งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิก ATC การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น วรรณธานี คล้ายทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิก ATC การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น วรรณธานี คล้ายทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิก ATC การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น วรรณธานี คล้ายทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2 ความสำคัญ การให้การปรึกษาส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับรู้เข้าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อภาวะ วิกฤตทางจิตใจได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ในคู่และ ส่งเสริมให้ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงได้รับบริการการรักษาอย่าง ทันท่วงทีและต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ในคู่ และส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV ได้ เข้าสู่บริการการรักษาอย่างทันท่วงทีและอย่าง ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาที่มีการติดเชื้อ HIV สามารถ ดูแลตนเองได้ และมีชีวิตอย่าง ปกติสุข

3 วิธีการดำเนินงาน 1. ประเมินสถานการณ์และสังเกตอาการใกล้ชิด 2. ประเมินความรู้สึกของผู้รับบริการ 3. ดูแล counselling ตามหลักเทคนิคการให้การปรึกษา เน้นด้านจิตใจเป็นหลัก

4 ชีวิต ทุกชีวิตมีค่า การทำงาน Counselling อาจเกิด ภาวะหมดไฟ อ่อนแรง ไร้จิตใจ ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย เบื่องาน ทำงานแล้วไม่เห็นผล อ่อนเพลีย พบอุปสรรค ปัญหา ผลลบเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหมด กำลังใจ ในการทำงาน วิชาชีพใดไม่ใช่ผู้วิเศษ คนที่จะ มาทำงาน Counselor ได้ดีต้องมีใจให้กับงานที่ทำ อย่างตั้งใจ มุ่งมั่นเข้าใจยอมรับเพราะเป็นงานที่ ผลงานไม่ได้เกิดเร็วทันใจ ขอให้คิดว่า “ ทำวันนี้ให้ดี ที่สุด ” กำลังใจการทำงาน

5

6


ดาวน์โหลด ppt คลินิก ATC การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น วรรณธานี คล้ายทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google