งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานตู้ยาในครัวเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานตู้ยาในครัวเรือน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานตู้ยาในครัวเรือน
โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศรีบุญเรือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองใหม่ และ ตัวแทนเครือข่ายแกนนำหมู่บ้าน (นำร่อง)

2 ลักษณะการดำเนินงาน งานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ รพ.สต.เมืองใหม่ ร่วมพิจารณาถึง นโยบาย เรื่องตู้ยาในครัวเรือน ที่ผู้ตรวจ จะมาเยี่ยมฯ รายการยาสามัญประจำบ้านในตู้ยา (เบื้องต้น) หมู่บ้านตัวอย่าง ที่จะนำร่อง (เป็นห้วยไผ่ ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จำนวน 95 ครัวเรือน) การประสานกับ อปท. , อบต. , ด้านการสนับสนุนตู้ยา การประสานแกนนำหมู่บ้าน ด้านการใช้ยา (องค์ความรู้, แนวทางการเบิกยา,และการใช้ การดูแล การรักษา ดูยาหมดอายุ)

3 ลักษณะการดำเนินงาน งาน คบส. และ รพ.สต.เมืองใหม่ ร่วมพิจารณากับ อปท.อบต. นโยบายของการดำเนินงานด้าน ตู้ยาในครัวเรือน การสนับสนุนงบประมาณ จัดการให้ซื้อตู้ยา แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน การสนับสนุนให้มีระบบ การเบิกยาเติมเต็ม กรณีที่มีการใช้ยาไปแล้ว แนวทางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านองค์ความรู้ด้านยา วิธีใช้ยา

4 การสนับสนุนด้านยา กำหนดรายการยาที่จะต้องมีในตู้ยาครัวเรือน
Antacid tab 20 tab ORS เด็ก ซอง Para 500mg tab 20 tab Para 325mg tab 20 tab Para syr 1 ขวด CPM tab tab M.tussive 1 ขวด Dimen tab 20 tab Vit B complex 20 tab Alcohol 30ml 1 ขวด Povidine 30ml 1 ขวด

5 ระบบการเบิกยาเติมเต็ม
กำหนดรายการยา และปริมาณจำนวนยา มีตู้ยา และ จำนวนยาทุกรายการ ครบ ในตู้ยา หากใช้ยาไปแล้ว มีทะเบียนจ่ายยา ควบคุม (ตามเหตุผล สมควร พอประมาณ) หากยาใกล้จะหมดแล้ว ให้นำทะเบียนจ่ายยา มาขอเบิกยาที่ งาน คบส. ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศรีบุญเรือง อนุญาต จ่ายยาตามการรักษาเบื้องต้น ไม่อนุญาต ให้จ่ายยา กรณีจะเดินทางไปทำงาน/ต่างถิ่น ที่จะเบิกยาไปทั้งหมด กำหนดทะเบียนเบิกยาสู่ตู้ยา และลายเซ็นของ จนท. ที่เบิกยาให้ เบิกยาให้ฟรี ไม่มีคิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น (เสียแต่เวลา และน้ำมัน มาเบิกยาเอง) ให้คนอื่นเบิกยาแทนได้

6 ทะเบียนควบคุมการจ่ายยา (เก็บไว้ที่ตู้ยา)
บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้านหนองไผ่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เจ้าของบ้านชื่อ วันที่เบิกยา ยาที่เบิกจ่าย เหตุผลที่ขอเบิก จำนวนที่จ่าย/เหลือ ผู้จ่ายยา 1 กค 54 ยา para 500 ปวดหัว 2 / 18 นาย ก. (พ่อ) 3 กค.54 ไข้ 6 / 12 นาง ข. (แม่) 5 กค 54 6 / 6 นาง จ.

7 ทะเบียนการเบิกจ่ายยา เติมเต็ม (จนท.เขียน)
จนท. เขียนจ่าย เพื่อกำหนดปริมาณยา ให้ผู้เบิก นำยาไปไว้คืนในตู้ยา และ กำหนดจำนวน stock อีกที เบิกยาคืน กี่รายการก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีรายการเดียวที่ต้องมาเบิกยา วันที่เบิก ยาที่จ่ายคืน จำนวนจ่าย ลายเซ็น จนท. ลายเซ็น ผู้รับยา 15 กค.54 Para 500 20 tab ภก.จีรวัฒน์ นาย ก.

8 ข้อซักถาม ไม่มีการจับผิด ไม่มีการเสียค่าบริการ (ไม่ต้องซื้อยา)
มีการให้องค์ความรู้ด้านยาโดย เภสัชกร / จนท. รพ. ยาและการรักษาโรคเบื้องต้น การดูแลอายุยา วิธีสังเกตยาเสื่อมสภาพ หมดอายุ วิธีการใช้ยาให้ถูกขนาด ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การเบิกจ่าย อาจใช้แกนนำ อสม.เป็นตัวแทน มาเบิกยา โดยต้องมีทะเบียนจ่ายยา (เก็บในตู้ยา) มาด้วยทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานตู้ยาในครัวเรือน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google