งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mycobac teria Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mycobac teria Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mycobac teria Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum

3 การติดเชื้อวัณ โรค วัณโรค ปอด วัณโรคนอก ปอด

4

5 วัณโรคปอด

6 เชื้อวัณโรคเมื่อย้อมสีและดูด้วย กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 1000 เท่า

7 lymphadenopathy วัณโรคนอกปอด

8 วัณโรคนอกปอด

9 อาการและอาการแสดง อ่อนเ พลีย เบื่อ อาหา ร น้ำหนั กลด มีไข้ ต่ำๆ ไอ เรื้อรัง / ไอ แห้งๆ / ไอมีเสมหะ / เลือดปน

10 หนทางการแพร่กระจาย เชื้อวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ การติดต่อโดยการ แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne Transmission)

11 วัณโรค

12

13 ละอองเสมหะขนาดใหญ่จะ ตกลงพื้น เมื่อเสมหะแห้ง แล้วอาจเกิดละอองของ เชื้อขนาดเล็กและมีโอกาส ฟุ้งกระจายจากพื้นได้ อีก ครั้งหากมีลมหรือการกวาดที่ ฟุ้งกระจายมาก ละอองเสมหะที่สำคัญและ สามารถลงสู่ถุงลมปอดได้ คือละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน

14 เมื่อไรที่ต้อง ตรวจหาเชื้อวัณโรค ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ไอปนเลือด มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือค่ำ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เหงื่อออกตอนกลางคืน คบบ้านเดียวกันเป็นวัณโรค ปอด

15 อาการ ข้างเคียงของ ยา ผื่นตามตัว คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ปวดข้อ หูอื้อ ตามัว ตัวเหลือง ตาเหลือง

16 ช่วงเวลาของการ รักษา วัณโรคทั่วไป ใช้เวลา 6-8 เดือน วัณโรคดื้อยา ใช้เวลา 18-24 เดือน

17 กลวิธี DOT ( หาย 80- 90%) – หยิบยาให้ – ดูเขากลืนกินยา – บันทึก

18 การป้องกันตนเอง

19 ชนิดกรองเชื้อโรคและสารพิษ กรองเชื้อละอองขนาดเล็ก / ป้องกันสารพิษ ขนาด 1-5 ไมครอน ส่วนประกอบของหน้ากากป้องกันชนิดนี้ จะมี เยื่อกรองพิเศษ (HEPA) เช่น Powered Air-Purifying Respirators (PAPR) รวมทั้งหน้ากากป้องกันชนิด P- 95, P99, และ P100 การดูแล โดยทำความสะอาดและทำลายเชื้อภายนอกอย่างเหมาะสม และเปลี่ยน filter ตามคำแนะนำของบริษัทผู้จำหน่าย ลักษณะและชนิดของหน้ากาก ป้องกันชนิดกรองพิเศษ

20 ชนิดกรองเชื้อโรค และมีลิ้นกรอง อากาศ กรองเชื้อละอองฝอยขนาดเล็กที่ฟุ้ง กระจายในอากาศได้ และมีลิ้นกรองอากาศ (respiratory with exhalation valve) ลิ้นกรองอากาศนี้จะเปิดเมื่อ หายใจออก เพื่อระบายลม และจะปิดเมื่อหายใจเข้า โดย อากาศที่หายใจเข้าจะผ่านแผ่นกรองอากาศ จะช่วยลด ความเปียกชื้นและอุณหภูมิ เนื่องจากอากาศที่หายใจ ออกมา เช่น N-95 with exhalation vale การดูแล การดูแล ให้เปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเปื้อน ชื้นแฉะ และใช้ เฉพาะบุคคล ลักษณะและชนิดของ หน้ากากป้องกันชนิดกรอง พิเศษ

21 ความจริงเกี่ยวกับ วัณโรค มีประชากรโลกตายจาก เอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ปีละ 6 ล้านคนในจำนวนนี้ 2 ล้านคน ตายจากวัณโรค วัณโรคเป็นโรคที่รักษาหายแต่มีคน ตายจากวัณโรควันละประมาณ 5000 คน วัณโรคเป็นโรคของคนยากจนคนที่ ตายจากวัณโรคส่วนมากอยู่ในประเทศ กำลังพัฒนา ผลกระทบของวัณโรคทำให้เสียโอกาส เกิดความยากจน

22 ความจริงเกี่ยวกับ วัณโรค ( ต่อ ) วัณโรคเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อ HIV เสียชีวิตมากที่สุด มีประชากรโลกประมาณ 2000 ล้านคนติด เชื้อวัณโรคแล้ว 1 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อจะป่วยเป็นวัณโรค มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 9 ล้านคนร้อย ละ 80 อยู่ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค มากที่สุดของโลก มี MDR-TB รายใหม่ปีละ 450000 ราย ส่วนมากอยู่ในประเทศจีนและยุโรป ตะวันออก

23 วัณโรค เป็นปัญหา สาธารณสุขของทั่วโลก องค์การอนามัยโลก ประกาศให้วัณ โรคอยู่ในภาวะฉุกเฉินสากล ตั้งแต่ เดือนเมษายน พ. ศ. ๒๕๓๖ ซึ่ง ต้องการการร่วมกันแก้ไขอย่าง เร่งด่วน ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยวัณโรคเสียชีวิต มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา แม้แต่ ในช่วงที่ยังไม่มียารักษา คาดว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตวันละ ประมาณ ๕๐๐๐ คน ต่อวัน หรือ อาจกล่าวได้ว่า มีผู้เสียชีวิต ทุกๆ ๑๐ วินาที

24

25 สวัสดี 15


ดาวน์โหลด ppt Mycobac teria Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis Mycobacterium africanum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google