งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพ ศูนย์องค์รวมกลุ่มไทร งามปฐมบท เรื่องเล่าศรีทนได้ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพ ศูนย์องค์รวมกลุ่มไทร งามปฐมบท เรื่องเล่าศรีทนได้ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพ ศูนย์องค์รวมกลุ่มไทร งามปฐมบท เรื่องเล่าศรีทนได้ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา

2 เรื่องเล่า ศรีทนได้ เรื่องเล่า ศรีทนได้ เมื่อปี 2549 เริ่มแรก ยังไม่ได้จัดตั้งศูนย์ องค์รวมเริ่มมีคลินิกยาต้านไวรัส ข้าพเจ้า ได้เริ่มมารับงานเอดส์ ผู้ติดเชื้อถูก รังเกียจจากญาติและชุมชนเสียชีวิตญาติ ไม่ยอมนำไปเผา ไปบวชถูกเผากุฏิไล่ รู้จักกับผู้ติดเชื้อคนหนึ่งชื่อป้าศรี ญาติพี่ น้องเห็นว่าอายุมากแต่ยังไม่มีครอบครัว จึงชักนำให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่ง หลังจากนั้น ป้าศรีตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ พบตัวเองติดเชื้อเอชไอวี ลูกเสียชีวิตหลัง คลอด ต่อมาสามีเสียชีวิต ถามป้าศรีโกรธ สามีไหมที่ติดเชื้อ ป้าศรีบอกว่าไม่โกรธ เพราะคิดว่าสามีคงไม่ทราบว่าตนเองติด เชื้อ ไม่โกรธหรือโทษญาติ เพราะเข้าใจ ว่าเขาหวังดีป้าศรี

3 ป้าศรีถูกรังเกียจจากชุมชน ป้าศรีก็ อดทน หันหน้าไปพึ่งธรรมมะเข้าวัด ถูกญาติธรรมที่วัดรังเกียจป้าศรีก็ อดทน มาพบแพทย์รักษาตัว กินยาที่ โรงพยาบาลพิมาย เข้ามาเป็นแกน นำ และเรียนรู้เกี่ยวโรคเอชไอวี การ ดูแลและการปฏิบัติตัว หลังจากมี ความรู้ พร้อมมาทำหน้าที่ให้ คำปรึกษาเพื่อนผู้ติดเชื้อ เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

4 ป้าศรีพบกับผู้ป่วยชายอายุ 46 ปีราย หนึ่งป่วยด้วยเอชไอวีเต็มขั้นป่วยด้วย โรคแทรกซ้อนเป็นวัณโรคที่ลำไส้ มี อาการท้องเสีย ตลอดมานอน โรงพยาบาลและกับไปอยู่บ้านเป็นพักๆ อาการทรุดลงเรื่อยๆ จากการไปเยี่ยม ที่ ตึกผู้ป่วยชายกับป้าศรีพบว่าผู้ป่วยเป็น คนจังหวัดนนทบุรี มีพี่ชายรับราชการ ทำงานที่กรุงเทพ กับภรรยา เป็นคน พิ มาย มีบุตรด้วยกัน 2 คน เมื่อป่วยพี่ชาย ก็นำมารักษาที่โรงพยาบาลพิมายและ ให้เหตุผลว่าไม่สะดวกในการดูแลซึ่ง ทราบมาว่าผู้ป่วยถูกรังเกียจจากญาติ เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

5 ผู้ป่วยจึงถูกส่งให้มาอยู่กับแม่ของ ภรรยาเนื่องจากภรรยาต้องทำงาน ตอนแรกแม่ภรรยาก็ดูแลดี แต่พอคิด ว่าผู้ป่วยคงเป็นโรคนี้ก็เริ่มกลัวและไม่ กล้าดูแล จากการไปเยี่ยมบ้าน พบว่า ผู้ป่วยถูกให้นอนอยู่ในห้องปิดประตู ห้องไว้เอาข้าวเอาน้ำไปหย่อนให้ทาน ผู้ป่วยถ่ายเลอะเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอนเต็ม ไปหมด มีแผลที่ก้น เห็นแล้วรู้สึกแย่ มากทั้งสภาพผู้ป่วยและกลิ่นที่ไม่พึง ประสงค์ ป้าศรีและข้าพเจ้าจึงมา ปรึกษากัน ตั้งคำถามว่า จะดูแลผู้ป่วย รายนี้อย่างไร เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

