งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1

2 โรงพยาบาลสิรินธร HOSPITAL PRESENT
31 กค 52 2

3 การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปรึกษา
ด้านโรคเอดส์

4

5

6 นพ.พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

7 ผู้ป่วยทราบผลเลือดเป็นบวก / มีใบส่งตัวมารับยาต่อเนื่อง
แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ของโรงพยาบาลสิรินธร ผู้ป่วย ตรวจสอบสิทธิ์ ห้องตรวจอายุรกรรม ไม่มีผลเลือด ผู้ป่วยทราบผลเลือดเป็นบวก / มีใบส่งตัวมารับยาต่อเนื่อง ให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือด ห้องตรวจเลือด ให้การปรึกษาหลังตรวจเลือด HIV ผลลบ HIV ผลบวก การปรึกษา/พบแพทย์อายุรกรรม - VDRL, CBC, Pap smear - AFB 3 วัน, CXR - SGOT, SGPT - CD4 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง นัด F/U 3 เดือน ต่อแผ่น 2

8 แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ของโรงพยาบาลสิรินธร
ต่อ ลงทะเบียน NAP program ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ค่า CD4 > 350 ค่า CD4 < 350 หน่วยให้การปรึกษา ( ตรวจ CD4 ซ้ำทุก 6 เดือน ) ARV Clinic ทุกวันอังคาร เวลา น. (มี OI รักษาOI ก่อน) AFB + AFB - TB Clinic ARV clinic


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google