งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ ๑๖ ดอนไผ่เกมส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ ๑๖ ดอนไผ่เกมส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ ๑๖ ดอนไผ่เกมส์

2 ประเภทกีฬาสากล

3 ๑. กีฬาเทเบิลเทนนิส (ชายคู่). ได้ลำดับที่ ๒ ๒. กีฬาหมากฮอส (ชาย)
๑. กีฬาเทเบิลเทนนิส (ชายคู่) ได้ลำดับที่ ๒ ๒. กีฬาหมากฮอส (ชาย) ได้ลำดับที่๒

4 ๓. กีฬาเปตอง (ชายเดี่ยว และหญิงคู่). ได้ลำดับที่ ๒ ๔. ตะกร้อ (ชาย)
๓. กีฬาเปตอง (ชายเดี่ยว และหญิงคู่) ได้ลำดับที่ ๒ ๔. ตะกร้อ (ชาย) ได้ลำดับที่ ๒

5 ๕. ตะกร้อลอดห่วง. ได้รางวัลชนะเลิศ ๖. กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
๕. ตะกร้อลอดห่วง ได้รางวัลชนะเลิศ ๖. กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ

6 ๗. กีฬาฟุตซอล (ชาย และหญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ
๗. กีฬาฟุตซอล (ชาย และหญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ

7 ประเภทกีฬาพื้นบ้าน

8 ๑. วิ่ง ๓ ขา (หญิง). ได้รางวัลที่ ๒ ๒. ชักเย่อ (ชาย และหญิง)
๑. วิ่ง ๓ ขา (หญิง) ได้รางวัลที่ ๒ ๒. ชักเย่อ (ชาย และหญิง) ได้รางวัลชนะเลิศ

9 ๓. วอลเลย์น้ำ (หญิง) ได้รางวัลที่๒
๓. วอลเลย์น้ำ (หญิง) ได้รางวัลที่๒

10 ประเภทรวม

11 ๑. ถ้วยรวม ประเภทกีฬาสากล ๒. ถ้วยรวม ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ๓
๑. ถ้วยรวม ประเภทกีฬาสากล ๒. ถ้วยรวม ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ๓. ถ้วยกองเชียร์ ลำดับที่ ๑

12 ขอขอบใจคณะครูและนักเรียนทุกคนที่ทำให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

13 การประกวดกองเชียร์ นั้นได้สำเร็จลุล่วง ซึ่งภาพรวมของกิจกรรมต่างๆออกมาเป็นที่น่าประทับใจอย่างมาก


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอดำเนินสะดวก ครั้งที่ ๑๖ ดอนไผ่เกมส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google