งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reuse ซองถุงมือลด ผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัด. การสร้างสรรค์ผลงาน พบปัญหาว่าผ้าที่ส่งซักแล้วไม่สะอาด ยังมีคราบเลือดติด อยู่ เดือน ต. ค.2552- ก. พ.2553 พบเรื่องผ้าไม่สะอาดจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reuse ซองถุงมือลด ผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัด. การสร้างสรรค์ผลงาน พบปัญหาว่าผ้าที่ส่งซักแล้วไม่สะอาด ยังมีคราบเลือดติด อยู่ เดือน ต. ค.2552- ก. พ.2553 พบเรื่องผ้าไม่สะอาดจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reuse ซองถุงมือลด ผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัด

2 การสร้างสรรค์ผลงาน พบปัญหาว่าผ้าที่ส่งซักแล้วไม่สะอาด ยังมีคราบเลือดติด อยู่ เดือน ต. ค.2552- ก. พ.2553 พบเรื่องผ้าไม่สะอาดจำนวน 34 ครั้ง ต้องการลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร พลังงาน และ งบประมาณ ในการซักผ้า พับผ้า และส่งนึ่งใหม่

3 การดำเนินงาน ประชุมทบทวนเรื่องผ้าซักไม่สะอาดพบว่าเป็นผ้าที่ใช้ ในการขูดมดลูก ทดลองค้นหาอุปการณ์มาใช้ในการขูดมดลูก เพื่อลด ปริมาณเลือดที่ติดผ้า sterile ค้นหาวิธีการโดยการใช้ซองด้านในถุงมือ sterile จำนวน 3 ชิ้นมาต่อกัน แล้วนำไปผ่านการ sterile โดยการใส่ใน Set ขูดมดลูก

4 วิธีการใช้ เมื่อปูผ้า sterile แล้ว ใช้ซองถุงมือสอดเข้าบริเวณผ้ารอง ก้นให้ยาวลงมาถึงชายผ้า sterile โดยใช้ด้านที่ผิวมันออก ด้านนอก เพื่อรองรับเลือดและให้ไหลลงในถังขยะติดเชื้อ ได้เลย เพื่อลดปริมาณคราบเลือดที่เกาะติดผ้า ระยะดำเนินการ ม. ค.2553 เริ่มทดลองใช้ ตั้งแต่ ม. ค.2553- ปัจจุบันพบผ้าไม่สะอาด ลดลง 60%

5 ประโยชน์ที่ได้รับ Reuse ซองถุงมือ เพิ่มมูลค่าของกระดาษ ลดขยะ ลดรายจ่ายในการซักผ้า ลดปริมาณผ้าเปื้อน ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจ

6


ดาวน์โหลด ppt Reuse ซองถุงมือลด ผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัด. การสร้างสรรค์ผลงาน พบปัญหาว่าผ้าที่ส่งซักแล้วไม่สะอาด ยังมีคราบเลือดติด อยู่ เดือน ต. ค.2552- ก. พ.2553 พบเรื่องผ้าไม่สะอาดจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google