งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานตู้ยาใน ครัวเรือน โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายเภสัช กรรม รพ. ศรีบุญเรือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองใหม่ และ ตัวแทนเครือข่ายแกนนำหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานตู้ยาใน ครัวเรือน โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายเภสัช กรรม รพ. ศรีบุญเรือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองใหม่ และ ตัวแทนเครือข่ายแกนนำหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานตู้ยาใน ครัวเรือน โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายเภสัช กรรม รพ. ศรีบุญเรือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองใหม่ และ ตัวแทนเครือข่ายแกนนำหมู่บ้าน ( นำร่อง )

2 ลักษณะการดำเนินงาน งานคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ รพ. สต. เมืองใหม่ ร่วมพิจารณาถึง – นโยบาย เรื่องตู้ยาในครัวเรือน ที่ผู้ตรวจ จะมาเยี่ยม ฯ – รายการยาสามัญประจำบ้านในตู้ยา ( เบื้องต้น ) – หมู่บ้านตัวอย่าง ที่จะนำร่อง ( เป็นห้วยไผ่ ต. เมืองใหม่ อ. ศรีบุญเรือง จำนวน 95 ครัวเรือน ) – การประสานกับ อปท., อบต., ด้านการสนับสนุนตู้ ยา – การประสานแกนนำหมู่บ้าน ด้านการใช้ยา ( องค์ ความรู้, แนวทางการเบิกยา, และการใช้ การดูแล การรักษา ดูยาหมดอายุ )

3 งาน คบส. และ รพ. สต. เมืองใหม่ ร่วมพิจารณา กับ อปท. อบต. – นโยบายของการดำเนินงานด้าน ตู้ยาในครัวเรือน – การสนับสนุนงบประมาณ จัดการให้ซื้อตู้ยา แจกจ่าย ให้ทุกครัวเรือน – การสนับสนุนให้มีระบบ การเบิกยาเติมเต็ม กรณีที่มี การใช้ยาไปแล้ว – แนวทางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านองค์ความรู้ ด้านยา วิธีใช้ยา ลักษณะการดำเนินงาน

4 การสนับสนุนด้านยา กำหนดรายการยาที่จะต้องมีในตู้ยาครัวเรือน – Antacid tab20 tab – ORS เด็ก 10 ซอง – Para 500mg tab20 tab – Para 325mg tab20 tab – Para syr1 ขวด – CPM tab20 tab – M.tussive1 ขวด – Dimen tab20 tab – Vit B complex20 tab – Alcohol 30ml 1 ขวด – Povidine 30ml1 ขวด

5 ระบบการเบิกยาเติมเต็ม กำหนดรายการยา และปริมาณจำนวนยา มีตู้ยา และ จำนวนยาทุกรายการ ครบ ในตู้ยา หากใช้ยาไปแล้ว มีทะเบียนจ่ายยา ควบคุม ( ตาม เหตุผล สมควร พอประมาณ ) หากยาใกล้จะหมดแล้ว ให้นำทะเบียนจ่ายยา มาขอ เบิกยาที่ งาน คบส. ฝ่ายเภสัชกรรม รพ. ศรีบุญเรือง – อนุญาต จ่ายยาตามการรักษาเบื้องต้น – ไม่อนุญาต ให้จ่ายยา กรณีจะเดินทางไปทำงาน / ต่างถิ่น ที่จะ เบิกยาไปทั้งหมด กำหนดทะเบียนเบิกยาสู่ตู้ยา และลายเซ็นของ จนท. ที่ เบิกยาให้ เบิกยาให้ฟรี ไม่มีคิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ( เสียแต่เวลา และน้ำมัน มาเบิกยาเอง ) ให้คนอื่นเบิกยาแทนได้

6 ทะเบียนควบคุมการจ่ายยา ( เก็บไว้ที่ ตู้ยา ) วันที่ เบิกยา ยาที่เบิกจ่ายเหตุผลที่ขอ เบิก จำนวนที่ จ่าย / เหลือ ผู้จ่ายยา 1 กค 54 ยา para 500 ปวดหัว 2 / 18 นาย ก. ( พ่อ ) 3 กค.54 ยา para 500 ไข้ 6 / 12 นาง ข. ( แม่ ) 5 กค 54 ยา para 500 ไข้ 6 / 6 นาง จ. บ้านเลขที่............ หมู่ที่............ บ้านหนองไผ่ อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู เจ้าของบ้านชื่อ.............................................................................................

7 ทะเบียนการเบิกจ่ายยา เติมเต็ม ( จนท. เขียน ) วันที่เบิกยาที่จ่าย คืน จำนวน จ่าย ลายเซ็น จนท. ลายเซ็น ผู้รับยา 15 กค.54 Para 50020 tab ภก. จีรวัฒน์ นาย ก. - จนท. เขียนจ่าย เพื่อกำหนดปริมาณ ยา - ให้ผู้เบิก นำยาไปไว้คืนในตู้ยา และ กำหนดจำนวน stock อีกที - เบิกยาคืน กี่รายการก็ได้ ไม่ จำเป็นต้องมีรายการเดียวที่ต้องมาเบิก ยา

8 ข้อซักถาม ไม่มีการจับผิด ไม่มีการเสียค่าบริการ ( ไม่ต้องซื้อยา ) มีการให้องค์ความรู้ด้านยาโดย เภสัชกร / จนท. รพ. – ยาและการรักษาโรคเบื้องต้น – การดูแลอายุยา วิธีสังเกตยาเสื่อมสภาพ หมดอายุ – วิธีการใช้ยาให้ถูกขนาด ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย แก่ผู้บริโภค การเบิกจ่าย อาจใช้แกนนำ อสม. เป็นตัวแทน มาเบิกยา โดยต้องมีทะเบียนจ่ายยา ( เก็บในตู้ยา ) มาด้วยทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานตู้ยาใน ครัวเรือน โดย งานคุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายเภสัช กรรม รพ. ศรีบุญเรือง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเมืองใหม่ และ ตัวแทนเครือข่ายแกนนำหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google