งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tuberculosis วัณโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tuberculosis วัณโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tuberculosis วัณโรค

2 Mycobacteria Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium bovis
Mycobacterium africanum

3 การติดเชื้อวัณโรค วัณโรคปอด วัณโรคนอกปอด

4

5 วัณโรคปอด

6 เชื้อวัณโรคเมื่อย้อมสีและดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 1000 เท่า

7 วัณโรคนอกปอด lymphadenopathy

8 วัณโรคนอกปอด lymphadenopathy

9 อ่อนเพลีย อาการและอาการแสดง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด มีไข้ต่ำๆ
ไอเรื้อรัง/ ไอแห้งๆ/ ไอมีเสมหะ/เลือดปน

10 ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ
หนทางการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ การติดต่อโดยการแพร่กระจายทางอากาศ (Airborne Transmission)

11 วัณโรค

12

13 ละอองเสมหะขนาดใหญ่จะตกลงพื้น เมื่อเสมหะแห้งแล้วอาจเกิดละอองของเชื้อขนาดเล็กและมีโอกาสฟุ้งกระจายจากพื้นได้อีกครั้งหากมีลมหรือการกวาดที่ฟุ้งกระจายมาก ละอองเสมหะที่สำคัญและสามารถลงสู่ถุงลมปอดได้คือละอองขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน

14 เมื่อไรที่ต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค
ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ ไอปนเลือด มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือค่ำ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เหงื่อออกตอนกลางคืน คบบ้านเดียวกันเป็นวัณโรคปอด

15 อาการข้างเคียงของยา ผื่นตามตัว คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ปวดข้อ หูอื้อ ตามัว ตัวเหลือง ตาเหลือง

16 ช่วงเวลาของการรักษา วัณโรคทั่วไป ใช้เวลา 6-8 เดือน
วัณโรคทั่วไป ใช้เวลา 6-8 เดือน วัณโรคดื้อยา ใช้เวลา เดือน

17 กลวิธี DOT (หาย %) หยิบยาให้ ดูเขากลืนกินยา บันทึก

18 การป้องกันตนเอง

19 ลักษณะและชนิดของหน้ากากป้องกันชนิดกรองพิเศษ
ชนิดกรองเชื้อโรคและสารพิษ กรองเชื้อละอองขนาดเล็ก / ป้องกันสารพิษ ขนาด 1-5 ไมครอน ส่วนประกอบของหน้ากากป้องกันชนิดนี้ จะมีเยื่อกรองพิเศษ (HEPA) เช่น Powered Air-Purifying Respirators (PAPR) รวมทั้งหน้ากากป้องกันชนิด P-95, P99, และ P100 การดูแล โดยทำความสะอาดและทำลายเชื้อภายนอกอย่างเหมาะสม และเปลี่ยน filter ตามคำแนะนำของบริษัทผู้จำหน่าย

20 ลักษณะและชนิดของหน้ากากป้องกันชนิดกรองพิเศษ
ชนิดกรองเชื้อโรค และมีลิ้นกรองอากาศ กรองเชื้อละอองฝอยขนาดเล็กที่ฟุ้งกระจายในอากาศได้ และมีลิ้นกรองอากาศ(respiratory with exhalation valve) ลิ้นกรองอากาศนี้จะเปิดเมื่อหายใจออก เพื่อระบายลม และจะปิดเมื่อหายใจเข้า โดยอากาศที่หายใจเข้าจะผ่านแผ่นกรองอากาศ จะช่วยลดความเปียกชื้นและอุณหภูมิ เนื่องจากอากาศที่หายใจออกมา เช่น N-95 with exhalation vale การดูแล การดูแล ให้เปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเปื้อน ชื้นแฉะ และใช้เฉพาะบุคคล

21 ความจริงเกี่ยวกับวัณโรค
มีประชากรโลกตายจาก เอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ปีละ 6 ล้านคนในจำนวนนี้ 2 ล้านคนตายจากวัณโรค วัณโรคเป็นโรคที่รักษาหายแต่มีคนตายจากวัณโรควันละประมาณ 5000 คน วัณโรคเป็นโรคของคนยากจนคนที่ตายจากวัณโรคส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ผลกระทบของวัณโรคทำให้เสียโอกาส เกิดความยากจน

22 ความจริงเกี่ยวกับวัณโรค (ต่อ)
วัณโรคเป็นสาเหตุให้ผู้ติดเชื้อ HIV เสียชีวิตมากที่สุด มีประชากรโลกประมาณ 2000 ล้านคนติดเชื้อวัณโรคแล้ว 1 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อจะป่วยเป็นวัณโรค มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 9 ล้านคนร้อยละ 80 อยู่ใน 22 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคมากที่สุดของโลก มี MDR-TB รายใหม่ปีละ รายส่วนมากอยู่ในประเทศจีนและยุโรปตะวันออก

23 วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก
วัณโรค เป็นปัญหาสาธารณสุขของทั่วโลก องค์การอนามัยโลก ประกาศให้วัณโรคอยู่ในภาวะฉุกเฉินสากล ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งต้องการการร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยวัณโรคเสียชีวิตมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา แม้แต่ในช่วงที่ยังไม่มียารักษา คาดว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตวันละประมาณ ๕๐๐๐ คน ต่อวัน หรืออาจกล่าวได้ว่า มีผู้เสียชีวิต ทุกๆ ๑๐ วินาที

24 Thank you

25 สวัสดี 15


ดาวน์โหลด ppt Tuberculosis วัณโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google