6 ในสถานการณ์ที่ญาติ รังเกียจไม่เข้าใจ ญาติถามว่ามีวิธีไหนที่ทำให้ผู้ป่วยไปอย่าง สงบหรือไม่ ฟังแล้วเศร้าใจจริงๆไม่ใช่ เฉพาะคนในครอบครัว เพื่อนบ้านก็เช่นกัน ที่รังเกียจ จึงได้ร่วมวางแผนกับแพทย์ แกนนำ พยาบาลในตึกผู้ป่วยใน เพื่อวาง แผนการดูแล เริ่มจากการแก้ปัญหาเรื่อง ความกลัวของญาติ ทำความเข้าใจว่า ไม่ได้ติดกันง่ายๆทำให้ดูเป็นตัวอย่าง โดย เริ่มจากทำความสะอาดของผู้ป่วยโดยการ อุ้มไปอาบน้ำสระผมร่วมกับแกนนำ ให้ ญาติเห็นว่าเราไม่กลัวติดและป้องกัน อย่างไรถึงจะไม่ติด ช่วยกันทำความ สะอาดบ้านที่เต็มไปด้วยอุจจาระ เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

7 ป้าศรีและเพื่อนแกนนำผลัดเวรไปช่วย ดูแลที่บ้าน ทำแผลที่บ้าน บางช่วงที่ผู้ป่วย แย่ลงประสานงานกับแพทย์ นำมานอนรพ. เพื่อให้สารนน้ำดีขึ้นก็กลับไปดูแลต่อที่บ้าน ผู้ป่วยก็ยังท้องเสีย ช่วยจัดซื้อผ้าอ้อม พบว่าญาติมีปัญหาเรื่องการเงินจึงติดต่อ ญาติที่นนทบุรี มาร่วมวางแผนการดูแล โดยให้คำปรึกษา และ สร้างความเข้าใจ กับญาติเรื่องการ การดูแลและข้อจำกัด ด้านการเงินของญาติที่ดูแลผู้ป่วย ญาติที่ นนทบุรีเข้ามาร่วมในการดูแลส่งค่าใช้จ่าย มาให้ เป็นค่าซื้อผ้าอ้อมค่าอาหาร เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

8 ญาติที่ดูแลผู้ป่วยยอมเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยมาก ขึ้น และ เริ่มไม่รังเกียจ ผู้ป่วยอาการทรุดลง เรื่อยได้มีการพูดคุยเรื่องแผนการรักษาของ แพทย์และผลการรักษา ผู้ป่วยขอกลับไปรักษาที่ บ้าน มีการประสานรถโรงพยาบาลไปส่งกลับ บ้าน และได้มีการติดตามเยี่ยมบ้าน 2 วันต่อครั้ง พบว่าผู้ป่วยยังท้องเสีย ทานได้น้อยลง แต่มี กำลังใจที่ดีมีความสุขมากขึ้นเพราะญาติ ภรรยา บุตรมาอยู่ใกล้ๆดูแลด้วยความเข้าใจ ญาติทาง นนทบุรีเป็นกำลังสำคัญเรื่องค่าดูแล มีการ ทำบุญต่ออายุบังสุกุลเป็นตามความเชื่อ และ เพื่อนบ้านเห็น การดูแลของป้าศรีและเพื่อน ก็ เริ่มไม่รังเกียจเข้ามาเยี่ยม และมาร่วมทำบังสุกุล เป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยมีกำลังใจ ที่ดีและจากไป อย่างสงบพวกเราร่วมทำพิธีส่งดวงวิญญาณ ผู้ป่วยสู่สุขคติ เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

9 ป้าศรี ได้นำมาสู่แรงบันดาลใจในการดูแลให้ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการประสานงานทีมสห สาขาวิชาชีพ ญาติ ศูนย์เฉลิมพระเกียติ ร่วม ในการดูแล เป็นต้นแบบในการดำเนินงานศูนย์ องค์รวมกลุ่มไทรงามเพื่อนพิมาย เพื่อจะดูแล ผู้ป่วยด้วยหัวใจและ บอกว่าทำทุกวิถีทางให้ ผู้ป่วยเอช ไอวี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถึงแม้ระยะ สุดท้ายของชีวิต ป้าศรีดูแลสุขภาพตนเอง ไม่ เคยป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน กินยาสม่ำเสมอ ปฏิบัติธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อน เป็น กัลยาณมิตรที่ดีของเจ้าหน้าที่ ป้าศรีมีสุขภาพดี มาตลอด หลังการดูแลเพื่อนในกลุ่ม ป้าศรีได้ ทำงานให้ปรึกษาเพื่อน เยี่ยมบ้านเพื่อน จัด ประชุมให้ความรู้เพื่อน หลังการดำเนินงาน ศูนย์องค์รวม ลดอัตราการเสียชีวิต ของเพื่อนผู้ ติดเชื้อ ปี 2553 เหลือร้อยละ 2.43 ปี 2554 ร้อย ละ 0.66 ปี 2555 ร้อยละ 0.22 เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

