งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย รายการ จำนวน การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ( คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย รายการ จำนวน การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ( คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย รายการ จำนวน การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ( คน ) ผู้ป่วยรายเก่า ( ก่อน 11/11/2551 ) เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ป่วยรายใหม่ ( ระหว่างวันที่ 11/11/2551 ถึง 30/04/2552 ) เด็ก ผู้ใหญ่ 307 276 15 261 31 1 30

2 Adherence รายการจำนวน การได้รับยา ARV ( คน ) สูตรพื้นฐาน ( คน ) เด็ก ผู้ใหญ่ สูตรเพิ่มเติม หรือสูตรดื้อยา ( คน ) เด็ก ผู้ใหญ่ 200 197 11 186 3 0 3

3 Adherence รายการจำนวน การขอเปลี่ยนสูตรยา ARV ( ครั้ง ) ภายในสูตรพื้นฐาน ( ครั้ง ) จากสูตรพื้นฐานเป็นสูตรเพิ่มเติม ( ครั้ง ) ภายในสูตรเพิ่มเติม ( ครั้ง ) 10 0

4 Adherence รายการจำนวน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ HIV ( ครั้ง ) PCR ( ครั้ง ) CD4 ( ครั้ง ) Viral Load ( VL ) ( ครั้ง ) Drug Resistance ( DR ) ( ครั้ง ) Blood Chemistry ( BL) ( ครั้ง ) 130 18 218 0 127

5 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา ARV แยกตามสูตรยา สูตรยากลุ่มยา ARV จำนวน ( คน ) 1. AZT + 3TC + EFVA5 2. AZT + 3TC + LPV/RTV + TDFD1 3. AZT + 3TC + NVPA1 4. AZT + LPV/RTV + TDFD2 5. d4T + 3TC + NVP ( GPO-VIR S 30 )A148 6. AZT + 3TC + NVP ( GPO – VIR Z )A22 7. AZT + 3TC + EFVA3 8. d4T + 3TC + EFVA3 10. OI Prophylaxis6 รวม 206

6 การติดตาม Adherence **** ยกเลิกการใช้ Lock Book ในการติดตามการกินยา ของคนไข้ ***** เนื่องจาก - ผู้ป่วยเคยชินในการบันทึก ทำให้มีการบันทึก ล่วงหน้า - ผู้ป่วยไม่สามารถตอบคำถามผู้คนรอบข้างได้ว่า กำลังบันทึกอะไร เพราะผู้ป่วย บางคนยังไม่กล้า เปิดเผยตัว - คนไข้ไม่บันทึก ###### จะมีเครื่องมืออะไรที่พอจะ ใช้ได้ ######

7 การติดตาม Adherence เครื่องมือที่ยังเหลืออยู่ 1.Pill Count ยังใช้ได้ ให้คนไข้นับยาด้วยตัวเอง แล้วเซ็นชื่อไว้ เป็นหลักฐานว่าได้ยาครบหรือไม่ 2. แบบสัมภาษณ์ ให้คนไข้ได้ระบายความในใจ เกี่ยวกับการกินยา ในเดือนที่ผ่านมา ปัญหาในการกินยา เวลาในการกิน ยา

8 การติดตาม Adherence คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ - เวลาที่กินยากี่โมง - ใช้อะไรเป็นเครื่องช่วยเตือนในการกินยา - ในเดือนที่ผ่านมากินยาเกินเวลา 30 นาทีกี่ครั้ง - ในกรณีที่คนไข้กินยาเกิน 30 นาที จะถามว่าทำไมถึง เกินเวลาไปมาก และมักจะย้ำให้คนไข้ได้ตระหนักว่าต้องกินยาให้ตรง เวลาเสมอ ถ้าไม่ตรงเวลา รักษาไม่ได้ผล เชื้อจะดื้อยา การรักษาต่อไปจะต้อง เพิ่มยาหลายเม็ด และเม็ดยามี ขนาดใหญ่ทำให้กินลำบากมาก และจะนำเม็ดยามา ให้คนไข้ดู และยกตัวอย่าง เพื่อนที่ดื้อยามาเปรียบเทียบให้คนไข้ดูเพื่อเป็น กรณีศึกษา

9 การติดตาม Adherence ผลการคำนวณ % Adherence โดยวิธีสัมภาษณ์ รายการจำนวน ( คน ) < 95%> 95% 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการ สัมภาษณ์ 1895184 2. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการ สัมภาษณ์ ( ผู้ป่วยเด็ก ) 11 รวม 2005184

10 การติดตาม Adherence ผลการคำนวณ % Adherence โดยวิธีสัมภาษณ์ % Adherence เฉลี่ย = 98.42 %

11 สาเหตุที่ทำให้ % Adherence < 95 % คนที่ เหตุผลการแก้ไขปัญหา 1 ลืมกินยาสร้างความเข้าใจให้รู้ถึงผลที่จะ ตามมา แนะนำให้หาเครื่องช่วย เตือนที่มีเสียงดัง 2 ต้องเอาลูกไปโรงเรียน ทุกวัน ทำให้ลืมกินยา แนะนำไห้เปลี่ยนเวลาในการกินยา จาก 2 โมงเช้า เป็น 1 โมงเช้าและ 1 ทุ่ม 3 ช่วงที่กินยาจะอยู่บน รถเมล์ตลอด ทำไห้ไม่สะดวกในการ กินยา แนะนำให้เปลี่ยนเวลาในการกินยา 4 กินสูตรดื้อยาหลายตัว ทำให้สับสนในการกิน ยา ฝึกให้คนไข้หยิบยาให้ดู ในการกิน ยาแต่ละครั้งจนคนไข้จำได้ และ นำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน 5 กินสูตรดื้อยาหลายตัว ทำให้สับสนในการกิน ยา ฝึกให้คนไข้หยิบยาให้ดู ในการกิน ยาแต่ละครั้งจนคนไข้จำได้ และ นำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน

12 ข้อสังเกต 1. ยังมีคนไข้อีกหลายคนที่เข้าใจว่าจะต้องกินยาได้ เฉพาะเวลา 2 โมงเช้า และ 2 ทุ่ม เวลาอื่นกินไม่ได้ ทั้งที่เวลาที่ว่านี้ตนเองไม่สะดวก ในการกินยา 2. คนไข้กินยาต้านกินตรงเวลา แต่ลืมกินยา OI โดยเฉพาะ Fluconazole 2 tab/wks 3. จากการสัมภาษณ์ยังไม่มีคนไข้คนใดกินยาได้ตรง เวลา 08.00 น. ทุกครั้งส่วนใหญ่เกินไป 5 – 10 นาที ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเวลาการกินยามาเป็น 08.05 – 08.10 น. จะดีหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย Adherence ภก. เสถียร วงศ์ใหญ่ โรงพยาบาลโพนพิสัย รายการ จำนวน การลงทะเบียนผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ( คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google