รองผู้ว่าการและประธาน คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์นครเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก รองหัวหน้าสำนัก ประธานาธิบดี ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ ( เอฟเอสบี ) นายกรัฐมนตรีสมัยที่ ประธานาธิบดีสมัยที่ ประธานาธิบดีสมัยที่ นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google