งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง เหตุการณ์ CLICK ให้กับปุ่มกด BUTTON ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง เหตุการณ์ CLICK ให้กับปุ่มกด BUTTON ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง เหตุการณ์ CLICK ให้กับปุ่มกด BUTTON ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย

2 การสร้างเหตุการณ์ click ให้กับ Button  เปิดโปรแกรม Elipse คลิกเมนู File > New > Project…

3 กำหนดชื่อ ดังตัวอย่าง แล้ว next ไปเรื่อยๆ

4 ไปที่ res->values->strings.xml แล้วคลิ๊ก add

5 คลิ๊ก string แล้วกด OK

6 คลิ๊ก String แล้วป้อนข้อความ ใหม่

7 ให้เพิ่มอีกข้อความชื่อ textview

8 การออกแบบส่วนแสดงผล  ไปที่ res\layout\activity_main.xml  ให้นักเรียนออกแบบโดยลาก widget ต่างๆมาวางในส่วนหน้าจอแสดงผลดัง รูป

9 การออกแบบส่วนแสดงผล

10 ลากปุ่มมาใส่

11 คลิ๊กขวาที่ข้อความแล้วเลือก edit text

12 เปลี่ยนจาก hello world เป็น textview แล้วกด OK

13 แก้ไข code  ไปที่ res\layout\activity_main.xml  ให้นักเรียนออกแบบโดยลาก widget ต่างๆมาวางในส่วนหน้าจอแสดงผลดัง รูป

14

15 เมื่อกดปุ่มข้อความจะเปลี่ยนเป็น 555 ดังรูป

16 ข้อมูลที่ต้องสังเกต

17

18 การบันทึก project  ไปที่ File -> Export  เลือกแบบ Archive File

19 ไปที่ File -> Export

20 คลิกเลือก Export Android Application

21 เลือกโปรเจค

22

23 สร้าง keystore ใหม่

24 เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ

25 กำหนดข้อมูลการสร้าง

26

27 เลือกที่เก็บและตั้งชื่อ

28


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง เหตุการณ์ CLICK ให้กับปุ่มกด BUTTON ง 30217 การเขียนโปรแกรมบนระบบไร้ สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google