10 ชุมชนที่เคยรังเกียจ กลับมาเป็นทีม ช่วย ให้งบสนับสนุนในการให้ป้าศรี ให้ความรู้ ประชาชนในชุมชน ญาติธรรมที่วัดที่เคย รังเกียจ กลับมาเป็นผู้ช่วยดูแลป้าศรี เมื่อ ไปวัดและเป็นห่วงเสมอเมื่อป้าศรีหายไป ไม่ได้ไปวัด ไม่มีผู้ป่วยที่ญาติทอดทิ้งไม่ ดูแล สามารถบวชได้ เพื่อนผู้ติดเชื้อบอกว่าป้าศรีเป็นหมอใจที่ ช่วยดึงเขาขึ้นมาหลังกำลังจะจมน้ำ สำหรับข้าพเจ้าป้าศรีเป็นเหมือนหมอที่ คอยเยียวยาด้านจิตใจ เวลาที่เหนื่อยท้อ กลับมามองป้าศรียังพบว่าป้าศรียังคงมา ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุดราชการ เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

11 ปัจจุบันป้าศรียังคงดำเนินกิจกรรม เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะพบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง เต้านม ไปให้ยาเคมีบำบัด ป้าศรีได้ใช้ วิกฤตินี้มาทำกิจกรรมอาสาสมัคร มิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับ พระและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย ป้าศรีบอกว่าเป็นหน้าที่อยากทำให้เพื่อน ในศูนย์องค์รวม มีสุขภาพแข็งแรง อยาก ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเป็นมิตรกับความตาย และเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างสงบ จะทำ จนกว่าจะหมดลมหายใจนี่แหละแกนนำ ในดวงใจของข้าพเจ้า “ ศรีทนได้ ” ปัจจุบันป้าศรียังคงดำเนินกิจกรรม เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม ไปให้ยาเคมีบำบัด ป้าศรีได้ใช้วิกฤตินี้มาทำกิจกรรมอาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับพระและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย วันหยุดราชการ ป้าศรีบอกว่าเป็นหน้าที่อยากทำให้เพื่อนในศูนย์องค์รวม มีสุขภาพแข็งแรง อยากทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเป็นมิตรกับความตายและเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างสงบ จะทำจนกว่าจะหมดลมหายใจ เรื่องเล่า ศรีทนได้ ( ต่อ )

12 12 วิสัยทัศน์สู่เป้าหมายไม่มีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ เป้าหมาย พ. ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ลดลง ๒ ใน ๓ จากที่คาด ประมาณ อัตราการติดเชื้อฯ เมื่อแรกเกิด น้อยกว่า ร้อยละ ๒ วิสัยทัศน์สู่เป้าหมายไม่มีการตีตรา และเลือกปฏิบัติ เป้าหมาย พ. ศ. ๒๕๕๙ กฎหมายและนโยบาย ที่เป็น อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ ป้องกันดูแลรักษาและบริการรัฐ ได้รับการแก้ไข การทำงานเอดส์ทุกด้านมีประเด็นที่ เกี่ยวเนื่องกับการเคารพสิทธิ มนุษยชน และสนองตอบต่อ ความจำเพาะกับเพศสภาวะ จำนวนการถูกเลือกปฏิบัติหรือการ ละเมิดสิทธิของผู้ติดเชื้อฯและกลุ่ม ประชากรเป้าหมายหลัก ลดลงไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ วิสัยทัศน์สู่เป้าหมาย ไม่มีการตาย เนื่องจากเอดส์ เป้าหมาย พ. ศ. ๒๕๕๙ ผู้ติดเชื้อฯ ทุกคนใน แผ่นดินไทย เข้าถึงการ ดูแลรักษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน จำนวนผู้ติดเชื้อฯ เสียชีวิต ลดลงมากกว่า ร้อยละ ๕๐ จำนวนผู้ติดเชื้อฯ เสียชีวิตเนื่องจาก วัณ โรค ลดลงมากกว่าร้อย ละ ๕๐ ยุทธศาสตร์ฯเอดส์ชาติ พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

13 สถานการณ์ จำนวน ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ( สะสม 2544- 18 ธ. ค.55) 433 ผู้เสียชีวิต ( สะสม 2544-18 ธ. ค.55) 43 ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ อายุ < 15 ปี ( สะสม 2544- 18 ธ. ค. 55) 7 ผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์อายุ <15 ปี เสียชีวิต ( สะสม 2544- 18 ธ. ค. 55 ) 2 อัตราการถ่ายทอดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก ( ปี 18 ธ. ค. 55 ) 0% การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ( ข้อมูล 18 ธ. ค. 55 ) 267 การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อายุ < 15 ปี 2554 4 เด็กที่เกิดมีชีพจากแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ( สะสม ปี 2553- 23 เมย.2555 ) 69 สรุปภาพรวมสถานการณ์โรคเอดส์อำเภอพิมาย

14 ปี ป่วย ( คน ) ตาย ( คน ) ปี 2552 83 ปี 2553 62 ปี 2554 8 1 ปี 2555 5 0 สถานการณ์การผู้ป่วย HIV+TB

15 รูปกิจกรรมการดำเนินงานของป้าศรีและเพื่อน

16 ทีมสหสาขาวิชาชีพ พี่เลี้ยงป้าศรี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพ ศูนย์องค์รวมกลุ่มไทร งามปฐมบท เรื่องเล่าศรีทนได้ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัด นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google