งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น
คลินิก ATC การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น วรรณธานี คล้ายทอง โรงพยาบาลกำแพงเพชร

2 ความสำคัญ การให้การปรึกษาส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับรู้เข้าใจ ยอมรับ และสามารถปรับตัวต่อภาวะ วิกฤตทางจิตใจได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ในคู่และส่งเสริมให้ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงได้รับบริการการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ในคู่และส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ HIV ได้ เข้าสู่บริการการรักษาอย่างทันท่วงทีและอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาที่มีการติดเชื้อ HIV สามารถดูแลตนเองได้ และมีชีวิตอย่าง ปกติสุข

3 วิธีการดำเนินงาน ประเมินสถานการณ์และสังเกตอาการใกล้ชิด
ประเมินความรู้สึกของผู้รับบริการ ดูแล counselling ตามหลักเทคนิคการให้การปรึกษา เน้นด้านจิตใจเป็นหลัก

4 ขอให้คิดว่า “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ”
กำลังใจการทำงาน ชีวิต ทุกชีวิตมีค่า การทำงาน Counselling อาจเกิดภาวะหมดไฟ อ่อนแรง ไร้จิตใจ ท้อแท้ เหนื่อยหน่าย เบื่องาน ทำงานแล้วไม่เห็นผล อ่อนเพลีย พบอุปสรรค ปัญหา ผลลบเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหมดกำลังใจ ในการทำงาน วิชาชีพใดไม่ใช่ผู้วิเศษ คนที่จะมาทำงาน Counselor ได้ดีต้องมีใจให้กับงานที่ทำอย่างตั้งใจ มุ่งมั่นเข้าใจยอมรับเพราะเป็นงานที่ผลงานไม่ได้เกิดเร็วทันใจ ขอให้คิดว่า “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ”

5

6


ดาวน์โหลด ppt การให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google