งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน บูตกา เขต ตาลิตสกี เมือง สเวียร์ดลอฟ ( เยคาทีรีนเบิร์ก ) การศึกษา 1955 - สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขาวิศวกรรม โยธา สถาบันโพลีเทคนิคอูราล เมืองสเวียร์ดลอฟ ตำแหน่งการทำงาน 1968 - หัวหน้างานก่อสร้างเมืองสเวียร์ดลอฟ 1975 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองสเวียร์ดลอฟ 1978 - 1989 - ผู้แทนในสภาโซเวียตสูงสุด 1984 - 1988 - สมาชิกสภาโซเวียตสูงสุด แห่งสหภาพ โซเวียต 1985 - เลขาธิการเอกพรรคคคอมมิวนิสต์กรุงมอสโก 1981-1990 - สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค คอมมิวนิสต์โซเวียต 1990 - ประธานสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหพันธรัฐสังคม นิยมโซเวียตรัสเซีย 1991 - ประธานาธิบดีสมัยที่ 1 1996 - ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 1999 - ลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี 2007 - ถึงแก่กรรม

2 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 3 ( 2008- ปัจจุบัน ) ดมิตรี อนาโตลีเยวิช มิดเวียดิฟ Dmitry Anatolyevich Medvedev วัน เดือนปี สถานที่เกิด 14 กันยายน 1965 ที เมืองเลนินกราด ( เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ) การศึกษา 1987 - สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม. เลนินกราด ต่อมาสำเร็จปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ ตำแหน่งการทำงาน 1990 - 1999 - อาจารย์ ม. เลนินกราด 1990 - 1995 - ที่ปรึกษาสำนักวิเทศ สัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก 1999 - รองหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐมนตรี 1999 - 2000 - รองหัวหน้าสำนัก ประธานาธิบดี 2000 - 2001 - ประธานคณะกรรมการ บริหารรัฐวิสาหกิจ “ ก๊าซโปรม ” 2003 - หัวหน้าสำนักประธานาธิบดี 2005 - รองนายกรัฐมนตรี 2008 - ประธานาธิบดี

3 ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 2 (2000 - 2008) วลาดีมิร์ วลาดีมิโรวิช ปูติน Vladimir Vladimirovich Putin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 7 ตุลาคม 1952 ที เมืองเลนินกราด ( เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ) การศึกษา 1975 - สำเร็จการศึกษาปริญาตรี - โท สาขานิติศาสตร์ ม. เลนินกราด ต่อมาสำเร็จปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งการทำงาน 1985 - 1990 - เจ้าหน้าที่สำนักงานข่าว กรองแห่งชาติ ( เคจีบี ) 1990 - ผู้ช่วยอธิการบดี ม. เลนินกราด 1991 - 1995 - รองผู้ว่าการและประธาน คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์นครเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก 1996 - 1997 - รองหัวหน้าสำนัก ประธานาธิบดี 1998 - ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง แห่งชาติ ( เอฟเอสบี ) 1999 - นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1 2000 - 2004 - ประธานาธิบดีสมัยที่ 1 2004 - 2008 - ประธานาธิบดีสมัยที่ 2 2008 - นายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียคนที่ 1 (1991-1999) บอริส นิโคลาเยวิช เยล์ตซิน Boris Nikolayevich Yeltsin วัน เดือนปี สถานที่เกิด 1 กุมภาพันธ์ 1931 ทีหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google