งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลือดออก ไข้ haemorrhagic fever โรคไข้เลือดออกคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลือดออก ไข้ haemorrhagic fever โรคไข้เลือดออกคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลือดออก ไข้ haemorrhagic fever โรคไข้เลือดออกคืออะไร
สาเหตุและการติดต่อ/อาการของโรค/การป้องกัน/การดูแลรักษาเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย สีวิกา แสงธาราทิพย์ สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

2 โรคไข้เลือดออกคืออะไร
โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่รุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ มียุงเป็นพาหะนำโรค ส่วนใหญ่มักเกิดการระบาดในฤดูฝน เกิดได้กับคนทุกวัย แต่เกิดมากกับเด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี

3 สาเหตุและการติดต่อ เกิดจากยุงลายกัดกินเลือดเด็กที่เป็นไข้เลือดออก แล้วนำเชื้อไวรัสเดงกี่ไปถ่ายทอดให้เด็กคนอื่น ระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วัน ระยะฟักตัวในคนประมาณ 5-8 วัน คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นอีกได้ ถ้าเป็นซ้ำ ๆ อาจทำให้รุนแรงถึงตายได้

4 อาการโรคไข้เลือดออก ไข้สูง เลือดออก ตับโต ช็อก 1. 2. 3. 4.
สีวิกา แสงธาราทิพย์ สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

5 การดูแลรักษาเบื้องต้น
ระยะไข้สูง ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว กินยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอลได้ แต่ห้ามกินยาพวกแอสไพริน ดื่มน้ำผลไม้ หรือสารละลายน้ำตาล เกลือแร่บ่อย ๆ

6 การป้องกัน อย่าให้ยุงกัด โดย - นอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด
- อย่าอยู่ในที่มืด หรืออับลมที่มียุงลายหลบซ่อนอยู่ - เปิดพัดลม - ใช้ยากันยุง (จุดยา , ทายา) กำจัดลูกน้ำ และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งที่บ้านและโรงเรียน

7 ผลกระทบจากโรคไข้เลือดออก
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วย จำนวนหลายร้อยล้านต่อปี เสียค่าดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค – 51.5 ล้านบาทต่อปี ด้านชีวิตและครอบครัว มีผู้เสียชีวิต ประมาณปีละ 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบันวัยผู้ใหญ่ก็ป่วยและเสียชีวิตมากขึ้น

8 องค์ประกอบการเกิดโรคไข้เลือดออก
คน ยุงลาย เชื้อเดงกี่

9 สาเหตุที่โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดมากในปัจจุบัน

10 1. จำนวนประชากรทุกประเทศในโลกเพิ่มมากขึ้น
ประชากรเสี่ยงจึงมีมากขึ้น 2. ประชาชน เดินทางสะดวก อพยพย้ายถิ่นไปทำมาหากิน - นำเชื้อไข้เลือดออกไปแพร่ ในท้องถิ่นอื่น - ติดเชื้อกลับมาป่วยและแพร่ระบาดในหมู่บ้าน – ชุมชน 3. การแพร่เชื้อไข้เลือดออกระหว่างประเทศ จากการเดินทางโดย เฉพาะการท่องเที่ยว

11 4.ความเจริญของบ้านเมือง
- ภาชนะใส่น้ำตามบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น เศษภาชนะที่เหลือทิ้งเพิ่มมากขึ้น เช่น ยางรถยนต์เก่า ยางจักรยาน/ มอเตอร์ไซด์ กระป๋อง ถุงพลาสติก ขวด 5.ชุมชน หรือบ้านเรือนแออัดไม่เป็นระเบียบ ทำให้สิ่งแวดล้อม ไม่ดี แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมีมาก 6. ประชาชนนิยม ตั้งศาลพระภูมิตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า นิยมใช้กระถางปลูกต้นไม้ แจกัน

12 7 .ในชนบทส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้ำ
- จึงนิยมใช้โอ่งใส่น้ำไว้รอบบ้านมากๆ - การใช้ส้วมซึมมากขึ้น ทำให้มีอ่างอาบน้ำ อ่างราดส้วม ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมากขึ้น 8. ประชาชนไม่ตระหนัก ไม่ใส่ใจว่าเป็นปัญหา ให้ความร่วมมือน้อย 9. ผู้นำชุมชนบางแห่งไม่ตระหนัก ให้การสนับสนุนน้อย

13 10. ขาดการวางแผนแก้ปัญหาภาพรวม
ระหว่างหน่วยงานในตำบล สาธารณสุข โรงเรียน เทศบาล อบต. ผู้นำหมู่บ้าน มหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt เลือดออก ไข้ haemorrhagic fever โรคไข้เลือดออกคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google